TITC Uygulamalı Dersi: Zeytinburnu Örneği

TITC dersimizin 11. sınıf müfredatının “1945 Sonrası Türkiye ve Yeniden Yapılandırma’” Ünitesi’nin sosyoloji ve coğrafya dersleri bağlamında, Türkiye’de kentleşme ve iç ve dış göçlerin toplumsal yapı üzerindeki etkileri önemli bir yer tutmaktadır. Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme Modeli’ni temel alarak ünitenin sosyoloji dersinde anlatılan ‘’gecekondulaşma’’ olgusunu Zeytinburnu ilçesinde uygulamalı ders olarak gerçekleştirdik.

Öğrencilerimiz bu deneyimle hem IB öğrenen profilini ders içi etkinlikle uygulamalı olarak öğrendi hem de hazırladıkları anket sorularıyla yaşadıkları şehrin kolektif bilincine ve tarihsel yapısına daha çok hâkim oldular.

Eklenme Tarihi:12.11.2019 13:52
İTÜ Ayazağa Kampüsü Ekrem Elginkan Lisesi Maslak Sarıyer/İstanbul