Anaokulu Nasıl Seçilmeli?

Anaokulu Nasıl Seçilmeli?

Çocuklarımızın geleceği tesadüflere bırakılacak kadar değersiz değildir...

Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve olgunlaşma sürecinde öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için, nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal ve duygusal deneyimlerin sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir çevrenin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu ise ancak sağlıklı bir aile ortamı ve nitelikli bir okul öncesi eğitim ile mümkündür. Nitelikli bir okul öncesi eğitim kurumu; eğitim programlarını, çocukların yaşı, gelişim düzeyi, bireysel farklılıkları, ilgi ve ihtiyaçlarıyla çevre faktörlerini de dikkate alarak oluşturur. Bu programlar değişen yüzyılımızın ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen, okul – aile işbirliğini temel alan, esnek, tek bir gelişim teorisinden yola çıkarak değil, çocuğun gelişimini farklı yönleriyle anlamamıza yardım edecek çeşitli teorilerden yararlanan, eklektik ve çok yönlü programlar olmalıdır.

"Amacı öğrenmeye ilgi uyandırmak olan anaokulu; bilgi aktaran değil, çocukta var olan yetenekleri açığa çıkararak gelişmesine yardımcı olabilecek bir ortam sunmalıdır." 

Frobel

Çocukların akademik bir ortama ilk adımı atacakları ve eğitim yaşamlarını etkileyecek önemli bir başlangıç olan anaokulu seçimi, anne ve babalar için zor bir süreçtir. Bu noktada ebeveynlerin öncelikle iyi bir anaokulunda bulunması gereken temel nitelikleri öğrenmesi ve değerlendirmelerini buna göre yapması gerekir. Anaokulu seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şöyledir:

• Okul, çocuğun en büyük ihtiyaçları olan sevilme ve korunma duygularına güvenli bir ortamda yanıt verebilmeli.

• Çocuğun yaratıcı ve girişimci bir kişiliğe sahip olmasını amaçlayan, sorun çözme yeteneğini geliştirmesine uygun ortam hazırlayan, eğitim amaçlı bir kurum olmalı.

• Okul binasında ve çevresinde gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmış olmalı.

• Okul yönetimi şeffaf ve iletişime açık olmalı.

• Okulun kuralları ile ailenin kuralları ve disiplin anlayışı ortak olmalı.

• Eğitimcilerin mesleki kıdem ve tecrübelerinin yanı sıra kurumda aynı kadro ile süreklilik sağlanmış olmalı.

• Bina içerisinde çocukların spor, sanat, sosyal etkinlik çalışmalarını gerçekleştirebileceği ve bilişim teknolojileri ile eğitim ve öğretim süreçlerini desteklendiği açık ve kapalı alanlar bulunmalı.

• Okul içerisinde öğrencilerin açık alan etkinliklerinde kullanacakları oyun alanları ve bahçe oyuncakları bulunmalı, ayrıca bu alanlar düzenli aralıklar ile kullanılmalı.

• Kurum pozitif bir okul iklimine sahip olmalı, öğrenciler enerjik ve mutlu görünmeli.

• Kurum çoklu öğrenme programları ile desteklenen, aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarına sahip olmalı.

• Okulun günlük eğitim öğretim planı olmalı, bu plan içerisinde bilişsel gelişimin yanı sıra sanat, spor, yabancı dil, gezi gibi etkinliklere dengeli bir dağılımla yer verilmeli.

• Sınıflarda çocuğunuzla yakından ilgilenecek, ona kendini özel hissettirecek ve öğrenme arzusunu pekiştirecek iki uzman Okul Öncesi Öğretmeni 

   bulunmalı.

• Sınıfta çocukların grup olarak gelişimi desteklenirken, onların farklı özellikleri önemsenmeli ve bireysel gelişimleri dikkate alınmalı.

• Sınıf içerisinde kurumca belirlenen sayıda öğrenci olmalı, eğitimciler öğrencilerin sosyal duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklerken, öz bakım becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlamalı.

• Okul öncesi eğitimin ardından aynı eğitim kalitesini ve anlayışını sürdürebilecek ve sınavsız geçilebilen bir üst eğitim kurumu olan ilk ve ortaokul, kurum bünyesinde bulunmalı.

• Okul içerisinde çocukların karşılaşabilecekleri bir kaza durumunda ilk müdahalelerin yapılması için bir sağlık  personeli ve revir bulunmalı, ayrıca öğrencilerin kaza ve sağlık sigortaları yapılmış olmalı.

• Öğrenciler, uzman personel tarafından okul mutfağında hazırlanmış olan kahvaltılarını ve öğle yemeklerini yaş  özelliklerine uygun donanımda, hijyen ve ısı ve ışık yeterliliğine sahip olan yemekhanelerde yemeli.

• Seçilecek okulun toplum genelinde başarılı imajı, saygınlığı ve köklü geçmişi olan güçlü bir eğitim ve öğretim kurumu olmasına dikkat edilmeli.

"Çocukluk yılları öğrenmenin ve gelişimin en hızlı olduğu yıllardır.  Bu dönemde çocukların geleceğini belirleyecek olan bireysel, toplumsal ve ahlaki değerlerin aktarılması, temel bilgi ve becerilerin kazandırılması gerekmektedir." 

Haluk Yavuzer

 
 
Eklenme Tarihi:27.02.2014 10:35 Düzenlenme Tarihi:27.02.2014 12:54
İTÜ Ayazağa Kampüsü Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu Maslak Sarıyer/İstanbul