2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Kayıt ve Kabul İşlemleri

T.C.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları

Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü

 

2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı

Kayıt ve Kabul İşlemleri

     

1- Okullara göre kayıt ve kabul düzeyleri:

2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılında okulumuz bünyesinde bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokul sınıflarımıza okul yönetimi tarafından belirlenen kontenjanlara göre öğrenci alınacaktır.

Kontenjanlara göre öğrenci alınacak olan grup/ sınıf düzeyleri aşağıda belirtilmiştir:

 

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Anaokulu;

- 4 yaş grubu (2016 doğumlu öğrenciler)

- 5 yaş grubu (2015 doğumlu öğrenciler)

- 6 yaş grubu (2014 doğumlu öğrenciler)

 

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi  İlkokulu;

- İlkokul 1. Sınıflar

- İlkokul 2. Sınıflar

- İlkokul 3. Sınıflar

- İlkokul 4. Sınıflar

 

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokulu;

- Ortaokul 1. Sınıflar

- Ortaokul 2. Sınıflar

- Ortaokul 3. Sınıflar

- Ortaokul 4. Sınıflar

 

2- Bireysel tanıma çalışmaları:

 

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi uzmanlarımız tarafından aday öğrencilerin yaş ve sınıf düzeyine göre hazırlanan bireysel tanıma formu, aday öğrenci ile bireysel ve/veya toplu olarak yapılan çalışma sonucunda doldurulur.

Aday öğrenci; bireysel tanıma çalışmasına katılırken öğrenci velisi, okul yönetimi tarafından hazırlanan öğrenci bilgi formunu doldurur. Öğrenci bilgi formunda istenilen bilgiler, eğitim ve öğretim döneminde okulumuzda yapılacak çalışmalar için oldukça önemlidir.

Bu çalışmaların amacı; öğrencilerimizin gelişim özelliklerini dikkate alarak ideal bir sınıf ortamı oluşturabilmek, hedeflenen akademik ve sosyal çalışmaları nitelikli olarak gerçekleştirebilmektir. 

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul sınıflarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunan öğrenci velileri PDR Uzmanlarımız tarafından uygulanacak olan Bireysel Tanıma Çalışması için İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliğinin, Garanti Bankası Çengelköy Şubesi (573) 6298166 No’lu hesabına (IBAN: TR45 0006 2000 5730 0006 2981 66) 100 TL bağış yapabilirler.

Yapılacak bağışlar, okul aile birliği tarafından öğrencilerimizin katılacağı sosyal etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ve toplum hizmeti çalışmalarında kullanılacaktır.

 

 

3- Düzey belirleme çalışmaları:

İlkokul 2 ve 3. sınıflarımızda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunan aday öğrencilerin okul olgunluğunu ve akademik düzeylerini belirlemek amacıyla okulumuz ölçme ve değerlendirme birimi tarafından hazırlanan düzey belirleme çalışmaları yapılır.

Düzey belirleme çalışmaları, aday öğrencinin öğrenim göreceği sınıf düzeylerine göre hazırlanır ve uygulanır.

      

4- Düzey belirleme sınavı:

İlkokul 4. sınıflar ile ortaokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarımızda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunan aday öğrencilerin akademik düzeylerini belirlemek amacıyla okulumuz ölçme ve değerlendirme birimi tarafından hazırlanan düzey belirleme sınavı yapılır.

Düzey belirleme sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen kazanımlar doğrultusunda “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Fen Bilimleri” derslerini kapsayan genel akademik sınav ile Yabancı Diller Bölüm Başkanlığımız tarafından hazırlanan İngilizce yazılı değerlendirmelerden oluşur.

 

 5- Aday öğrencilerin kabul işlemleri:

Aday öğrencilerin kayıt ve kabul başvuruları, okul kayıt ve kabul komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencinin velisine, yapılması gereken iş ve işlemler okul müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilir. Bildirilen sürede kesin kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci velisi kesin kayıt hakkını kaybeder.

 

6- Yurt dışından nakil gelecek öğrencilerin kayıt ve kabul işlemleri:

Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren ve 2019 -2020 eğitim ve öğretim yılında okulumuzda öğrenim görmek isteyen öğrenciler, bulundukları ülkenin eğitim ataşeliğinden veya İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yurt dışı denklik bürosundan alacakları denklik belgesi ile uygun bulunan sınıflara başvuruda bulunabilirler.

Aday öğrenciler; okulumuza yapılan başvuru sonrasında, psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi uzmanlarımızca yaş ve sınıf düzeyine göre hazırlanan “bireysel tanıma çalışmasına” alınırlar.

Ayrıca aday öğrencilere akademik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla “düzey belirleme sınavı” uygulanır. Öğrenci kabulleri değerlendirme sonuçlarına göre yapılır.

 

7- “Yeni Kayıt” için istenilen belgeler:

 

a)      Öğrencinin, anne ve babanın nüfus cüzdanı fotokopisi

b)      3 adet öğrenci fotoğrafı

c)      1’er adet öğrenci velileri fotoğrafı

d)     Banka dekontu (Yıllık toplam ücretin %20 peşinatını veya peşin ödemeyi gösteren dekont)

e)   Kültürel A.Ş. tarafından verilen ve banka tarafından onaylanan kaşeli – imzalı ödeme planı (Kayıt sırasında verilecektir.)

f)   Mensup Belgesi (İTÜ Personel Daire Başkanlığından onaylı olmalıdır. Mensup veliler için anne ya da baba mensup belgesi, mensupların torunları için büyükanne veya büyükbaba kimlik fotokopisi ve mensup belgesi )

g)    Mezun Belgesi (Mezun veliler için sadece anne, baba, büyükanne, büyükbaba)

İTÜ mezunlarının belirlenen indirimlerden yararlanabilmesi için İTÜ Mezunları Derneği Üyesi olmaları gerekmektedir.

Üyelik başvuru : http://www.itumd.org.tr/

h)    Veli Yükümlülük Taahhütnamesi (Kayıt sırasında okul yetkilisi tarafından imzalanmak üzere verilecektir.   

8- Okuldan “ Kayıt yenileme” için istenen belgeler:  

a)      Banka dekontu (Yıllık toplam ücretin %20 peşinatını veya peşin ödemeyi gösteren dekont)

b)   Kültürel A.Ş. tarafından verilen ve banka tarafından onaylanan kaşeli – imzalı ödeme planı (Kayıt sırasında verilecektir.)

c)     Veli Yükümlülük Taahhütnamesi (Kayıt sırasında okul yetkilisi tarafından imzalanmak üzere verilecektir.)

d)  Öğrenci Kayıt Bilgileri Güncelleme Formu (EK-1) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü “Öğrenci Kayıt Sözleşmesi”nin kayıt sırasında çıkarılabilmesi için kayıt ofisine gitmeden önce, İTÜGVONET VELİ PORTALI üzerinden FORMLAR\KAYIT BİLGİLERİ GÜNCELLEME FORMU yolunu izleyerek  ekranda açılan formu güncellemeleri ve eksik olan bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Güncelleme işlemi yapılmadan kayıt işlemi gerçekleştirilemeyecektir. 

 

9- Bankadan “Tüm kayıtlar” için istenen belgeler:  

2019 –2020 eğitim-öğretim döneminde okullarımız Yapı Kredi Bankası Maslak Plazalar Şubesi ile çalışacaktır. Banka tarafından yapılması gereken işlemler sırasında;

a.      Velinin nüfus cüzdanı fotokopisi

b.      Öğrenci kesin kayıt sözleşmesi gerekmektedir.

 

Banka Hesap Bilgileri

 

Hesap Adı : Kültürel Sosyal ve Sağlık Tesisleri İnşa ve İşletme A.Ş.

Banka        : Yapı Kredi Bankası

Şube           : Maslak Plazalar Şubesi

IBAN         : TR73 0006 7010 0000 0034 0000 00

 

Dekont Açıklaması:

Öğrenci T.C. Kimlik No – Öğrenci Adı Soyadı – Öğrenim göreceği Okulun Adı  şeklinde yazılması önemle rica olunur. 

 

Online Ön Kayıt Formuna Buraya Tıklayarak Ulaşabilirsiniz.

 

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Ücretleri

 
Eklenme Tarihi:06.12.2017 11:07 Düzenlenme Tarihi:13.03.2019 14:50
Beylerbeyi Mahallesi Vakıf Tarla Altı Sokak No: 1 Beylerbeyi / Üsküdar