Değerler Eğitimi

Okulumuzda yürütülen Değerler Eğitimi programıyla;

- Öğrencilerin, farklı değerlerin üzerinde derinlemesine düşünmelerine, kendi düşüncelerini geliştirmelerine ve bunları kendileriyle, başkalarıyla, içinde yaşadıkları toplumla, yani en geniş anlamda dünyayla ilgili olarak ifade edip uygulamalarına yardımcı olmak,

- Kendi kişisel, sosyal ve ahlaki değerlerini seçmeleri, bunları geliştirmeleri ve derinleştirmeleri için pratik yöntemleri fark etmelerini sağlamak,

- Kişisel ve sosyal alanda sağlıklı seçimler yapma konusunda anlayış, motivasyon ve sorumluluk duygularının gelişimini desteklemek,

- Öğrencilerin büyümelerine, gelişimlerine ve seçimlerine yardımcı olup, toplumla saygı, güven ve doğru bir amaçla bütünleşmelerini için cesaret duymalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA SÜRECİ

2017- 2018 eğitim öğretim yılında Değerler Eğitimi Programı kapsamında 1 dönem “Saygı”,       2. dönem ise  “Nezaket ve Görgü Kuralları”  değerlerinin işlenmesi ve değerler eğitiminin her hafta bir branş tarafından yürütülmesi amaçlanmıştır.

Değerler Eğitimi;

 Her düzeyde ve sınıflarda haftada bir kez uygulanmaktadır.

 Ele alınan değer konusunda branş derslerinde de çeşitli etkinlikler yapılmakta, böylelikle disiplinler arası işbirliği yapılmaktadır.

 •Her yarı dönem sonunda bir hafta “Değerler Haftası” olarak planlanmaktadır.  

Okul Yönetimi                                                            

 

Eklenme Tarihi:02.05.2012 00:00 Düzenlenme Tarihi:13.09.2017 10:48
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul