Müzik Bölümü

Okulumuz müzik bölümü ; müzik eğitimi yoluyla öğrencilerimizin ifade yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek, estetik anlayışa sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


MÜZİK DERSİ GENEL AMAÇLAR:

 • Öğrencilerin, gerekli müzikal beceri ve bilgileri edinmelerine yardımcı olmak amacıyla şarkılar ve müzikli oyunlar öğretmek.
 •  Öğrencilerin nota okuma ve yazma becerilerini geliştirmek, sosyalleşmelerine ve müzik yoluyla kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak.
 • Yaptıkları ve dinledikleri müziklerde bulunan basit ya da karmaşık ritim kalıplarını fark etmelerini sağlamak.
 •  4. sınıftan itibaren öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda Koro, Keman ve Perküsyon branşlarından birini seçerek seslerini veya bir enstrümanı kullanabilmeleri için ihtiyaçları olan çalışma disiplini, teknik ve müzikal becerileri nasıl kazanabileceklerinin farkındalığını yaratmak.
 • Müzik teknolojisinin günümüzdeki uygulamalarına ilgi duymaları ve bilgisayar müzik programları hakkında bilgi sahibi olmaları yönünde çalışmalarda bulunmak.
 • Öğrencilere geleneksel, çağdaş, uluslararası ve evrensel müziklerden örnekler dinletmek, bestecileri ve dönemleri hakkında da bilgi vererek yaşantıları boyunca seçkin bir müzik dağarcığına sahip olabilmeleri yönünde yardımcı olabilmek.
 •  Çevremizde gerçekleşen müzik etkinlikleri ve konserleri takip edebilme alışkanlığı vermek.

 

 

    İlkokul 4.sınıf Ortaokul 1. ve  2. sınıf seviyelerinde müzik dersleri; Koro, Yaylı çalgılar (keman) ve Perküsyon grupları oluşturularak üç ayrı branşta sürdürülmektedir. Öğrencilerimiz müziksel gelişimleri açısından en uygun branşa yerleştirildikten sonra bulundukları grupta eğitimlerini 3 yıl boyunca sürdürmektedirler. Bu çalışmalar ışığında müziğe özel ilgi ve yeteneği olan öğrencilerimiz bireysel eğitim veya konservatuarlara yönlendirilmek üzere velilerine bilgi verilmektedir.

 

 
 
 

     Öğrencilerimiz müzik çalışmalarıyla yıl boyunca çeşitli etkinliklerde yer alarak, sınıf koroları, grup çalışmaları, bireysel performans çalışmaları ve sunumlarını sergilemektedirler.

 
 
 

    Ortaokul 3. ve 4. sınıf seviyelerinde ise müzik kültürünü ve müzik tarihini tanımaya yönelik uygulamalar ağırlık kazanmakta, birlikte çalma, söyleme, müziksel işitme okuma-yazma ve yaratma etkinliklerinde de seviyelerine uygun olarak ilerlemektedir.

 

MÜZİK BÖLÜMÜ SOSYAL KULÜPLERİMİZ

1. SINIF KULÜPLERİMİZ

 •      Ritim (davul) Orkestrası Kulübü

1. KADEME (3. ve 4. SINIFLAR) KULÜPLERİMİZ

 •      Müzikli Oyunlar

2. KADEME (Ortaokul 1. 2. 3. VE 4. SINIFLAR) KULÜPLERİMİZ

 •      Orkestra Kulübü
 •      Keman Kulübü
 •      Flüt Kulübü
 •      Gitar Kulübü
 •        Ses ve Vokal Kulübü
 •      Perküsyon Kulübü
 

 

 

Eklenme Tarihi:02.05.2012 00:00 Düzenlenme Tarihi:28.09.2018 16:19
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul