YARATICI UYGULAMALAR MERKEZİ

İTÜ GVO Beylerbeyi Özel Anaokulu, ilkokulu ve Ortaokulu olarak “Ana kucağından İTÜ’ye” felsefesini benimsemiş olan kurumumuzda öğrencilerin bilim ve teknolojinin ışığı altında yaratıcılıklarını geliştirerek yaratıcılıklarını buluşlara, buluşlarını da teknolojiye ve üretime dönüştürebilmesi en önemli hedeflerimizden birisidir.  Bu çerçevede okulumuz bünyesinde anaokulundan ortaokula kadar süre gelen fen eğitimimizi laboratuvar çalışmalarının yanı sıra bilimsel ve teknolojik çalışmaların interaktif ortamda yapıldığı Yaratıcı Uygulamalar Merkezi’nde de yürütmekteyiz. 

Yaratıcı Uygulamalar Merkezi’nde öğrencilerimizin soru sorma, hipotez oluşturma, tahminde bulunma, deney tasarlama, veriyi toplama ve analiz etme, sonuca varma, bulguyu yorumlama, model oluşturma ve yargıda bulunma gibi bilimsel süreçlerini geliştirmenin yanı sıra gözlem yapma, sınıflandırma, tasarlama, çizme, yazma, ölçme, uygulama, özetleme, iletişim kurma, değerlendirme, sentez yapma, yaratma ve problem çözme gibi temel süreç becerilerini de ortaya çıkarabilecek araştırmacı çalışmalar yapmaktayız. 

 

Yaratıcı Uygulama Merkezi’nde MEB Fen Bilimleri dersi öğretim programına uygun olarak fizik, kimya ve biyoloji konularımızı destekler nitelikte model, tasarım ve cihazların yanı sıra kütle, hacim, ağırlık, kuvvet, sürat, enerji, basınç, yoğunluk, ısı, sıcaklık, kaynama noktası, erime noktası,  ph, ses şiddeti, ses frekansı ve ses yüksekliği, ışığın dalga boyu, direnç, akım, gerilim, manyetik alan, güç ölçümü gibi nicel ölçümlerin yapılabileceği interaktif yazılımlar kullanılmaktadır. 

 Yaratıcı Uygulama Merkezi’nde yapılan çalışmalarda: 

Biyoloji alanında, ortamdaki oksijen varlığı ile solunum hızı ölçme, terleme olayına etki eden etmenlerin terlemeye olan etkilerini ölçme, fotosentez hızı, nabız ölçümü gibi çalışmalar,  

 

Fizik alanında, düşey ve yatay hareket eden nesnelerde yol, sürat ve zaman hesaplamaları, bir elektrik devresindeki elektriksel gerilim ve potansiyel fark hesaplamaları, cismin rengi ile emilen enerji arasındaki veya emilen enerji ile yüzey alanı arasındaki ilişki, herhangi bir sesin frekans, dalga boyu ve hızının gözlemlenip ölçülmesi gibi çalışmalar,

 

Kimya alanında ise elektrik akımını ileten veya iletmeyen maddelerin tayini, çözünürlüğün sıcaklık, basınç, tuzluluk oranı ve benzeri parametrelerle olan ilişkisi, karbondioksit ile pH değerinin değişiminin gözlemlenmesi, iki farklı sıvının buharlaşma nedeni ile sıcaklıklarının zamana bağlı olarak değişimlerinin gözlemlenmesi gibi çalışmalar ile mevcut fen bilimleri öğretim programı desteklenmektedir.
Eklenme Tarihi:30.12.2014 10:31 Düzenlenme Tarihi:07.12.2018 11:13
Beylerbeyi Mahallesi Vakıf Tarla Altı Sokak No: 1 Beylerbeyi / Üsküdar