Yabancı Diller Bölümü

İngilizce Bölümü

 
İngilizce öğretim programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır. İngilizcenin ‘Tema-Bazlı’, disiplinler arası işbirliği içinde, (Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Müzik, Resim, Beden Eğitimi dersleri ile örtüştürülerek) ve ana dil öğrenme modelini temel alarak öğretilmesini hedeflenmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yabancı Dil Bölümü olarak 2008-2009 akademik yılında öğretim programımıza uygun olarak geliştirilip hayata geçirdiğimiz web tabanlı Elektronik Avrupa Dil Portfolyosu 7-9 ve 10-14 yaş Modelleri, Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR) göre hazırlanmış ve Avrupa Konseyi’nden akreditasyon almış Türkiye’deki ilk elektronik portfolyodur. Öğrencilerimiz kendi elektronik portfolyolarını kullanarak 4 dil becerisinden (Dinleme, Okuma, Konuşma ve Karşılıklı Konuşma, Yazma) her birinde yapabildiklerini değerlendirir ve bu değerlendirmelerini öğretmen değerlendirmeleriyle karşılaştırma fırsatı bulurlar.

 
2019-2020 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla “Avrupa Dil Portfolyosu”nun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü öğretim üyeleri danışmanlığında “İTÜ GVO Dil Gelişim Portfolyosu” düzenlenerek, Avrupa Konseyi’nin hazırladığı CEFR – Ortak Çerçeve Programı kendi müfredat programımız ile örtüştürülerek geliştirilmiştir. Böylelikle İngilizce müfredat programımız uluslararası bir zemine oturtulmuştur.

Avrupa Konseyi’nin ‘Ortak Çerçeve’ programına göre İngilizce dil seviyeleri A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimizin İlkokul 1 – 3. sınıflarda A1 düzeyinde, İlkokul 4, Ortaokul 1 ve 2. sınıflarda A2 düzeyinde, Ortaokul 3. sınıflarda B1, ortaokul  4. sınıflarda ise B2 düzeyinde olmaları beklenmektedir.

Avrupa Dil Portfolyosu Kullanımı Öğrencimize Ne Kazandırır? 

1. Öğrencinin dil öğrenme sürecinin sorumluluğunu almasını hedefleyerek, özerk öğrenen olabilmesine  imkân verir.

2. Avrupa Dil Portfolyosu öğrencinin yalnızca okulda öğrendiği dillerin değil, okul dışında öğrendiği dilsel deneyimlerinin de kayıt altına alınmasını hedeflendiği için çok dillilik üzerinde durarak olabildiğince çok dil öğrenme konusunda motivasyonun arttırılmasını amaçlar.

3. Avrupa Dil Pasaportu tüm Avrupa’daki denklik ve serbest dolaşım süreçlerinin kolaylaştırmasını sağlar.

4. ‘Nasıl dil öğrenirim’ bölümü ile hedeflenen, çoklu zekâ teoremine göre farklı öğrenme stilleri olan öğrencilerin, öğrenme stil ve süreçlerini keşfetmelerine ve bu farkındalığın diğer branşlardaki öğrenme süreçlerine olumlu katkıda bulunmasına yardımcı olur. 

 İngilizce öğretim  programımız, öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına da hazırlar.

 


SINIFLAR

Cambridge ESOL Sınavları

Avrupa Konseyi Dil Seyiyesi

İlkokul 2. Sınıflar

Starters

A1 (Breakthrough)

İlkokul 3. Sınıflar

Movers

A1 (Breakthrough)

İlkokul 4. Sınıflar

Flyers

A2 (Waystage)

Ortaokul 1. Sınıflar

KET/PET

A2 (Waystage)/B1 (Threshold)

Ortaokul 2. Sınıflar

KET/PET

A2 (Waystage)/B1 (Threshold)

Ortaokul 3. Sınıflar

PET

B1 (Threshold)

Ortaokul 4. Sınıflar

PET / FCE

B1 (Threshold) / B2 (Upperintermediate)

Kurumumuzda haftalık İngilizce Ders Saatleri

Anaokulu;

Küçük yaş grupları

10   saat

Orta gruplar

11   saat

Hazırlık grupları

11   saat

İlkokul;

1. 2. ve 3. sınıflar

9   saat

4. sınıflar

11 saat

Ortaokul;

1. sınıflar

11 saat

2. sınıflar

9   saat

3. sınıflar

9   saat

4. sınıflar

6   saat

 

Anaokulunda İngilizce

İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Anaokulunda yabancı dil öğretiminde “İletişimsel Yaklaşım” (Communicative Approach) ve “Bütüncül Fiziksel Tepki Yöntemi” TPR (Total Physical Response) kullanılmaktadır.

Bu yaklaşımlar, doğal dil edinim sürecinde bu yaş grubundaki çocukların İngilizceden zevk almalarını ve İngilizceyi eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktadır. Gerçek hayata ilişkin birçok konu çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önüne alınarak uygulanır ve her çocuğun öğrenme farklılıkları dikkate alınır.

Böylelikle öğrenciler İngilizceyi eğlenceli ve hareketli oyunlarla farkında olmadan öğrenirler.

İTÜ GVO Beylerbeyi Özel Anaokulundaki öğrenciler, İngilizce etkinliklerinde yoğun olarak teknolojiden faydalanır. İngilizce dersliğimizde interaktif oyunlar, internet ve görsel medya araçları kullanılır.

İlkokulda İngilizce

Öğrencilerimize İngilizcenin sevdirilmesini ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılmasını amaçlamaktayız. Bunun için İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup öğrencileri de dil kullanımına teşvik ederek “English friendly atmosphere” (uygun ortam) yaratmaktadırlar.

Sınıf içi çalışmalarımız proje temelli olup amacımız, öğrencilerimizin hazırladıkları projeleri hedef dili kullanarak anlatabilmesidir. Bu nedenle derslerde sıklıkla proje sunumlarına yer verilir.

Derslerimiz, öğrencilerin konuları içselleştirmesini sağlayan çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el-işi çalışmaları, dramatizasyon, ikili ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir. İngilizce Bölümü olarak hedefimiz, öğrencilerimize öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu aşılamaktır.

Ortaokulda İngilizce

Ortaokul İngilizce derslerimizde “Topic-based” (Tema Bazlı) ve “Communicative Approach” (İletişimsel Yaklaşım) metotları aynı tarzlardaki ders kitaplarıyla destekleyerek ve “Çoklu Zekâ Teoremi”ne göre uygulanmaktadır.

Amacımız; öğrencilerimizin hedef dili kullanarak ve hedef dilin kültürü hakkında bilgi sahibi olarak farklı bakış açılarının varlığını anlamasıdır. Yabancı dil derslerinde hedefimiz; sorgulayan, sürekli öğrenmeyi hedefleyen, eleştirel düşünebilen, araştırmayı seven, problem çözme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.

Derslerimizde eğitici materyallerin ve farklı öğrenme türleri ve becerilerini göz önünde bulundurularak planlanan etkinliklerin çeşitliliğine önem verilmektedir.

Derslerimizde teknolojik araçların kullanımına yer verilerek öğrencilerin ilgisini arttırmak ve öğrencilerin yaş gruplarına göre ilgi alanlarına uygun güncel konularda fikir sahibi olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Call - Bilgisayar Destekli Dil Programları

Yabancı Diller Bölümü olarak anaokulu hazırlık grubu, ilkokul ve ortaokuldaki tüm sınıflarımızda, öğrencilerin dört dil becerisinde gelişmelerini sağlayacak ders kitapları ile birlikte kullandıkları çevrimiçi bilgisayar destekli dil öğrenme programlarımız çeşitlilik göstermektedir. Öğrencilerimiz derslerde işlenen konular ile ilgili farklı aktiviteleri evlerinde ve dil laboratuvarlarında yaparak konuları pekiştirme fırsatı bulmaktadırlar. Programda, öğrencilerin dil gelişimi hem öğretmenler, hem de öğrenciler tarafından takip edilmektedir.

Anaokulu Orta Grup ve Hazırlık Grubunda Kullanılan Online Programlar

Picaro

 

 

 

Picaro programında günlük dildeki doğal iletişimi geliştirmek amacıyla oyunlarda, gerçek hayattan hikaye ve objelere yer verilmiştir. Programın amacı; öğrencilerimizin dinleme ve konuşma başta olmak üzere, dil ve problem çözme becerilerini ilerletmek ve öğrencilerimizin bağımsız öğrenme yetisini geliştirmede katkı sağlamaktır.

İlkokul 1. 2. 3. Sınıflarımızda Kullanılan Online Programlar 

Raz-Kids Dijital Kütüphane

Dünyanın 165’ten fazla ülkesinde 7 milyon öğrenci tarafından kullanılan, içeriğinde 1000’den fazla elektronik kitap bulunan, CODiE, Beacon, Teachers Choice gibi saygın sektörel ödüller ile başarısı kanıtlanmış İngilizce okuma platformudur.


 İlkokul 4. ve Ortaokul 1. Sınıflarımızda Kullanılan Online Programlar

Öğrencilerimizin okuma becerilerini ve kelime hazinelerini geliştirmeleri için kullanılan içinde beş bine yakın kitap barındıran bir okuma platformudur.

 
Ortaokul 2. Sınıflarımızda Kullanılan Online Programlar


  
Actively Learn Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış online okuma platformudur.

Ortaokul 3. Sınıflarımızda Kullanılan Online Programlar

Aachieve 3000 Differentiated InstructionSolution

http://www.itugvo.k12.tr/web/medya/eng/8.jpg

Farklı seviyelerdeki öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış sayısız makalelerden oluşan bir dijital platformdur.

Seçmeli Yabancı Dil Dersleri

İspanyolca 

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca, Ortaokul 1. sınıftan itibaren seçmeli yabancı dil dersi olarak öğretilmektedir. 

CEFR’a (Common European Framework of Reference for Languages) göre uluslararası bir zeminde yürütülen İspanyolca öğretim programı Avrupa Konseyi tarafından akredite edilmiş Avrupa Dil Portfolyosu 10-14 Yaş Modeli ile uygulanmaktadır. 

Seçmeli İspanyolca dersleri;

Ortaokul 1. sınıflarda haftada 2,

Ortaokul 2. sınıflarda 2,

Ortaokul 3. sınıflarda 2,

Ortaokul 4. sınıflarda haftada 2 saat olarak verilmektedir.

Öğretmenlerimiz, yabancı dilin etkin kullanımı ve aktarılması amacıyla sınıf içerisinde ve dışında tamamen İspanyolca konuşarak öğrenciler ile sadece ikinci hedef dilde iletişim içerisinde olmaktadırlar. İspanyolca derslerinde öğrencilerin işlenen konuları içselleştirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramatizasyon, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları yapılmaktadır.  Bu sayede, öğrencilerimiz, dili doğal sürecinde öğrenmeleri yönünde cesaretlendirilmektedir.

Ortaokul 4. sınıf sonunda öğrencilerimizin A1 dil seviyesini tamamlayıp 4 dil becerisindeki kazanım ve becerileri edinerek mezun olmaları hedeflenmektedir.  Sene sonunda öğrencilerimizin Cervantes Enstitüsü’nün lise ve ortaokullarda İspanyolca eğitimi alan öğrenciler için gerçekleştirdiği A1 dil seviyesindeki DELE sınavlarına katılımı desteklenmektedir.

Almanca 

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almanca, Ortaokul 1. sınıftan itibaren seçmeli yabancı dil dersi olarak öğretilmektedir.

Seçmeli Almanca dersleri;

Ortaokul 1. sınıflarda haftada 2,

Ortaokul 2. sınıflarda 2,

Ortaokul 3. sınıflarda 2,

Ortaokul 4. sınıflarda haftada 2 saat olarak verilmektedir.

Almanca öğretim programı, İngilizce ve İspanyolca derslerinde olduğu gibi, Avrupa Konseyi CEFR’a (Common European Framework of Reference for Languages) doğrultusunda hazırlanmış ve uluslararası bir zeminde yürütülmektedir.  Avrupa Dil Portfolyosu A1 dil seviyesi kazanımları Almanca derslerine entegre edilerek uygulanmaktadır.

Almanca derslerinde İngilizce ve İspanyolca derslerinde olduğu gibi, dilin etkin kullanımını sağlamak amaçlanmıştır. Almanca derslerinin genellikle projeye dayalı, interaktif ve öğrenci merkezli etkinliklerle içselleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kulüp Çalışmalarımız

İlkokul İngilizce Drama Kulübü

İlkokul 1. Sınıf düzeyinde yürüttüğümüz İngilizce Drama kulübü çalışmalarımız ile öğrencilerimiz müzik, drama, dans ve el becerilerini kullanarak İngilizce öğrenme süreçlerine katkı sağlarlar ve görev dağılımı yaparak çeşitli becerilerini sahneleyecekleri bir gösteri planlarlar. Öğrencilerimiz, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde belirli okul etkinliklerinde ve törenlerde görev alarak çalışmalarını sergilerler. 

 Jmun Kulübü

Ortaokul seviyesinde yürüttüğümüz JMUN Kulübü, temelinde gerçek Birleşmiş Milletlerin çalışma modelini örnek almış bir öğrenci kulübüdür.  Kulübün amacı, öğrencilerimizin Birleşmiş Milletler Organizasyonu’nun çalışma ilkeleri doğrultusunda farklı ülkelerin temsilciliklerini yaparak dünya sorunlarına farkındalık kazanmak, bu sorunlara çözüm önerileri getirmek ve de münazaralar aracılığı ile çalıştıkları farklı komitelerde yasa tasarıları hazırlayıp bunların genel kurula sunulmasını sağlamak ve bu şekilde seslerini gerçek Birleşmiş Milletler Organizasyonu’na duyurmaktır. Öğrencilerimiz bütün bu çalışmalar sırasında İngilizce münazara yapabilme yeteneklerini geliştirmekte, dildeki akıcılıklarını pekiştirmekte, topluluk önünde konuşmalar yaparak öz güvenlerini geliştirmekte, aynı zamanda da sosyalleşmektedirler.

 

 

Eklenme Tarihi:03.05.2012 08:51 Düzenlenme Tarihi:27.09.2019 11:58
Beylerbeyi Mahallesi Vakıf Tarla Altı Sokak No: 1 Beylerbeyi / Üsküdar