Sıkça Sorulan Sorular

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI

ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

 

 

“SIKÇA SORULAN SORULAR VE YANITLARI”

 

 

SORU BAŞLIKLARI

 

1)         İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının özgörü nedir?

2)         İTÜ Geliştirme Vakfı bünyesinde kaç okul bulunmaktadır?

3)         İTÜ Geliştirme Vakfı bünyesindeki okullar arasında geçiş olanağı var mıdır?

4)         İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Yerleşkesi hakkında bilgi verir misiniz?

5)         2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi hakkında bilgi verir misiniz?

6)         İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarına kayıt sürecinde kontenjanlar nasıl belirlenir; kabul sınavları ve PDR görüşmeleri ne şekilde yapılır?

7)         Yurt dışından gelen öğrencilerin kayıt ve kabulleri nasıl yapılır?

8)        Anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda oryantasyon eğitimi nasıl yapılır?

9)         İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Yerleşkesi Okullarında sınıflar kaçar kişiliktir?

10)       Ücretsiz/ burslu öğrenciler ile ilgili yapılacak işlemler nelerdir?

11)       Okul giysileri ne zaman ve nereden temin edilir?

12)       Ulaşım hizmeti nasıl sağlanır ve hizmet bedeli ile ilgili koşullar nelerdir?

13)       Eğitim ve öğretim yılı içinde velilerle nasıl iletişim sağlanır?

14)       İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu sınıflarında hangi sosyal kulüp etkinliklerine yer verilmektedir?

15)       İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarındaki İngilizce öğretim programı hakkında bilgi verir misiniz?

16)       İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarındaki ikinci yabancı dil öğretim programı hakkında bilgi verir misiniz?

17)       İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında yürütülen sosyal sorumluluk projeleri nelerdir?

18)      Mini Konservatuvar çalışmalarının başlama tarihi nedir?

19)       Mini Konservatuvar çalışmalarına hangi sınıf düzeyindeki öğrenciler katılabilir?

 

 

1)İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının özgörüsü nedir?

 

 İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının özgörüsü,

 • Atatürk ilke ve devrimleri ışığında eğitim alan,
 • Bilgiye erişme becerisine sahip,
 • Verimli ve etkin çalışma alışkanlığı kazanmış,
 • Yaratıcı,
 • Sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen,
 • Sanata ve insana duyarlı,
 • Etik değerlere saygılı,
 • İlkeli ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmektir.

 

2-)İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bünyesinde kaç okul bulunmaktadır?

 

     İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ayazağa Yerleşkesinde;

 • Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu
 • Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu
 • Özel Dr. Natuk Birkan Ortaokulu
 • Özel Ekrem Elginkan Lisesi olmak üzere toplam 4 öğretim kurumu bulunmaktadır.

 

     İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Yerleşkesinde;

 • Özel Beylerbeyi Anaokulu
 • Özel Beylerbeyi İlkokulu
 • Özel Beylerbeyi Ortaokulu olmak üzere toplam 3 öğretim kurumu bulunmaktadır.

 

      İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları İzmir NESAN Yerleşkesinde;

 • Özel İzmir Anaokulu
 • Özel İzmir İlkokul
 • Özel İzmir Ortaokul
 • Özel İzmir Lisesi olmak üzere toplam 4 öğretim kurumu bulunmaktadır.

 

3-)İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bünyesindeki okullar arasında geçiş olanağı var  mıdır?

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bünyesinde Ayazağa Yerleşkesi Okullarında bir üst öğretim kurumuna doğrudan geçiş hakkı bulunmaktadır; ancak İTÜ GVO Ekrem Elginkan Lisesine kayıt aşamasında kontenjan durumuna göre ortaokul yılsonu ağırlıklı not ortalaması ile LGS sonucu dikkate alınır.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bünyesinde Beylerbeyi Yerleşkesi Okullarında bir üst öğretim kurumuna doğrudan geçiş hakkın bulunmaktadır.

İTÜ GVO Ayazağa Yerleşkesi Okulları ile İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi Okulları arasındaki öğrenci nakil istekleri kontenjan durumuna göre değerlendirilir.

4) İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Yerleşkesi hakkında bilgi verir misiniz?

 

 İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi; 14.000 m2 lik alan üzerinde, 27.500 m2 lik kapalı alandan oluşmaktadır. Yerleşkede;

 • Anaokulu bölümünde 12 derslik,
 • İlkokul bölümünde 23 derslik,
 • Ortaokul bölümünde 25 derslik yer almaktadır.

Mevcut dersliklerin dışında tüm öğrencilerimizin yararlanacağı;

 

 • Oyun ve Drama Odaları,
 • Fen Teknoloji ve Bilgisayar Laboratuvarları,
 • Yaratıcı Uygulamalar Merkezi,
 • GEMS Derslikleri
 • Yabancı Dil Derslikleri,
 • Müzik Derslikleri,
 • Bale Odası,
 • Satranç Derslikleri
 • Halk Dansları Odası,
 • Görsel Sanatlar Atölyeleri,
 • Teknoloji Tasarım Atölyesi,
 • Kapalı Spor Salonu,
 • Kapalı Yüzme Havuzu,
 • Kütüphane,
 • Konferans Salonu,
 • Revir yer almaktadır.

 

5) 2019 - 2020 Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi hakkında bilgi verir misiniz?

 

Okullarımız eğitim öğretim yılı çalışmalarına, MEB tarafından açıklanan çalışma takvimine uygun olarak planlar.

 

 

6) İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarına kayıt sürecinde kontenjanlar nasıl belirlenir; kabul sınavları ve PDR görüşmeleri ne şekilde yapılır?

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıt işlemleri, okul yönetimi tarafından belirlenen kontenjana göre gerçekleştirilir.

İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Yerleşkesi kurumlarında öğrenim görmek üzere başvuran aday öğrenciler hafta içi 10.00-12.00 ile 13.00- 15.00 saatleri arasında okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından “Bireysel Tanıma Çalışmasına” alınır.

Ayrıca, İlkokul 4. Sınıf ile ortaokul sınıflarına başvuruda bulunan aday öğrenciler Ara Sınıflar Kabul Sınavına alınırlar.

           Aday öğrencilerin kayıt kabul işlemleri, “Kayıt Kabul Değerlendirme Kurulu” sonuçlarına göre yapılır.

 

7) Yurt dışından gelen öğrencilerin kayıt ve kabulleri nasıl yapılır?

            Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler, bulundukları ülkenin eğitim ataşeliğinden veya İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Yurt Dışı Denklik Bürosundan alacakları denklik belgesi ile uygun bulunan sınıflara başvuru yapabilirler.

Aday öğrenciler, okulumuza yapılan başvuru sonrasında okul psikoloğu tarafından “Bireysel Tanıma Çalışmalarına” alınırlar. Ayrıca aday öğrencilere, akademik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla “Düzey Belirleme Sınavı ” uygulanır.  

Aday öğrencilerin kayıt kabul işlemleri, “Kayıt Kabul Değerlendirme Kurulu” sonuçlarına göre yapılır.

 

8) Anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda oryantasyon eğitimi nasıl yapılır?

Oryantasyon eğitimi, eğitim ve öğretim yılının başladığı tarihten bir hafta önce başlar.

Öğretmenleri belirlenen öğrencilerimiz, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışır. Oryantasyon eğitiminde, öğrenciler okulun bölümlerini gezerler; beceri geliştirici etkinlik ve akademik çalışmalara katılırlar.

 

9) İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Yerleşkesi Okullarında sınıflar kaçar kişiliktir?

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Anaokulu sınıf mevcudu en fazla 20 öğrenci,

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi İlkokulu sınıf mevcudu en fazla 24 öğrenci,

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokulu sınıf mevcudu en fazla 24 öğrencidir.

 

10) Ücretsiz/ burslu öğrenciler ile ilgili yapılacak işlemler nelerdir?

Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokul sınıflarında ücretsiz veya burslu olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerin başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin altıncı bölümünde belirtilen “Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler” maddelerine ve “İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Burs ve Ödül Yönergesi”ne göre değerlendirilir.

“İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Burs ve Ödül Yönergesi” maddelerine göre; İTÜ Personel Daire Başkanlığı, Kültürel A.Ş. Müdürlüğü ve İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanlığı tarafından mensup olarak bildirilen kişilerin çocuklarına Kültürel A.Ş. Yönetimi Kurulu tarafından belirlenen oranda eğitim bursu verilir.

 

11) Okul giysileri ne zaman ve nereden temin edilir?

Okulumuzun öğrenci giysileri ihale sonucu belirlenen firma tarafından sağlanmaktadır.

            Giysi satışları ağustos ayının ikinci haftasında okulumuzda başlar. Satışlar ilgili firma tarafından yapılır.

            Giysi bedelleri nakit veya kredi kartıyla doğrudan firmaya ödenir.

 

12) Ulaşım hizmeti nasıl sağlanır ve hizmet bedeli ile ilgili koşullar nelerdir?

Okulumuzda öğrenci ulaşım hizmeti, ihale sonucu belirlenen firma tarafından sağlanmaktadır. Ulaşım hizmetleri bedeli, nakit veya kredi kartıyla doğrudan firmaya yapılır.

Ulaşım hizmetleri bedeli, öğrencilerin bulunduğu semte göre değişkenlik göstermektedir.

 

 

13) Eğitim ve öğretim yılı içinde velilerle nasıl iletişim sağlanır?

Okulumuzda, yönetici, öğretmen, veli ve öğrenciler arasında iletişime önem verilmektedir.

İletişim, “İTÜGVONET ” sistemi ile sağlanmaktadır. Velilerimiz, bu sistem sayesinde öğrencilerimizle ilgili eğitim-öğretim bilgilerine, etkinlik ve duyurulara ulaşabilir; yönetici ve öğretmenlerimiz ile etkin olarak iletişim kurabilirler.

Bu uygulamanın dışında;

 • Öğretim yılında 1. ve 2. yarıyılda olmak üzere yapılan “Genel Veli Bilgilendirme  Toplantıları”,
 • Randevu yöntemi ile yapılan “Bireysel Veli Öğretmen Görüşmeleri”,
 • Hafta içinde yapılan çalışmaların özetlendiği ve cuma günleri velilere elektronik posta ile gönderilen “Haftalık Bülten” ile bilgi paylaşımı sağlanır.

 

14) İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu sınıflarında hangi sosyal kulüp

       etkinliklerine yer verilmektedir?

 

Okulumuzda uygulanan öğretim programlarının desteklenmesi ve öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla anaokulunda haftada bir ders, ilkokul ve ortaokulda ise haftada iki ders saati kulüp çalışmaları yapılmaktadır. Kulüp etkinlikleri aşağıda belirtilmiştir:

 

Anaokulu Sosyal Kulüp Etkinlikleri

 • Bale
 • Dans
 • Görsel Sanatlar
 • Bilim
 • Perküsyon
 • İngilizce Drama
 • Tiyatro
 • Satranç
 • Yüzme
 • Jimnastik
 • Bilişim

 

İlkokul 1. Sınıflar Sosyal Kulüp Etkinlikleri

 • Ebru
 • Seramik
 • Bale
 • Halk Dansları
 • Perküsyon
 • Satranç
 • Yüzme
 • İngilizce Drama
 • Jimnastik
 • Bilişim Teknolojileri / Kodlama

 

İlkokul 2. Sınıflar Sosyal Kulüp Etkinlikleri

 • Ebru
 • Seramik
 • Tasarım
 • Bale
 • Halk Dansları
 • Perküsyon
 • Satranç
 • Yüzme
 • Basketbol
 • İngilizce Drama
 • Jimnastik
 • Bilişim Teknolojileri / Kodlama

 

İlkokul 3. ve 4. Sınıflar Sosyal Kulüp Etkinlikleri

 • Ebru
 • Baskı Teknikleri
 • Seramik
 • Teknoloji Tasarımı
 • Bale
 • Halk Dansları
 • Piyano
 • Perküsyon
 • Satranç
 • Yüzme
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Masa Tenisi
 • Tiyatro
 • Jimnastik
 • Bilişim Teknolojileri/ Kodlama

 

Ortaokul 1. ve 2. Sınıflar Sosyal Kulüp Etkinlikleri

 • Seramik
 • Ebru
 • Teknoloji Tasarımı
 • Baskı Teknikleri
 • Keman
 • Flüt
 • Gitar
 • Koro
 • Piyano
 • Tiyatro
 • Satranç
 • Modern Dans
 • Yüzme
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Masa Tenisi
 • JMUN
 • Robotik
 • Akıl Oyunları
 • Ekoloji

 

Ortaokul 3. ve 4. Sınıflar Sosyal Kulüp Etkinlikleri

 • Teknoloji Tasarımı
 • Baskı Teknikleri
 • Perküsyon
 • Keman
 • Flüt
 • Gitar
 • Piyano
 • Satranç
 • Yüzme
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Masa Tenisi
 • JMUN
 • Akıl Oyunları
 • Robotik
 • Ekoloji
 • Enerji

 

15) İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarındaki İngilizce öğretim programı hakkında bilgi verir misiniz?

İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR doğrultusunda hazırlanmıştır. İngilizcenin ‘Tema-Bazlı’ disiplinler arası işbirliği içinde (Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi dersleri ile örtüştürülerek) ana dil öğrenme modeli uygulanır. Derslerimiz, online programlar ile desteklenmektedir. Avrupa Dil Portfolyosu ile değerlendirme uygulaması elektronik ortamda yapılır.

İngilizce öğretim programımız, öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına da hazırlar.

Yaş ve sınıf düzeylerine göre İngilizce ders saatinin dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

Anaokulu

4 yaş grubu haftada 10 ders saati

5 yaş grubu haftada 10 ders saati

6 yaş grubu haftada 10 ders saati

 

İlkokul

İlkokul 1. sınıflar haftada 9 ders saati

İlkokul 2. sınıflar haftada 9 ders saati

İlkokul 3. sınıflar haftada 9 ders saati

İlkokul 4. sınıflar haftada 11 ders saati

 

Ortaokul

Ortaokul 1. sınıflar haftada 11 ders saati

Ortaokul 2. sınıflar haftada 9 ders saati

Ortaokul 3. sınıflar haftada 9 ders saati

Ortaokul 4. sınıflar haftada 6 ders saati

 

16) İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarındaki ikinci yabancı dil öğretim programı hakkında bilgi verir misiniz?

 

            İkinci yabancı dil dersleri; ortaokul sınıflarımızda, “Seçmeli Almanca” ve “Seçmeli İspanyolca” olarak uygulanmaktadır.

Ortaokul sınıf düzeylerine göre “Seçmeli Almanca” ve “Seçmeli İspanyolca” ders dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

Ortaokul 1. sınıflar haftada 3 ders saati

Ortaokul 2. sınıflar haftada 3 ders saati

Ortaokul 3. sınıflar haftada 3 ders saati

Ortaokul 4. sınıflar haftada 2 ders saati

 

17) İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında yürütülen sosyal sorumluluk projeleri nasıl belirlenmektedir?

 

Öğrencilerimizde toplumsal duyarlılık bilincinin kazandırılması ve bu kazanımın davranış biçimi haline getirilmesi amacıyla Öğretmenler Genel Kurulu’nda belirlenen konularda sosyal sorumluluk projeleri uygulanır.

 

18) Mini Konservatuvar çalışmalarının başlama tarihi nedir?

 

            Okulumuzda düzenlenen Mini Konservatuar çalışmalarımız 14 haftalık iki dönem hainde yapılacaktır.

1.      Dönem çalışmalarımız, 05 Ekim 2019 - 11 Ocak 2020 (14 Hafta)

2.      Dönem çalışmalarımız, 08 Şubat 2020 - 30 Mayıs 2020 (14 Hafta) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

19) Mini Konservatuvar çalışmalarına hangi sınıf düzeyindeki öğrenciler katılabilir?

 Mini Konservatuvar çalışmalarımız;

Anaokulu Hazırlık Sınıfı Temel Müzik Eğitimi Programına,

İlkokul ve ortaokul sınıflarında öğrenim gören öğrenciler Bireysel Çalgı Eğitimi Programına katılabilirler.

 

 

 

Eklenme Tarihi:18.12.2013 15:39 Düzenlenme Tarihi:23.09.2019 16:09
Beylerbeyi Mahallesi Vakıf Tarla Altı Sokak No: 1 Beylerbeyi / Üsküdar