Gems (Great Explorations in Math and Science)

GEMS ( Fen ve Matematikte Büyük Keşifler) heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.  GEMS çalışmaları öğrencilerin fen ve matematiğe karşı olan ilgilerini artırmakta, bu derslerde kullanılan becerilerin gelişmesini sağlamaktadır.  

İlk olarak California Üniversitesi  Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiştir.  GEMS üniteleri, fen bilimleri eğitiminde “gözetimli keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi, bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgular. Bu tür etkinlikler daha fazla güdülenme yaratmakta ve bilim adamlarının aslında nasıl çalıştığını daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Öğrencileri problem çözme konusunda yaratıcılığa yöneltmekte, bağımsız düşünme becerilerini geliştirmekte ve sorgulamaya dayalı bir eğitime yöneltmektedir. 

MATH THEIR WAY- MATEMATİK YOLCUSU

California Üniversitesi’nin desteklediği anaokulundan  altıncı sınıfa kadar matematik eğitiminde öğrencilerin çalışmaya  aktif katılımını sağlayan  matematik programıdır. Küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak planlanmış etkinliklerden oluşur. GEMS fen-matematik programı ile birbirini tamamlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının  bütün okullarda uygulanan yeni matematik programı malzemeleri ve hedefleri ile paralellik göstermektedir. Programla ilgili uygulamalar sonucunda aktiviteye dayalı matematik eğitimi öğrencilerin temel kavramları doğru anlamalarına, 4 işlem becerisinin gelişmesine ve matematik dersinin çok sevmelerini sağlamaktadır. 

GEMS ÇALIŞMALARI

1 ve 2. sınıflar haftada bir ders saati, 3 ve 4. sınıflar 2 ders saati GEMS aktiviteleri uygulamaktadır. Yapılan çalışmalar hayat bilgisi, matematik ve fen bilimleri derslerine ait kazanımlarla eşgüdümlü  planlanarak uygulanmaktadır.

1.SINIF GEMS DERSİ

1. sınıf seviyesinde 26  GEMS çalışması yapılmaktadır. 2 çalışma hayat bilgisi dersi ile, 24 çalışma matematik dersi ile ilişkilendirilmiştir. Fen bilimleri çalışmaları olarak, ‘Finger Printing – Parmak İzi’ ve ‘Crime Lab Chemistry – Suçlu Kimya Labaratuvarı’  yapılmaktadır. 

2. SINIF GEMS DERSİ

2. sınıf seviyesinde 27 GEMS çalışması yapılmaktadır. Fen bilimleri çalışması olarak  ‘Paper Towel Testing – Kağıt havlu testi’ yapılmaktadır. 

3. SINIFLAR GEMS DERSİ

3. sınıflar seviyesinde 26  fen, 26 matematik çalışması programlanmıştır. Her hafta fen bilimleri dersine yönelik bir deney ya da etkinlik  fen laboratuarında ya da GEMS atölyesinde yapılmaktadır. Ayrıca haftada 1 saat   " math their way" matematik etkinliklerine de yer verilmektedir. 

4. SINIF GEMS DERSİ

Fen bilimleri dersinin haftada 1 saati deney çalışmaları olarak planlanmıştır. Deneyler fen laboratuarında yapılmaktadır. Yapılan deneylerin bir bölümü GEMS fen çalışmalarından oluşmaktadır..‘Microscopic Explorations’ Mikroskobu Keşfedelim” , “Terrairum Habitat-Karasal Habitat” ve “ Elektric Circuit-Elektrik Devreleri ” GEMS  üniteleri etkinlikleri yapılmaktadır. Haftada bir ders saati de matematik GEMS uygulamalarına ayrılmaktadır.  

ORTAOKUL GEMS ÇALIŞMALARI 

Haftada 1 saat yapılan fen bilimleri dersine ait laboratuvar çalışmalarının yanında   ‘Hot Water and Warm Houses-Güneş Evler’ , “Vitamin C Testing- C Vitamini Testi’ , ‘Discovering Density-Yoğunluğu Keşfedelim’,“Global Warming-Küresel İklim Değişikliği”, “Chemical Reactions-Kimyasal Reaksiyonlar” ünitelerindeki deney ve etkinlikleri uygulanmaktadır.

Eklenme Tarihi:02.05.2012 00:00 Düzenlenme Tarihi:25.08.2016 12:09
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul