Matematik Bölümü“Bilim, gözlerimiz önünde açık duran ‘evren’dediğimiz o görkemli kitapta yazılıdır. Ancak yazıldığı dili ve alfabesini öğrenmeden bu kitabı okuyamayız. Bu dil, matematiktir; bu dil olmadan kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur.”

Galileo


        Matematik Bölümü olarak; keşfederek öğrenen, yaratıcı, sorgulayıcı, özgüveni yerinde, yorum yapabilen,  doğadaki ipuçlarını yakalayarak  öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilen öğrenciler yetiştirmek en büyük ilkemizdir.

                                                               
MATEMATİK DERSİNDE GENEL AMAÇLARIMIZ:

 

·         Problem çözme becerisi geliştirme,

·         Yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma ve geliştirme,

·         Araştırma, inceleme, gözlem ve deney sonuçlarını matematik dili ile yorumlama,

·         Edinilen bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme,

·         Planlı çalışmanın önemini kavrayıp çalışmalarını planlayabilme,

·         Bilim, teknoloji ve matematik arasındaki ilişkiyi kurabilme,

·         Matematiğin toplumun ilerlemesindeki etki ve önemini kavrayabilme,

·         Sağlıklı düşünmenin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırma,

·         Olayları mantık zincirlerinde sentezleme, analiz etme ve kavrama,

·         Yaşadığımız evreni anlamada matematiğin önemini kavrayabilme.

 

       Her dersin eğitim programında olduğu gibi matematik eğitiminde de bilişim çağının gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanmak, çağı yakalamanın yanı sıra öğrencileri pozitif güdülerken öğrenmeyi de kolaylaştırmaktır.

 

     Bilişim çağında, bilgi toplumlarında sıradan bir eğitim değil, nitelikli ve sürekli eğitim amaçtır. Bu süreçte, odakta “insan” olup amaçlanan, bilgili olmaktan çok “bilgi üretme”dir. Amacımız doğrultusunda tam öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için çoklu zekâ kuramına uygun, teknolojik destekli, araştırmaya yönelik,  proje ve etkinlik temelli çalışmalar yapılmaktadır.

 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
Eklenme Tarihi:02.05.2012 11:10 Düzenlenme Tarihi:19.10.2018 09:27
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul