Kategori:  Dönüşümlü

Alan Adı: Türkçe - Sosyal Bilimler

Kulüp Eğitmeni: Tuğçe IŞIKSAL APAYDIN

 

 • Yaratıcı Yazma ve Okuma Kulübü; 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyelerinde 18
  kız / erkek öğrenciye açıktır.
 • Öğrenciler kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde belirli törenlerde
  görev alarak ürünlerini sergiler.


Kulübün Amacı

 

 • Öğrencilerin tüm yeteneklerini konuşturarak okumayı ödev olmaktan
  çıkaracakları, yazıyla kendilerini ifade edebilme yetisi kazanacakları bir
  sınıf ortamında özgün çalışmalar ortaya çıkarmak,
 •  Öğrencilerin dönem boyunca yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkardıkları ürünlerle kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bularak özgüvenlerini geliştirmek.

 

Kulüp Katılım Kriterleri


Yaratıcı yazmayı ve okumayı sevmek ve bu alanlara ilgi duymak.

 

Kulüp Kuralları

 

 • Sınıf içi kurallara uymak, öğretmenlerin verdiği görev ve sorumlulukları
  yerine getirmek.
 • Verilen çalışmaları zamanında yapmak ve tamamlamak.
 •