Sosyal Bilimler Bölümü

GENEL AMAÇLARIMIZ:

Sosyal Bilimler, insanlık tarihi ile yaşıt sosyal disiplinlerin ve bu disiplinlere ait öğrenme alanlarının birleşmesi ile temellendirilmiş; insanın ve çevre etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği, bütünsel bakış açısı ile kurgulanmış bir derstir. Bizler bu beklentiler ve tanımlar kapsamında çalışmalarımızı şekillendirirken; 

·         Anayasamızda açıkça belirtilen; eşitlikçi, laik, sosyal ve demokrasiyi kendisine ilke edinmiş,

·         Atatürkçü düşünce sistemini ve bu sistemin gereklerini kendisi için hayat felsefesi kabul etmiş,

·         Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı vatandaşlık görevlerinin farkında,

·         Büyük insanlık ailesinin bir parçası olduğunu bilen,

·         İçinde olduğu/olacağı sosyal ortamlarda; sevgi, saygı ve hoşgörüyü bir davranış olarak yansıtabilen,

·         Fikir sahibi ve başka fikirlerin varlığına duyarlı,

·         Gelişmeye, kendisini yenilemeye açık ve gayretli,

·         Ekonomik olma konusunda görüş sahibi; gereksinimlerini iyi belirleyebilen ve doğru tercihler yapma alışkanlığını elde etmiş,

·         Problem çözebilme becerisini kazanmış ve bunu hayatının her aşamasına yansıtabilmiş,

·         Daha önceki öğrenmeleriyle kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle; millî ve manevi değerleri benimsemiş,

·         Haklarını kullanan ve sorumluluklarını yerine getiren,

·         “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış,

·         Temel ahlaki değerleri bilen ve bu değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir.

Her öğrenenimizi, temel sosyal problemlerin farkında ve bu konuda akıl yürütebilen birer birey haline getirmek; öğrenenlerimizi, eğitimlerinin diğer aşamalarına yönlendirirken bilgiye ulaşabilme, sorunu analiz edebilme ve bilimsel araştırma basamaklarını etkin kullanabilme yeterliliğine sahip kılmak en önemli ilkemizdir.

Ders içeriğimiz; belirlediğimiz hedeflere ulaşmanın en önemli araçlarıdır. Ders kitapları, gün geçtikçe genişleyen kütüphanemizdeki diğer kaynak kitaplarımız ve dünya çapında kullanıma açık internet üzerindeki tüm kaynaklar, çalışmalarımız sırasındaki yardımcılarımızdır. MEB Sosyal Bilgiler Dersi Programı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programı’nı esas alarak hazırladığımız beceri odaklı çalışmalarla, çağın gerektirdiği tüm ders araç gereçleriyle (elektronik tahta, bilgisayar laboratuvarları, haritalar vb.) öğrencilerimizi yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz.

Sosyal bilimler disiplinleri, bir toplumun hafızası ve o toplumun çevresini algılamasındaki dinamiklerdir. Bu noktada üzerimize düşen görev bilinci ile gerek tarih/kültür amaçlı gerekse çevreyi ve doğayı tanıma amaçlı şehir içi/dışı gezilerle tamamlayıcı çalışmalar yapılmaktadır.

 

 
 


 
 


 
 


 
 


 
Eklenme Tarihi:02.05.2012 00:00 Düzenlenme Tarihi:12.09.2019 22:04
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul