2018-2019 Akademik Yılı Ücretsiz Okuma Uygulamaları Hakkında

 
 2018-2019 Akademik Yılı Ücretsiz Okuma Uygulamaları Hakkında
 

Milli Eğitim Bakanlığı ve İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tarafından sağlanan burslar, gerekli şartları taşıyan İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları öğrencileri tarafından kullanılır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bursları

 

Her yeni eğitim öğretim yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığının "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyer” hakkında yönetmelik esaslarına göre öğrencilere burs verilir Ücretsiz okutulacak öğrenci miktarı; kurumdaki öğrenci sayısının %3'üdür. 

 

Başvuruların 13.04.2018 Cuma gününe kadar başvuru formu ve gerekli belgeleri ile birlikte okul yönetimine iletilmesi gerekmektedir.

 

Okulun belirtilen kayıt takvimi süresi içinde kayıt işlemlerinin tamamlanmaması halinde, mevcut öğrencilerin ücretsiz okuma başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 13. Maddesi

 

M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 6. Bölümü

 

Gerekli belgeler

 

Başvuru formu

 

 

 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları

Genel Müdürlüğü

 
 
Eklenme Tarihi:06.03.2018 10:16 Düzenlenme Tarihi:06.03.2018 12:54
İTÜ Ayazağa Kampüsü Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu Maslak Sarıyer/İstanbul