Görsel Sanatlar Bölümü

            Bugünün ve geleceğin dünyasında yetişmiş, çağdaş ve nitelikli insandan söz edildiğinde sanatı bu özellikler içinde saymamak olanaksızdır. 

            Enerjisini, ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturma çabası ve heyecanından alan İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Dr. Natuk Birkan İlkokul ve Ortaokulu Görsel Sanatlar Bölümü, çağdaş sanat yaklaşımlarına dayalı eğitim felsefesini benimsemektedir.

 

 

GENEL AMAÇLARIMIZ

 

            Derslerimizde; farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin el göz koordinasyonuna ve sosyal psikolojik gelişimlerine uygun, bilgi ve becerilerini destekleyici çalışmalara yer verilmektedir.

            Ayrıca, sorumluluk alma, sevgi ve yardımlaşma gibi davranışların gelişimi de bireysel ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir.

            Görsel sanatlar alanı kendi dili, tekniği ve konusu ile başlı başına bir disiplindir ancak bölümümüz proje ve ders entegrasyonları sayesinde öğrencilerimize, konulara disiplinler arası bakma fırsatı sunmaktadır.

Bu gereksinimler ışığında hazırlanan programda bölümümüzün hedefleri;

·         Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip,

·         Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılan ve bu tartışmaları değerlendiren,

·         Güncel kültür-sanat nesnelerini bilinçli olarak izleyen,

·         Görsel sanatlara ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan,

·         Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip,

·         Çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade eden,

·         Görsel sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendiren,

·         Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanıyan,

·         Çevresini inceleyen, ondan esinlenen ve onu gelecek nesillere aktaran,

·         Sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler ve bu bireylerden oluşan bir toplum oluşturmak hedeflenmektedir.

 

NELER YAPIYORUZ?

Çağdaş sanat yaklaşımına dayalı bir eğitim felsefesi ile işlenen derslerimizde öğrencilerimize;

·         Özgür atölye ortamında  kendini en iyi şekilde ifade edebileceği teknikleri öğretiyoruz.

·         Her öğrencinin görsel sanatlar dersinde aktif rol almasını sağlıyoruz.

·         Teknolojinin sağladığı olanaklara, hızla gelişen sanatsal materyallere, ders yapılan atölyelerde kolayca ulaşabilmelerini sağlıyoruz.

·         Çizim yapmanın yanı sıra, görsel ve işitsel sunumları da izlemelerini sağlıyoruz.

·         Tarih içindeki ressamların hayatlarını ve sanat akımlarını inceleme ve öğrenme programları hazırlıyoruz.

·         Okul içinde ve dışında sergiler, sanat fuarları ve yarışmalar gibi birçok etkinliğe hem izleyici  hem de aktif olarak katılmalarına ortamlar oluşturuyor ve yönlendiriyoruz.

·         Bireysel yeteneklerini ortaya çıkaracak ve kişisel performanslarını paylaşabilecekleri Kişisel ve grup sergileri açıyor ve destekliyoruz.

·         Her öğrencimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak seviyelerine ve  ilgi düzeylerine göre çalışmalar yaptırıyoruz.

·         Farklılıkların ön planda olduğu, grup çalışmalarının da bunu desteklediği eğitim programları uyguluyoruz.

·         Kendini geliştiren ve farklı etkinliklerle buluşturan yarışma ve proje çalışmalarına katılmalarını destekliyoruz.

·         Kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanabilen, kullandığı tekniklerin dışında yeni teknikleri uygulama isteği ve cesareti olan, çıkabilecek sorunlara çözümler üretebilme becerisi ve güveni olan öğrenciler yetiştiriyoruz. 

Eklenme Tarihi:02.05.2012 00:00 Düzenlenme Tarihi:12.09.2019 22:06
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul