Değerler Eğitimi

 Okulumuzda yürütülen Değerler Eğitimi programıyla;

- Öğrencilerin, farklı değerlerin üzerinde derinlemesine düşünmelerine, kendi düşüncelerini geliştirmelerine ve bunları kendileriyle, başkalarıyla, içinde yaşadıkları toplumla, yani en geniş anlamda dünyayla ilgili olarak ifade edip uygulamalarına yardımcı olmak,

- Kendi kişisel, sosyal ve ahlaki değerlerini seçmeleri, bunları geliştirmeleri ve derinleştirmeleri için pratik yöntemleri fark etmelerini sağlamak,

- Kişisel ve sosyal alanda sağlıklı seçimler yapma konusunda anlayış, motivasyon ve sorumluluk duygularının gelişimini desteklemek,

- Öğrencilerin büyümelerine, gelişimlerine ve seçimlerine yardımcı olup, toplumla saygı, güven ve doğru bir amaçla bütünleşmelerini için cesaret duymalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA SÜRECİ

2019- 2020 eğitim öğretim yılında Değerler Eğitimi Programı kapsamında 1.dönem “Şefkat,Hoşgörü,Merhamet ”, 2.dönem ise “Adil Olma” değerlerinin işlenmesi  amaçlanmıştır.

Ele alınan değer konusunda branş derslerinde  çeşitli etkinlikler yapılmakta, böylelikle disiplinler arası işbirliği yapılmaktadır.

 

Okul Yönetimi                               

 

Eklenme Tarihi:02.05.2012 00:00 Düzenlenme Tarihi:10.10.2019 08:20
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul