Elginkan Vakfı

Vakfın Kurucuları"Allah'tan bütün dileğim, kurduğum bütün müesseselerin devamlılığının sağlanması, memlekete faydalı birer kuruluş olarak insanlara iş imkanı yaratması, devlete vergi vermesi ve bizden sonra gelecek olanlara da örnek olmasıdır."

H.Ekrem Elginkan


ELGİNKAN VAKFI; E.C.A markasını yaratan, ELGİNKAN ailesi tarafından kurulmuştur.

ECA; Ekrem, Cahit ve Ahmet isimlerinin baş harflerinden oluşmaktadır. ELGİNKAN ise ailenin soyadıdır. Aile; Ahmet Elginkan ve Ümmehan Elginkan çiftinin, Ekrem Elginkan ve Cahit Elginkan adlarındaki oğullarıyla beraber dört kişiden oluşmaktadır. Aile Manisalıdır.
Elginkan Ailesi’nin tüm fertleri hayatta iken; 1954 yılında aldıkları bir kararla Vakıf kurmayı,kurmayı planladıkları sanayi kuruluşlarını vakıfla ebedileştirmeyi ve vakıf sayesinde,ülkemizin ve halkımızın yararına hayırlı işler yapma ideallerini gerçekleştirmeyi düşünmüşlerdir.

Elginkan Ailesinin 1954 yılında aldığı bu karar,1985 yılında vakıf kurucuları, saygıdeğer insan,ailenin büyüğü merhume Ümmehan ELGİNKAN ve merhum H.Ekrem ELGİNKAN ile Elginkan Topluluğuna bağlı 8 şirket tarafından yapılandırılmış ve tescil edilerek hayata geçirilmiştir.

Vakfın Amaçları :

Kültür değerlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimizi ve Türkçe'mizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak,

Bilim,Teknoloji ve Eğitim alanındaki faaliyetleri teşvik etmek,


Ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkanlarını artırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için okullar, eğitim kurumları açmak, işletmektir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü ile Elginkan Vakfı arasında Üniversite'nin arazisinde bir arsayı tahsis etmesi, Elginkan Vakfı'nın da bu arsa üzerine bir lise binası yaptırıp Üniversite'ye bağışlaması konusunda 18 Haziran 2003 tarihinde bir protokol yapılmıştır. Bu protokole göre, İTÜ'nün Ayazağa kampüsünde mevcut anaokulu ve ilköğretim okulunun yanında inşa edilecek bu okulun, özel lise statüsünde eğitim vermesi ve yetenekli ancak maddi imkanlardan yoksun bazı öğrencilerine Ekrem Elginkan adına burs vermesi öngörülmüştür.

Eklenme Tarihi:02.05.2012 12:13 Düzenlenme Tarihi:10.06.2014 09:13
İTÜ Ayazağa Kampüsü Ekrem Elginkan Lisesi Maslak Sarıyer/İstanbul