Drama EğitimiYAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME İÇİN EĞİTİMDE “DRAMA”

 

DRAMA NEDİR? 

Bir olay, öykü, konu, kavram ya da rolün taklit edilerek canlandırıldığı hayali oyunlardır. Temel olarak tiyatro tekniklerinden yararlanılarak doğaçlamayı ve rol yapmayı merkeze alan, bir grup çalışması tekniğidir. Bu grup çalışması müzik, dans, resim, heykel, edebiyat vb. sanat dallarının hepsiyle bir etkileşim içindedir.

 

NEDEN EĞİTİMDE DRAMA? 

Öğrenciyi merkeze alan çağdaş eğitim sisteminde amaç, çocuğun yaratıcılığını harekete geçirerek bilgiye ulaşmanın yollarını sunmaktır. Böylece oyun haline getirilmiş eğitim durumları ile öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden bir konuyu yaşayarak, canlandırarak, oynayarak içselleştirdikleri eğitsel bir ortam yaratılmış olur. Çocuğun kendi yaşantısı sonucunda elde ettiği bilginin daha anlamlı ve kalıcı olduğu görüşünden hareketle okulumuzda bir yöntem olarak eğitimde drama uygulamalarına yer verilmektedir. 

 

EĞİTİMDE YARATICI DRAMANIN ÖNEMİ: 

·      Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir.

·      Kendilik kavramının gelişmesine katkı sağlar.

·      Bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirir.

·      Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesini sağlar.

·      İletişim becerilerine olumlu katkı sağlar.

·      Arkadaşlık ilişkilerini geliştirir.

·      Sosyal farkındalığın artması ve problem çözme yeteneğinin gelişmesini sağlar.

·      Demokrasi eğitimine destek olur. 

 

GENEL AMAÇ:

Bağımsız ve yaratıcı düşünen, toplumsal farkındalığı olan, demokratik tutum ve becerileri gelişmiş, problem çözme becerisi gelişmiş, kendisiyle barışık bireylerin yetişmesini hedeflemekteyiz.

 

OKULUMUZDAKİ DRAMA DERSİ UYGULAMALARI: 

1–3. sınıflar düzeyinde haftada bir ders saati olmak üzere uygulanan drama derslerinde öğrencilerimiz, özgün düşünceleri, bireysel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlamalar yaparlar. 

Okulumuz müfredatında yer verdiğimiz drama eğitimi ile disiplinler arası bir köprü kuruyoruz. Entegrasyon uygulamaları kapsamında drama derslerimiz; Türkçe, hayat bilgisi, matematik ve uygulamalı derslerle ilişkilidir. Bu derslerde işlenen ünite konularını, drama derslerinde yaptığımız çeşitli etkinlik ve uygulamalarla destekleyerek; öğrencilerimizin bilgiyi, yaparak yaşayarak öğrenmelerine çalışmaktayız.


 
 


 
 


 
 


 
 


 


Eklenme Tarihi:02.05.2012 23:33 Düzenlenme Tarihi:19.10.2018 09:11
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul