Kütüphane

OKUL KÜTÜPHANEMİZ

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Yerleşkesi Kütüphaneleri;  Anaokulu kütüphanesi,  İlkokul Kütüphanesi ve Ortaokul Koridor Kütüphanesi olarak üç farklı mekânda hizmet vermektedir.

Kütüphane dersleri öğrencilerimizin yaşamları boyunca kütüphane rehberliğinden yararlanabilen, bilgi okuryazarı bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlar. Kütüphanelerimiz,  yıllık ders planlarına göre belirlenen ders saatlerinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için belirli bir plana göre kullanılmaktadır. Anaokulu ve ilkokulda sınıf öğretmenleri gözetiminde, ortaokulda ise Türkçe öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirilen kütüphane programlarında amacımız; öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı ve kütüphane kullanma kültürü kazandırmaktır. 

Kütüphanemizde, Koha kütüphane otomasyon programı ile tüm İTÜ kütüphanelerinde olduğu gibi LC (Library of Congress Classification Sistem) sınıflama sistemi kullanılmaktadır.


 

 
MLA Formatında Kaynak Gösterme ve Kaynakça Hazırlama Kılavuzu
Eklenme Tarihi:13.03.2015 07:37 Düzenlenme Tarihi:20.12.2018 15:27
Beylerbeyi Mahallesi Vakıf Tarla Altı Sokak No: 1 Beylerbeyi / Üsküdar