Değerler Eğitimi

DEĞER NEDİR?

Değer, bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir. Değerlerin toplamı, kültürü oluşturur.

DÜNYADA DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ AMAÇLARI

Değerler Eğitimi, Yaşayan Değerler Eğitim (Living Values Education) Programı adı altında 1995 yılında Birleşmiş Milletlerde uluslararası bir proje olarak uygulanmaya başlanmıştır.

UNESCO tarafından desteklenmektedir.

Programın amacı temel olarak; İyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek, çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak, çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek, Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamaktır.

Türkiye’de ise Eğitim Danışmanlığı Araştırmaları Merkezi (EDAM), Eylül 2000'de faaliyete geçmiştir. Daha çok ilköğretime yönelik çalışmaları vardır.

OKULUMUZDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN UYGULANMASI

Değerler Eğitimi Programının uygulanmasında hareket noktamız; “Daha iyi bir dünya için değerlerimizi paylaşalım” düşüncesidir. Eğitim programımızda yer verdiğimiz değerler; evrensel değerler olan  işbirliği, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, sevgi, alçakgönüllülük, barış, saygı, sorumluluk, özgüven ve hoşgörüdür.

Amaç, çocukların yıl boyunca bu değerleri içselleştirmesidir. Uygulamalarımızda yaparak ve yaşayarak öğrenme esastır. Program, iç disiplini geliştirecek ve akademik başarıya da doğrudan etki edecektir.         

“Tek kanatlı kuş uçamaz.”

Değerler Eğitimi Programı kapsamında geçmiş dönemlerde yapılan çalışmalar sonucu sosyal becerilerin, duygusal gelişimin, özgüven gelişiminin yanı sıra kelime hazinelerinin, çatışma çözümleme becerilerinin de geliştiği görülmüştür.

 

   Değerler Eğitimi Çerçeve Planı
 
  MEB Değerler Eğitimi Yönergesi
 

 

 

Eklenme Tarihi:06.01.2014 08:57 Düzenlenme Tarihi:14.01.2019 11:54
İTÜ Ayazağa Kampüsü Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu Maslak Sarıyer/İstanbul