Bilişim Teknolojileri Bölümü

Günümüzde bilgi ve teknoloji, hızla değişmekte ve gelişmektedir. Okulumuzda bilgisayar ve diğer bilişim teknolojileri eğitimi 1. sınıftan itibaren başlamaktadır. Bölüm olarak alandaki tüm gelişmeleri takip etmekte, yenilikleri öğretim programımızla bütünleştirmekteyiz.

 

 

 

GENEL AMAÇLAR

 

Temel hedefimiz, öğrencilerimize, sahip olmaları gereken bilgisayar becerilerini kazandırmak, bilişim teknolojilerini hayatlarının her alanında kullanabilecek becerilere sahip olarak okulumuzdan mezun olmalarını sağlamaktır.

Bilişim teknolojileri öğretim programımız genel olarak şu konuları kapsamaktadır:  

- Bilgi nedir? Bilgi kaynakları nelerdir?

- Bilişim teknolojilerinin kullanımı

- Çevremizdeki teknolojiler

- Teknolojinin günlük hayatta kullanımının avantaj ve dezavantajları

- Bilgisayarı kullanırken uygun duruş ve oturuş

- Bilişim teknolojilerini kullanırken alınması gereken güvenlik önlemleri

- Donanım ve yazılım kavramları

- Bilgisayar sistemini oluşturan temel parçalar

- Fare kullanımı

- Çizim programları

- Klavyenin kullanımı

- Kelime işlemci programları

- Hesap tablosu programları

- Sunu programları

- Veritabanı programları

- Kodlama

- Grafiklerin kullanımı

- Internet kullanımı

- E-posta sistemlerinin kullanımı

- Web tasarım programları

- Animasyon programları

- Resim düzenleme programları

- Masaüstü yayıncılık programları

- Özel yazılımlar 

 

KODLAMA

 

Teknolojinin yaşamımızın her alanında etkin bir rol üstelendiği günümüz dünyasında öğrencilerimizin iyi birer bilişim okur yazarı olmaları gerekmektedir. Teknolojik ürünlerin kullanımı konusunda oldukça başarılı düzeyde olan dijital yerlilerin üretim basamağına geçmesi, onları yaşıtlarının arasında bir adım öne çıkmasını sağlayacaktır. Yeniliğe açılan bu kapıda öğrencilerimizin yaratıcılıklarını gösterebilecekleri bir alan sunulurken,  ortaya ürün koyabilmenin özgüvenini de hissetmeleri hedeflenmektedir.

 

Birinci sınıf düzeyinden ortaokulun son basamağına kadar sarmal yapıda kurulmuş kodlama etkinlikleri ile öğrencilerimizin algoritmik düşünme, problem çözme, planlama, farklı bakış açıları geliştirme,  sistemli ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

OKULUMUZDAKİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OLANAKLARI


http://www.itugvo.k12.tr/web/medya/Resim/yabdil_files/lab2.jpg- Okulumuzdaki tüm ilkokul sınıflarında internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı; tüm ortaokul sınıflarımızda ise akıllı tahta bulunmaktadır.  Öğrencilerimiz,  bu bilgisayar ve akıllı tahtaları; hazırladıkları projeleri, çalışmaları sunmada kullanabilmektedirler.

- Her biri 25 adet bilgisayardan oluşan dört bilgisayar laboratuvarımız mevcuttur. Bu laboratuvarlardan bir tanesi tablet bilgisayarlardan oluşmaktadır. Derslerimizi ve bilgisayar destekli dil öğretimini, bu laboratuvarlarda gerçekleştirmekteyiz.

- Kütüphanemizde öğrencilerimizin online olarak kayıtlarına bakabilecekleri ve araştırma yapabilecekleri bilgisayarlarımız mevcuttur.

- Revirlerimizde bulunan bilgisayarlar ile öğrencilerimizin yaşadığı sağlık problemleri kayıt altına alınmaktadır. 

Tüm bunlarla birlikte okulumuz, toplam 250 adet bilgisayar, 30 adet akıllı tahta, 30 adet yazıcı, 40 adet projeksiyon ve 70 Mbit Metro Ethernet Internet bağlantısı ile teknolojiyi yoğun olarak kullanmaktadır.

Okulumuz içinde konumlandırılan LCD ekranlar aracılığı ile öğrencilerimize çeşitli konularda duyurular ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

 

İTÜGVONET

 

Okulumuzda, tamamen kendi bünyemizde geliştirilen web tabanlı okul bilgi sistemi, İTÜGVONET kullanılmaktadır. Sistem aracılığı ile öğrencimizin okul içi uygulamalardaki çeşitli bilgilerine erişilebilmekte, ödevleri takip edilebilmekte, notları ve gelişim karneleri görülebilmekte, anket, performans, vb. online uygulamalar kullanılabilmekte, öğretmen ve yöneticilerle iletişim kurulabilmektedir. Ayrıca "Takvim" modülü aracılığı ile okuldaki tüm etkinlikler takip edilebilmektedir. 

 

Eklenme Tarihi:02.05.2012 00:00 Düzenlenme Tarihi:29.08.2019 00:21
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul