Özgörü ve Özgörevlerimiz

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi, bireye ve topluma, birey ve yurttaş olmaya, ulusal değerlere ve evrensel ölçütlere, ruhsal, bedensel, zihinsel bütünlük içinde, sağlıklı ve dengeli gelişmeye duyarlıdır. Eğitimde yeni ve güçlü bir soluk, çağdaş, girişimci, yenilikçi ve öncü bir model…

 

Özgörümüz

Atatürk ilkeleriyle laik, demokratik Cumhuriyetimizin değerlerini benimsemiş, bilgiye erişme becerisine sahip, verimli çalışma alışkanlığı kazanmış; yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen; sanata ve insana duyarlı, etik değerlere saygılı, ilkeli ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmektir.

 

Özgörevlerimiz

Genel ilkemiz, her öğrenciye her türlü bilgiyi kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak verebilmektir.

 

·         Öğrenciye; Çeşitli formlardaki bilgiye erişim araçlarını kullanma olanaklarını sunmak

·         Etkin ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmasında ona rehberlik etmek

·         Öğrenmekten zevk almayı öğretmeyi amaçlayarak, uygun etkinlikler planlamak

·         Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerisini kazanması ve kullanması için ortamlar yaratmak

·         Estetik algısının geliştirilmesi ve beslenmesi için ona zengin bir uyarıcı ortamı sağlamak

·         Başta kendisine olmak üzere, fiziksel ve sosyal çevresindeki tüm varlıklara karşı duyarlılık geliştirici etkinlikler gerçekleştirmek

·        İçinde yaşadığı topluma özgü etik değerler kadar, evrensel değerleri de tanımasını ve onlara saygı göstermesini teşvik edici eğitim durumları            oluşturmak

·         Demokrasiyi yaşayarak öğretmeyi hedeflemiş, paylaşımcılığı ve işbirliği ile çalışmayı esas alan yöntemler kullanmak

·         Sonucun niteliği kadar, sonuca ulaşmada gösterilen çabanın da önemli olduğu bir ölçme ve değerlendirme sistemi kullanmak

·         Eğitim kadrosu olarak; Öğrenmeye açık olmak ve işe yarar bilgiyi kazanmada öğrenciye örnek olmak

·         Okul-aile işbirliğini önemseyerek, çocuk eğitiminde ailenin ve okulun birlikte çalışmasını sağlamak

·         Demokratik, tutarlı, disiplinli ve paylaşımcı bir anlayışla, çağdaş bir yönetim sergilemek

·         Öğrencilerin, ruhsal, bedensel ve zihinsel bütünlük içinde sağlıklı ve dengeli gelişimlerini sağlamak

·         İletişim kurarken ve ödevlerini yerine getirirken olumlu düşünmelerini ve yapıcı olmalarını desteklemek

·         Çağdaş, uygar bireyler ve sorumlu yurttaşlar olmalarını sağlamak

·         İlgi, merak ve yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmek

·         Çağdaş gelişime daima hazır ve istekli olmalarını, yüksek başarıya odaklanmalarını desteklemek

 

 
 
 
BİZ UYGARLIKTAN, BİLİM VE FENDEN GÜÇ ALIYORUZ. (1925)
Mustafa Kemal ATATÜRK
Eklenme Tarihi:02.05.2012 10:09 Düzenlenme Tarihi:16.04.2014 16:40
İTÜ Ayazağa Kampüsü Ekrem Elginkan Lisesi Maslak Sarıyer/İstanbul