KÜTÜPHANE KULLANIMI VE KURALLARI

 

 

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ

                  KÜTÜPHANE KULLANIMI VE KURALLAR


ÜYELİK VE KURALLARIMIZ:

 

 • İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Yerleşkesi’nin tüm öğrencileri, öğretmenleri ve personeli kütüphanenin doğal üyesidirler ve kütüphaneden ödünç yayın alabilirler.

 

 • Kütüphanemiz açık raf sistemine göre düzenlenmiştir.

 

 • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez.

 

 • Kütüphaneye okul çantasıyla girilmez.

 

 • Raftan alınan yayınlar yerine konmaz, masada bırakılır. Yayınları raflara kütüphane öğretmeni yerleştirir.

 

 • Kütüphanede cep telefonu ile konuşulmaz. Kütüphanedeki bilgisayarlarda sesle diğer okuyucuları rahatsız edecek çalışmalar yapılamaz.

 

 • Kütüphanede sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz.

 

ÖDÜNÇ VERME KOŞULLARI:

 

 • Tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz 2 hafta süreyle 2 kitap ödünç alabilirler. Sürenin yetmemesi durumunda kütüphane öğretmenine bilgi vermek şartı ile -bir kez- iki hafta daha ek süre alabilirler.

 

 • Tüm akademik ve idari personelimiz 2 hafta süre ile 3 kitap alabilirler Kitap sayısı, araştırma amaçlı olduğunda arttırılabilir. Sürenin yetmemesi durumunda kütüphane öğretmenine bilgi vermek şartı ile -bir kez- iki hafta daha ek süre alabilirler.

 

 • Bölüm ve zümrelerin kullanacakları özel eğitim materyalleri, eğitim yılı içinde bölümün ihtiyacı olduğu süre için ödünç verilir.

 

 • Okuyucular, ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade etmeden yenisini alamazlar. Kullanıcılarımız iade süresini aştıklarında “geciktirdikleri süre kadar” kütüphaneden ödünç kitap alamazlar.

 

 • Kütüphaneden ödünç kitap alan tüm okuyucular, ödünç süresi bitiminde kitabı “kendileri” iade etmekle yükümlüdürler.

 

 • Yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatımı yapılmayabilir.

 

 • Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden eserin aynısının satın alınarak kütüphaneye iadesi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için idari birimlerle iş birliği yapılarak bir ücret saptanır ve bu ücretin ilgili idari birimlerce tahsil edilmesi sağlanır.

 

 • İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında öğrenciler veya akademik/idari personel, okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda kütüphaneden “Üzerinde kitap Yoktur” belgesi almak durumundadırlar.

 

ÖDÜNÇ VERİLMEYEN YAYINLAR

 • Referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar ve diğer referans kitapları ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılır.
 • Öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği yayınlar, sınırlı bir süreyle ödünç verilir.
 • Süreli yayınlar olarak nitelendirilen gazete ve dergiler ödünç verilmez.

 

KÜTÜPHANE KULLANIM SAATLERİ

 • Ders saatlerinde kütüphane kullanımı sene başında öğretmenlerle birlikte oluşturulan haftalık kütüphane kullanım  programına uygun olarak yapılır.
 • Program dışında sınıflarını kütüphaneye getirmek isteyen öğretmenler, sınıflarını hangi gün ve saatte getirmek istediklerini önceden bildirmek suretiyle haftalık kütüphane kullanım  programında boş yer varsa  kullanabilirler.
 • Tüm teneffüs ve öğlen saatlerinde kütüphanemiz kullanıma açıktır.

 

Kütüphane Hafta İçi Her Gün: 08.00 -11.30 – 12.00 – 16.30 saatleri arasında açıktır.

 

İNTERNET KULLANIMI 

Kütüphane içindeki tarama bilgisayarlarında öğrenciler, interneti araştırma amaçlı kullanabilirler. Bu bilgisayarlarda oyun oynanmaz, sohbet yapılamaz, sosyal paylaşım ağlarına girilemez.

 
NOT: Yukarıda yazılı olanlar "OKUL KURALLARI" kitapçığında yer alan "Disiplin Kuralları" ve "Cezayı Gerektiren Davranışlar" la bir bütündür.(Burada yazılı diğer kurallar kütüphane için de aynen geçerlidir.)
 
Eklenme Tarihi:13.03.2015 07:49 Düzenlenme Tarihi:27.12.2018 13:37
Beylerbeyi Mahallesi Vakıf Tarla Altı Sokak No: 1 Beylerbeyi / Üsküdar