Dahiler Aramızda

Günümüz uygarlığı, insanların farklı zamanlarda bilimsel buluşlara sağladığı katkılar ve yoğun uğraşlarla bu hâli almıştır. Bu düşünceden yola çıkarak "Bilim Kültür Spor Şenliği" etkinlikleri kapsamında  5B sınıfı öğrencilerimiz, ortaya koydukları buluşlarla uygarlığa büyük katkılar sağlamış dâhilerden seçtikleri bir  bilim insanını karakter özellikleri, buluşları ve çalışmaları açısından incelemiş ve sosyal bilgiler dersinde onların karakterlerine bürünerek sınıf arkadaşlarına eğlenceli ve bilgilendirici bir sunum gerçekleştirmiştir. 
Eklenme Tarihi:15.03.2019 16:20
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul