Rehberlik Bölümü

Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü; koruyucu,önleyici,geliştirici rehberlik anlayışıyla öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini izlemeye ve desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 

Bu çalışmalarda yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak, öğrencinin eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, kendini tanıması, geliştirmesi, karar verme, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi amaçlanmaktadır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü sadece öğrencilerle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilere de yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

 

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

VELİ ÇALIŞMALARI

ETKİNLİKLER

VELİ BÜLTENLERİ

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

 

Bireysel Görüşmeler

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak öğrencilerle aşağıda yer alan konularda bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

 

· Kendini tanıma

· Kendini ifade edebilme

· Duygusal ya da sosyal problemler

· Aile-arkadaş iletişimi

· Dikkat geliştirme

· Zaman planlaması

· Verimli ders çalışma

· Akademik başarıyı ve bilişsel gelişimi destekleme

· Meslekler

· TEOG çalışmaları

· Okula uyum (Oryantasyon)

 

Grup Çalışmaları

 

Öğrencilerle yapılan bireysel görüşmelerin yanında aşağıda belirtilen konularda çeşitli grup çalışmaları da yürütülmektedir.

 

Arkadaş İlişkileri/İletişim Grubu ; Öğrencilerin gelişim süreçlerinde, arkadaş ilişkilerinde yaş dönemiyle bağlantılı gerekli sosyal becerileri kazanması ve iletişim becerilerinin gelişimi amaçlanmaktadır.

Sınav Kaygısı Grubu ; Öğrencilerin sınav ve performans kaygıları ile ilgili farkındalık kazanması ve kaygı ile baş edebilme becerilerini geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.

Duygusal Paylaşım Grubu ; Öğrencilerin çeşitli duygularını tanımaları ve öfke, korku gibi duygularla baş etme becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

Oryantasyon Çalışmaları ; Öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalardır.

 

VELİ ÇALIŞMALARI

 

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak velilerle aşağıda yer alan konularda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

  • Bireysel görüşmeler

- Öğrencinin; akademik-duygusal-sosyal gelişimi konusunda yaşantı ve gözlem paylaşımı

- Aile-çocuk iletişimi

- Sınav sürecine yönelik bilgilendirme ve destekleme

  • Veli etkileşim grupları

  • Veli seminerleri
     

  • Veli bültenleri

                      

 

 

ETKİNLİKLER

 

Kendini Tanı Hayat Başarını Yakala Projesi

 

Çocuklarımıza mutlu ve güvenli bir gelecek sağlamak amacıyla anne-babalar ve eğitimciler birçok özveride bulunur. Akıllarının bir köşesinde her zaman, gelecekte çocuklarının nasıl bir hayata sahip olacakları ve kendilerini mutlu edecek kararlar verip veremeyeceklerine ilişkin sorular vardır.

 

Son yıllarda Milli Eğitim sistemindeki değişikliklerin de etkisiyle öğrencilerin başarılarının giderek daha çok ders notları, yılsonu ortalamaları ve yılsonunda girecekleri sınavlarla değerlendirildiğini görülmektedir. Buna bağlı olarak da ağırlıklı olarak okul seçimi, meslekî seçim ve kariyer planlama konuları daha çok ele alınmaya başlanmıştır. Bu noktada da, başarı ve hayattan alınacak doyumla ilgili çok daha temel öğeler ve değerler gözden kaçabilmektedir.

 

Bu sebeple okulumuzda yürütülen “Kendini Tanı, Hayat Başarını Yakala Projesi’nde”, kişinin kendisini tanımasının ne anlama geldiğini, kişilik özelliklerini ve yaşamlarında kendilerini etkileyen olayları gözden geçirme fırsatını vermeyi, bir meslek veya işte çalışma nedenlerini gözden geçirmelerini sağlamayı, kendilerini geliştirmek için neler yapmaları gerektiğini düşünmelerini, belirledikleri hedeflere yönelik çaba harcamayı, farklılık yaratabilmelerini sağlamayı amaçlanmaktadır. Projede; mesleğinde başarılı olmuş, öğrencilerimize davranışları ve dünya görüşü ile de örnek olabilecek konuklar davet edilmektedir.

 

Bu doğrultuda düzenlenen söyleşilerde okulumuza davet ettiğimiz konuklarla, ortaokul 3 ve 4 .sınıf öğrencilerimiz bir araya gelmektedir. Öğrencilerimizin konuk konuşmacımızdan mesleği, yaşantısı, hedefleri vb. konularda bilgi aldıkları ve merak ettiklerini sorup öğrendikleri “Kendini Tanı, Hayat Başarını Yakala” projesi, alanında kendini kanıtlamış birçok başarılı isimle 2008 yılından bu yana okulumuzda uygulanmaya devam etmektedir.

 

Danışmanlık Sistemi 

 

Danışmanlık sistemi çalışmaları; ilkokul 1-4 sınıflarda ve ortaokul 1-3 sınıflarda sınıf öğretmenlerinin yürüteceği sınıf rehberlik etkinlikleri şeklinde planlanmıştır. 

 

Eğitim sürecinde öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal olarak sağlıklı gelişimlerini desteklenmesi; ilgi, yeteneklerini tanıması, zayıf ve güçlü yanlarını fark etmesi, hedeflerini belirlemesi ve bu doğrultuda ilerleyebilmesi önemlidir. Öğrenciler için karmaşık ve zor olan bu süreçte öğretmenin desteği çocuk için yol gösterici olmaktadır.

 

Bu amaçlar doğrultusunda sınıf öğretmeni; öğrencinin sosyal beceri, duygusal farkındalık,  planlama ve problem çözme becerilerini desteklemeye yönelik

çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Gerekli durumlarda öğrenci ile ilgili sorunlarda okul yönetimine-psikolojik danışmana bilgi vererek çözüm bulunmasına yardımcı olmaya çalışmaktadır.

 

Danışmanlık Sistemi sürecinde; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak öğrencilerle yapılacak çalışmaların uygulama ve takibinde öğretmenlere destek vermek amacıyla sınıf öğretmenlerine yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 

 

 

Akran Desteği Paylaşım Programı 

“Akran Desteği Paylaşım Programı”  ile öğrencilerin; barışçı, düşünen, sorgulayan, özgüven sahibi, farklı görüş ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde fark gözetmeyen, dinlemeyi bilen, yardım edebilen ve gerektiğinde yardım alabilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda “Akran Desteği Paylaşım Programı” ilkokul 1 – 4. sınıf düzeylerinde; sınıf öğretmeleri, psikolojik danışmanlar tarafından uygulanan grup etkinlikleri olarak yürütülmektedir.

 

 

Öğrenci Gelişimi Destekleme Projesi

 

Okulumuz öğrencilerinin öğrenme süreçlerini desteklemek ve dikkat becerilerini geliştirmek amacıyla 2010–2011 Eğitim-Öğretim yılında başlattığımız "Öğrenci Gelişimini Destekleme Projesi" her yıl geliştirilerek yürütülmektedir.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak sınıf ve branş öğretmenleriyle işbirliği içerisinde yürüttüğü bu çalışmada, öğrencilerimizin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin tanınması, bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici öğretim etkinlikleri uygulanarak genel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Sosyal Sorumluluk Projeleri

 

Hızla değişen çağımızda; birlikte yaşama, işbirliği ve yardımlaşma gibi değerlerin önemini vurgulamak ve bu anlamda çocuklarımızın yaşantılarını desteklemek amacıyla okulumuzda sosyal yardım projeleri  yürütülmektedir.

 

İçinde bulunduğumuz toplumda bizimle birlikte yaşayan diğer bireylerin yaşantılarına, ihtiyaçlarına farkındalık kazandırmak ve duyarlılıklarını arttırmak amacıyla yürütülen sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerin etkin katılımları ve ailelerin desteği ile gerçekleştirilmektedir.

 

Bu amaçla okulumuzda gerçekleştirilen projeler arasında;

 

- Düşük sosyo-ekonomik seviyede öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlenen destek projeleri,

- Engelli bireyler ile öğrencilerin paylaşımlarının ve farkındalıklarının artırılması amacıyla yürütülen ortak çalışmalara yönelik projeler, sayılabilir.

 

 

 

 

 

REHBERLİK BÜLTENLERİ

 

Dijital Nesil ve Teknoloji
Birinci Sınıf Oluyorum
Çocuk İle Doğru İletişimin Yolları
Sağlıklı Beslenme ve Obezite
Yaratıcılık Psikolojisi
Beden Algısının Gelişimi
Ders Çalışma Sürecinde Anne Baba Olmak
Kardeşim ve Ben  
Ergenlik Veli Bülteni  
Çocuklarda Ayrışma ve Bireyselleşme Süreci 
Ergenlik Sürecinde Ders Çalışma Alışkanlıkları (2012)
Okula Başlarken (2012)
Öğrenme Süreçleri Ve Öğrenmenin Psikolojisi
Bilgisayar ve Televizyon
"Dikkat Eksikliği"
"Çocuklukta Korku ve Kaygılar" 
"Sınav Kaygısı" 
"Çalışma Alışkanlığı" 
"Boşa Harcamayalım"  
"Kendini Tanı"
"Çoklu Zeka"
"Öğrenme Stilleri"
"Acele Ettirilen Çocuklar"
Evdeki Patron Kim-2
"Son Çocukluk Dönemi" Gelişim Özellikleri
Baba ve Çocuk
Ana Baba Tutumlarının Başarı Üzerinde Etkisi ve Çocuklarda Not Korkusu
Aile İçi İletişim
Evdeki Patron Kim
Teknoloji Bağımlılığı ve Çocuklarımız
Çocuklarda Cinsel Eğitim
Eklenme Tarihi:02.05.2012 09:31 Düzenlenme Tarihi:29.08.2019 00:07
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul