ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ (ÇGS)

 

            Uluslararası ismi “Young Reporters for the Environment (YRE)” olan ve ülkemizde “Çevrenin Genç Sözcüleri (ÇGS)” olarak isimlendirilen program, ilk kez 1991 yılında Fransa'da uygulanmaya başlamış ve FEE tarafından 1994 yılında uluslararası düzeye taşınmıştır. Ülkemiz programa 1995 yılında katılmıştır.

             Çevrenin Genç Sözcüleri programı, gençleri çevre sorunlarını anlamaya yönelten ve onları bilinçlendirmek amacı ile çevre eğitimi yapan uluslararası bir programdır. Bu amaçla, 35 ülkeden okulların katıldığı ve çevreyle ilgili haberlerin yer aldığı bir okul ağı oluşturulmuştur. Eğitim aracı olarak, gençlerin ilgisini çeken çevre gazeteciliği yöntemi benimsenmiştir. Bu proje kapsamında öğrenciler; bulundukları okul yöresinde çevre sorunlarını araştırıp inceleyerek haber nitelikli makale, fotoğraf ve kısa video kaydı üretmeleri yönünde teşvik edilmektedir. Böylece gençlerin; seslerini duyurabilecekleri bir ortam sunularak çevresel haksızlıkları dillendirmeleri, çevresel sorunların yetkililer tarafından düzeltilmesini sağlamak için kamuoyu oluşturmaları, bazı şeyleri değiştirebilecekleri duygusunu yaşatarak çevreye duyarlı vatandaşlar olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

             1997 yılından bu yana 35 ülkede yaşları 11 ile 21 arasında olan 750.000 öğrenci, çevre haberciliği yaparak çevre sorunlarını araştırıp inceler; bulgu ve çözüm önerilerini haber makalesi, fotoğraf ve video haberciliği yaparak yayımlarlar.

             Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirdiği gibi aynı zamanda takım çalışması becerilerini ve sorumluluk duygularını da güçlendirir. Bu, bir nevi “öğrenmeyi öğrenmek” olarak adlandırabileceğimiz pedagojik programdır.

 

2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FOTOĞRAF SAYILARI VE SEÇİMİ

12.04.2018 tarihinde gerçekleşen fotoğraf jürisinde; 46 tanesi lise, 38 tanesi ortaokul olmak üzere 74 fotoğraf değerlendirilmiştir.

Jüri Üyeleri: Fotoğraf sanatçısı Prof. Dr. Ömer GEMİCİ, Fotoğraf sanatçısı Prof. Dr. Hüseyin SARI, Murat YİĞİTOL, Prof. Dr. Çelik TARIMCI, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda ERDOĞMUŞ.

11-14 Yaş Kategorisi Fotoğraf Seçimi Sonuçları:

 Birinci: İTÜ GVO Beylerbeyi Ortaokulu (Stop This Problem)

 İkinci: ODTÜ GVO Ortaokulu (Her Çöp, Yok Olan Bir Nefes)

 Üçüncü: İzmir Büyükçiğli Özel Türk Ortaokulu (The last hope)

 


Sürdürülebilir Dünya: Atık Yağdan Biyo-dizele

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokulu öğrencilerinden oluşturulan “Çevrenin Genç Sözcüleri-ÇGS” grubu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında “Atık yağ” konusunu çalıştılar. Öğrencilerimiz, çevre kirliliğine sebep olan atık bitkisel ve hayvansal yağ konusunda çözüm üretme becerilerini de kullanarak çocuklarda erken yaşta çevre bilincinin oluşturulması ve farkındalık yaratmak amacıyla “Atık Yağ” adında bir dergi hazırladılar.

https://issuu.com/dhmsistemgelistirme/docs/itu_dergi_issuu_dizilimi
 

Bu derginin içeriği atık yağ oluşumu, atık yağın insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri ve atık yağın biyo-dizele dönüşümüdür. Öğrencilerimiz çalışmaları sürecinde; eleştirel düşünme, sorgulama, özgün ve alternatif fikirler üretme, bilgiye ulaşma, ulaştığı bilgileri doğru ve etkin kullanma, empati kurma, takım ruhu yaratma, birlikte çalışma ve üretme becerisi gibi birçok önemli tecrübeyi yaşama fırsatı yakaladılar.

 

 
 

 

Young Europeans, Let’s Take Care of the Planet (YECP)

 

Öğrencilerimiz “Atık yağ” konusunda yaptıkları çalışmalarını 21-25 Mayıs 2018 tarihlerinde Portekiz-Lizbon’da gerçekleşen “3.Avrupa Gençlik Kongresi”nde başarıyla sundular. Fransa, İspanya, İtalya, Gürcistan, Danimarka, Portekiz, Litvanya, Romanya ve Belçika’dan seçili öğrencilerin katılım gösterdiği kongreye, ülkemizi temsilen İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulu öğrencilerinden Dilara TERCAN, İdil GÜRSOY ve Lara GÜZELTÜRK katıldılar. Öğrencilerimiz konferansta çevre sorunları, çevre sorunlarını önlemenin yolları ve sürdürülebilir kalkınma projeleri ile ilgili çalıştaylara katılıp fikirlerini poster, bildiri, slogan veya video çekimleri ile ifade ettiler. Farklı ülkelerin eğitim sistemleri, çevre sorunları ve çözümleri ile ilgili bilgi alan öğrencilerimiz eşsiz bir deneyim yaşadılar.

 
 

 

Eklenme Tarihi:17.10.2016 09:47 Düzenlenme Tarihi:10.12.2018 15:55
Beylerbeyi Mahallesi Vakıf Tarla Altı Sokak No: 1 Beylerbeyi / Üsküdar