Fen Bilimleri Bölümü

Okulumuzda fen bilimleri dersleri sadece bir ders olarak değil, “Yaşa, Gör, Öğren” ilkesinden hareketle çok boyutlu ele alınmaktadır. Kurumumuzda fen bilimleri eğitimi, çağdaş yöntem ve teknikler kullanılarak, öğrencileri geleceğe hazırlayacak yaklaşımlarla verilmektedir.


Genel Amaçlarımız:

·         Bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilen,

·         Fen bilimlerine ilgi duyan, yeni gelişmeleri izleyen,

·         Günlük yaşam problemlerine çözüm bulabilen, 

·         Problem çözerken ve karar verirken bilimsel süreç becerilerinden yararlanabilen,

·         Yapıcı, yaratıcı, eleştiri gücüne sahip, 

·         Çevreye ve ekolojik geleceğe duyarlı, 

·         Sorgulayan ve araştıran, 

·         Analiz, sentez, yorum yapabilen, 

·         Hayal gücü geniş, karar verme yeteneği gelişmiş,

·         Proje üretebilen ve ürettiği projeleri sunabilen fen okuryazarı bireyler yetiştirmektir.    

 Stratejilerimiz:

·         Öğrencilerimizde merak uyandırarak onların ilgilerini çekmek,

·         Öğrencilerimize bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmek,

·         Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri günlük yaşantılarıyla ilişkilendirmek,

·         Öğrencilerimizin düşünme, araştırma, soru sorma, doğru ifade edebilme yeteneklerini geliştirmektir. 

 

     5, 6, 7 ve 8. sınıflarımızda fen bilimleri dersinde öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için laboratuvar uygulamaları, STEM çalışmaları, teknolojik uygulamalar ve sınıf içi etkinlikler ile öğretim devam eder. Derslerimizde sınıfta işlenen konuların deney, gözlem ve uygulamaları yapılır. Amaç, sorgulayan ve analitik düşünen öğrencilerimizin, bilimden ve bilimsel çalışmalardan keyif alarak kazanımları içselleştirmelerine yardımcı olmaktır.

     Okulumuzda her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen proje gününde öğrencilerimizin yaratıcılıkları doğrultusunda ürettikleri projeler sergilenir, öğrencilerimiz tarafından sunumları yapılır.

     Öğrencilerimizin farklı bakış açıları geliştirmesi ve bilimsel çalışmaların ortak dilini anlayabilmeleri amacıyla dersimizin kazanımlarına uygun yurt içi ve yurt dışı geziler, seminerler, atölye çalışmaları düzenlenir. 

Eklenme Tarihi:02.05.2012 11:00 Düzenlenme Tarihi:19.10.2018 09:16
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul