Yabancı Diller Bölümü

Okulumuzda birinci yabancı dil olarak İngilizce, 1. sınıftan itibaren; ikinci yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca ise 5. sınıftan itibaren öğretilmektedir. İngilizce, Almanca ve İspanyolca müfredat programlarımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda yapılandırılmıştır. 

İNGİLİZCE

İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR  (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır. İngilizcenin “Tema-Bazlı” disiplinler arası iş birliği içinde (hayat bilgisi, Türkçe, matematik, müzik, görsel sanatlar, fiziksel etkinlikler ve eğitsel oyunlar gibi dersler ile örtüştürülerek) ve ana dil öğrenme modelini baz alarak öğretilmesini hedeflenmektedir.

Öğrencilerimize İngilizcenin sevdirilmesini ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılmasını amaçlamaktayız. Bunun için İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup  öğrencileri de dil kullanımına teşvik ederek “English friendly atmosphere” (uygun ortam) yaratmaktadırlar.

Derslerimizde “Topic-based” (tema bazlı) ve “Communicative Approach” (İletişimsel Yaklaşım) metotlarını aynı tarzlardaki ders kitaplarıyla destekleyerek içeriklerimizi “Çoklu Zekâ Teoremi”ne göre uyguluyoruz. Derslerimizi; öğrencilerin konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile destekliyoruz. Bu sayede öğrencilerimizi, dili doğal sürecinde öğrenmeleri yönünde cesaretlendiriyoruz.

Tüm düzeylerde, PYP (Primary Years Program) temalarına uygun olarak belirlediğimiz temalarımızı bitirirken öğrencilerimizin bilgi birikimlerini proje çalışmalarına aktarmalarını  hedefliyoruz. Her sınıf düzeyinde seçip yapılandırdığımız projeler, akademik yıl boyunca öğretilen temalardan biriyle ilintili ve gramer yapılarının gizlenip kelime bilgisinin pekiştirildiği dramalar ile destekli olarak hazırlanmaktadır.   Bu sayede özellikle küçük yaş grupları, dilin kurallarını henüz kavrayamadıkları için, dramalar ve hikâye anlatımları ile kalıp öğrenerek dili pekiştirme şansı bulmaktadırlar. Her akademik yılın sonunda “Portfolyo” sunumları ile “Proje-Bazlı Eğitim” çalışmalarımızı destekliyoruz. 

ALMANCA-İSPANYOLCA 

Okulumuzda İngilizceye ek olarak 5. sınıftan itibaren Almanca veya İspanyolca öğretilmektedir. Almanca ve İspanyolca müfredat programlarımız, İngilizce müfredat programımız doğrultusunda yapılandırılmıştır. 

 

            İlköğretim Yabancı Diller Bölümü olarak 2008–2009 akademik yılında müfredat programımıza uygun olarak geliştirilip hayata geçirdiğimiz web tabanlı “Elektronik Avrupa Dil Portfolyosu” 7-9 ve 10-14 yaş modelleri, Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR) göre hazırlanmış Türkiye’deki ilk elektronik portfolyodur. Öğrencilerimiz, kendi elektronik portfolyolarını kullanarak dört dil becerisinden (dinleme, okuma, konuşma ve karşılıklı konuşma, yazma) her birinde yapabildiklerini değerlendirir ve bu değerlendirmelerini öğretmen değerlendirmeleriyle karşılaştırma fırsatı bulurlar. Böylece, öğrencilerimiz gelişimlerinin daha çok farkına vararak, özerk öğrenciler olma yönünde ilerlemektedirler. Avrupa Dil Portfolyosu üç bölümden oluşmaktadır: 

 
 
 

1.      Dil Geçmişi:


- Dil Öğrenim Öyküsü: Dil Öğrenim Sürecini Değerlendirme

- Dilsel ve Kültürlerarası Deneyimlerim

- Dil Kontrol Listesi

 

“Dil Kontrol Listeleri” hazırlanırken Avrupa Konseyi’nin hazırladığı CEF – Ortak Çerçeve Programı kendi müfredat programımız ile örtüştürülerek İngilizce müfredat programımız uluslararası bir zemine oturtulmuştur. Burada, öğrencilerin dilde amaçladığımız “dinleme, karşılıklı konuşma ve konuşma, okuma ve yazma” becerileri için oluşturulan “Yapabildiklerim” listelerinde öncelikle kendilerini değerlendirmeleri istenir; bunun ardından öğrencilerimiz, öğretmenleri tarafından değerlendirilirler.

 

Dil kontrol listelerinde temel alınan seviyeler Avrupa Konseyi’nin “Ortak Çerçeve” programına göre A1 – A2 –  B1 – B2 – C1 – C2 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimizin 1 - 3. sınıflarda A1 düzeyinde, 4, 5 ve 6. sınıflarda A2 düzeyinde, 7 ve 8. sınıflarda ise B1 düzeyinde olmaları beklenmektedir.

 

 

2.      Dosya:

 

      “Dosya” bölümünde ise öğrencinin farklı dillerde yaptığı çalışma örneklerinin kayıtları tutulmaktadır.

 

3.      Dil Pasaportu:

 

      “Dil Pasaportu” bölümünde öğrenciler, portfolyonun “Dil Geçmişi” bölümünde kendilerini değerlendirdikleri “Dil Kontrol Listelerini”, “Kendini Değerlendirme” tablosuna aktarmaktadır.

 

Avrupa Dil Portfolyosu Kullanımının Öğrencilerimize Kazandıracakları:

1.    Öğrencinin dil öğrenme sürecinin sorumluluğunu alması hedeflenerek özerk öğrenen olabilmesine imkân vermesi

2.    ADP öğrencinin yalnızca okulda öğrendiği dillerin değil, okul dışında öğrendiği dilsel deneyimlerinin de kayıt altına alınması hedeflendiği için çok dillilik üzerinde durularak olabildiğince çok dil öğrenme konusunda motivasyonun arttırılması

3.    Dil Pasaportu’nun tüm Avrupa’daki denklik ve serbest dolaşım süreçlerini kolaylaştırması

4.    “Nasıl dil öğrenirim?” bölümü ile hedeflenen, çoklu zekâ teoremine göre farklı öğrenme stilleri olan öğrencilerin öğrenme stil ve süreçlerini keşfetmelerine ve bu farkındalığın diğer branşlardaki öğrenme süreçlerine olumlu katkısı 

İngilizce müfredat programımız, öğrencilerimizi; Avrupa Dil Portfolyosu’nun yanı sıra Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers for Other Languages) sınavlarına hazırlar.

 

SINIFLAR

Cambridge ESOL Sınavları

Avrupa Konseyi Dil Seviyesi

 1. Sınıflar

-

Pre-A1

2. Sınıflar

Starters

A1

3. Sınıflar

Movers

A1

4. Sınıflar

Flyers

A2

5. Sınıflar

Flyers/KET

A2

6. Sınıflar

KET/PET

A2

7. Sınıflar

PET

B1

8. Sınıflar

PET/FCE

B1/B2

İLKOKUL VE ORTAOKULDA KULLANDIĞIMIZ İNGİLİZCE ONLINE PROGRAMLAR:

Yabancı dil öğretiminde düzenli olarak 1- 7. sınıflar düzeyinde, öğrencilerimizin dil gelişimlerini destekleyecek çeşitli online programlar kullanılmaktadır. Tüm online programlar, müfredat programına entegre edilerek uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, bu programlarla hem okulda dil laboratuvarlarında hem de evlerinde çalışma fırsatı bulmaktadırlar. 

 

·         1. Sınıflar: RazKids 

·         2. Sınıflar: RazKids, Brainpop Jr, Odonline

·         3. Sınıflar: RazKids, Brainpop Jr, Odonline

·         4. Sınıflar: MyOn, Odonline

·         5. Sınıflar: Odonline, MyOn, My English Attack

·         6. Sınıflar: Achieve 3000

·         7. Sınıflar: Achieve 3000

Image result for raz kids
Related image
Related image
Image result for achieve 3000 Related image

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
İSPANYOLCA

Okulumuzda, 5. sınıftan itibaren seçmeli ikinci yabancı dil olarak öğretilmekte olan İspanyolca; CEFR’a (Common European Framework of Reference for Languages) göre uluslararası bir zeminde yürütülen İspanyolca müfredat programı, Avrupa Konseyi tarafından akredite edilmiş Avrupa Dil Portfolyosu 10-14 yaş modeli ile uygulanmaktadır. 

Ortaokul düzeyinde haftada ikişer saat İspanyolca dersi yürütülmektedir. Öğretmenlerimiz, yabancı dilin etkin kullanımı ve aktarılması amacıyla sınıf içinde ve dışında tamamen İspanyolca konuşarak öğrenciler ile sadece ikinci hedef dilde iletişim içerisindedirler. İspanyolca derslerinde öğrencilerin işlenen konuları pekiştirmeleri için çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramatizasyon, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları yapılır. Öğrencilerimiz İspanyolcayı doğal sürecinde öğrenmeleri yönünde cesaretlendirilir.

7. sınıf sonunda öğrencilerimizin A1 seviyesinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme kazanımlarını edinmeleri hedeflenmektedir.  Öğrencilerimizin, akademik yıl sonunda, Cervantes Enstitüsünün İspanyolca eğitimi alan öğrenciler için gerçekleştirdiği A1 Escolar seviyesindeki DELE sınavına katılmaları desteklenmektedir. 

ALMANCA 

 

 Okulumuzda, 5. sınıftan itibaren seçmeli ikinci yabancı dil olarak öğretilmekte olan Almanca;

Avrupa Konseyi CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) doğrultusunda hazırlanmış Almanca müfredat programı ile uluslararası bir zeminde yürütülmektedir.  Almanca dersinde Avrupa Dil Portfolyosu A1 seviyesi kazanımları derse entegre edilerek uygulanmaktadır.

Ortaokul düzeyinde haftada ikişer saat Almanca dersi yürütülmektedir.

Öğrencilerimizin, 7. sınıf sonunda, A1 seviyesinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme kazanımlarını edinmiş olmaları hedeflenmektedir.  Akademik yıl sonunda öğrencilerimizin Goethe Enstitüsünün Almanca eğitimi alan öğrenciler için gerçekleştirdiği A1 seviyesindeki FIT 1 sınavına katılmaları desteklenmektedir. 

 

Almanca dersinde öğretmen, öğrencileriyle Almanca iletişim kurar. Öğrencilerin de Almanca iletişim kurmaları için onları cesaretlendirir. Asıl hedef, dilin etkin ve pratiğe yönelik kullanımıdır. Öğrencilerin işlenen konuları pekiştirmeleri için projeye dayalı, interaktif ve öğrenci merkezli etkinlikler uygulanmaktadır.

Eklenme Tarihi:02.05.2012 10:57 Düzenlenme Tarihi:12.09.2019 22:02
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul