Türkçe Bölümü

“Türkçe; buyrukların dili, yurt-yapı kuranların dili, ülkeler gibi denizleri de şanla aşmışların dili, toprağı işleyenlerin dili, beyinleri uyandıranların dili, sevgilerin dili, sızıların dili… Türkçe; analarımızın dili. Ana dil, diller güzeli… Yerine göre kılıçtan keskin, çelikten sert, kayadan sarp, boradan hızlı, kelebekten uçucu, çiçekten renkli, kokudan tatlı, altından parlak sudan duru Türkçe… Babaların öğütlerini, anaların yumuşak yürekliliğini, kızgınların öfkesini, kırgınların iniltisini, ay ışıklarının oynaklığını, güneş parıltısının keskinliğini, iç yaşayışımızı da dış yaşayışlarımız gibi her dilden duygulu anlatan Türkçe, bize hayatı anlatan Türkçe…

Ey bizden daha genç olanlar! Bu dille sizler, ne mutlu, bizlerden çok güzel konuşacaksınız.”

 
                                                                                       Ruşen Eşref ÜNAYDIN
 

Okulumuzda Türkçe derslerimiz, öğrenci merkezli bir anlayışla yürütülmektedir. Metin incelemelerinin merkezde yer aldığı programımız;

  •  Öğrencilerimizin yaşam boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmalarını,
  • Bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmelerini, etkili iletişim kurmalarını,
  • Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini 

 

sağlayacak şekilde; bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır.  Öğrencilerimizde bu becerilerinin gelişmesine odaklanmakla birlikte; yazın ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramların öğrenilmesi de sağlanmaktadır. 

     Türkçe dersi öğretim programı; dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesini, diğer tüm alanlarda öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edinmenin ön şartı olarak kabul etmektedir.

GENEL AMAÇLARIMIZ: 

Öğrencilerimize; 

·         Atatürkçü ve evrensel düşünme biçimini ilke edinmeleri,

·         Türkçeyi etkin ve doğru biçimde, amaca ve hedef kitleye uygun, etkileyici bir biçimde kullanmaları,

·         Dil farkındalığını geliştirip Türkçeyi sahiplenmeleri,

·         Yazım ve noktalama kurallarını doğru kullanmaları,

·         Türk ve dünya yazınının önde gelen yapıtlarını inceleyerek yapıtlara eleştirel bir gözle bakabilmeleri için entelektüel bir bakış açısı kazanmaları,

·         Entelektüel bakış açısından hareketle yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilmeleri,

·         Okuduklarını/dinledikleri/izlediklerini anlama, analiz etme, değerlendirme ve paylaşma noktasında alışkanlık kazanmaları,

·         Konuşma/tartışma/yazma alanlarında öz güven kazanmaları,

·         Becerilerini sergilemede -yaşamlarının her alanında olduğu gibi-  kendi yaratıcılıklarına ve yeteneklerine güvenmeleri,

·         Sanata değer vererek kültürel ve sanatsal etkinlikleri izlemeleri ve bu etkinliklere katılım sürekliliği kazanmaları,

·         Çevre, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olmaları gerektiği kavratılır.

     Özel Dr. Natuk Birkan Ortaokulunu bitiren bir öğrenci, en az yirmi yazınsal yapıtı yaratıcı yazma-okuma, değerlendirme vb. çalışmalar altında ayrıntılı olarak inceler. Bölüm öğretmenleri tarafından, müfredattan yola çıkılarak, öğrenciyi nitelikli yazınsal metinlerle tanıştırma ve öğrencide dil zevki oluşturmanın yanında dil bilgisi çalışmalarına da kaynaklık eden “Tema Kitapçıkları” hazırlanarak zenginleştirilen program ile öğrencilerin eğitim-öğretim sürecine katkı sağlanır.
 

Ders İşleyişi, Kitap Okuma Çalışmaları

     Derslerimiz bölüm öğretmenlerimizce hazırlanan “Tema Kitapçıkları” ile MEB ders kitaplarının bütünleştirilmesinden yola çıkılan bir programla işlenir. Her temada mutlaka okuma, anlama, konuşma, yazma, dinleme alanlarına yönelik bir uygulamaya yer verilir.

     Köşe yazısı derslerinden yola çıkarak yurt ve dünya gündemini; şiir derslerinden yola çıkarak sanat ve kültür gündemini izlemek ve öğrencileri bu alanlarda beslemek amaçlanır. 

     Öğrencilerimiz, sene başında kendilerine ilan edilen kitap okuma listelerindeki kitapları, belirtilen sürelerde okur; öğrencilerimizin hazırladığı sunumlar ve öğretmenlerimizin hazırladığı değerlendirme çalışmaları eşliğinde, ders programında her hafta ya da iki haftada bir olmak üzere yer alan “Roman” dersinde ayrıntılı olarak inceler. Öğrencilere alternatif okuma listeleri sunularak farklı ve çok sayıdaki yapıtın öğrenciye ulaşmasına katkı sağlanır. 

Yazma Çalışmaları ve Yaratıcı Düşünme Becerileri

     Yazma çalışmalarımız “Tema Kitapçıkları” ve sene başında seçilen yazma eylemine kaynaklık yapan yayınlar doğrultusunda sürdürülür. Tüm çalışmalarımız gibi, yazma çalışmalarımızın da tematik olmasına önem verilir. Öğrencilerin tema boyunca edindikleri bilgi ve donanımın, kazandıkları entelektüel bakış açısının yazma etkinliklerine kaynaklık etmesine, özgün ve yaratıcı yaratıların ortaya çıkma sürecinin oluşturulmasına özen gösterilir. Öz değerlendirme, öğretmen değerlendirme vb. ölçeklerle değerlendirilen yaratılar için öğrencilere mutlaka dönüt verilir. Ders programında her hafta ya da iki haftada bir olmak üzere yer alan “Yaratıcı Yazma ve Düşünme Becerileri” dersinde yazma alanına yönelik yardımcı yayınlar ile yazma çalışmalarının eğlenceli yönü ortaya çıkarıldığı gibi; yazmanın kalıcı bir davranış biçimine, bir gereksinim alanına dönüştürülmesi de amaçlanır.

     Öğrencilerimiz ürünlerini; panolarımızda, okul gazetemiz “Cumhuriyet”, dergimiz “Yaza Çize” ve “Masal Masal Yediler” adlı yayınlarımızda yayımlama fırsatı bulur.

Ders Dışı Etkinlikler

     İnsanoğlu eski çağlardan bu yana her şeyi sonraki nesillere ulaştırmak için önce çizmeyi, resmetmeyi; sonra da yazmayı tercih etmiş ve bugünlere kadar birikimlerini, deneyimlerini, görüp dinlediklerini ulaştırmayı başarmıştır; anlayışından yola çıkarak “Yazı gerçekleri haykırır, hayalleri gerçekleştirir, uzak diyarları yakınlaştırır.” felsefesiyle gezip görmek ve duygu, düşünce, izlenim ve hayalleri çeşitli yazma yöntemleriyle paylaşmak; eleştirel gözle geziler yapmak; gezilerde elde edilen verileri  yaratıcı yazma etkinlikleri ve görsel çalışmalarla destekleyerek okul panosunda sergilemek; okul yaşamını münazara turnuvalarıyla renklendirmek, şiir dinletileri düzenlemek, film eleştirileri yapmak ders dışı etkinliklerimiz arasında yer almaktadır.

     Öğrencilerimiz kitaplarını okudukları ya da sevdikleri yazar/çizer/şairlerle, geleneksel olarak düzenlenen “Okuyan Okuryazar Haftası” ve “Bilim, Kültür ve Spor Şenliği” etkinliklerinde yaratıcı yazma, okuma vb. atölye çalışmaları ile buluşur. 

 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
Eklenme Tarihi:02.05.2012 00:00 Düzenlenme Tarihi:12.09.2019 22:04
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul