OKULLARDA ORMAN PROJESİ 2017 - 2018

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI
 
   Okullarda Orman Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda uygulanan, amacı orman eko-sistemi ile ilgili bilginin ormanın içinde, ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması olan bir çevre eğitim programıdır. Orijinal ismi "Learning About Forest-LEAF" olan “Okullarda Orman Programı”, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education-FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmıştır. Bugün, 20 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu bu programa ülkemiz, TÜRÇEV aracılığıyla 2004 yılında katılmıştır.

     İnsanlar için kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal değeri bulunan ormanların özelliklerini ve değerini başta çocuklar ardından onlar aracılığıyla tüm toplum tarafından anlaşılması Program’ın ana felsefesini oluşturmaktadır.

AMAÇLAR

1) Sürdürülebilirlik için Eğitim

2) Disiplinlerarası Yaklaşım

3) Alternatif Eğitim Metotları 

- Okul Dışında Eğitim 

- Yaşayarak Öğrenme                       

4) Değerler Eğitimi

5) Eğitimin Çeşitli Etkinliklerle (oyun, tiyatro, müzik, resim) Desteklenmesi

     Program, sürdürülebilir bir yaşam için eğitimin en temel araç olduğu inancıyla, işlenecek konuların sadece bir dersle sınırlandırılmayıp tüm eğitim sürecine yansıtıldığı, öğrencinin birebir içersinde olacağı alternatif eğitim metotlarının uygulandığı ve bunun sonucunda da değerlerin de eğitildiği bir temele sahiptir. Öğrencilerin yaptığı çalışmalardan elde edilen verilerin, okulda oluşturulan pano ve benzeri diğer araçlarla okulun diğer sınıf ve öğrencilerine duyurulması, sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarla konunun desteklenmesi program kapsamında yapılması istenenlerdendir. 

     Program çocuklarda çevre bilinci oluşturmasının yanında, başta okullarda orman timinde yer alan öğrencilere olmak üzere programa katılanlara güçlü bir kimlik kazandırması, grup çalışması alışkanlığı aşılaması, gözlem yapma ve raporlama yeteneğini geliştirmesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir.      

     Okullarda Orman Programı, dünya çapında okul çağındaki çocuklarda aktif, katılımcı ve bilimsel yollar izlenerek yapılan çevre eğitimiyle orman ve ormana ait değerlerin bilincinin oluşmasını amaçlar. Ormanın sadece ağaçlar topluluğu değil, aynı zamanda içinde binlerce tür canlı ve cansız varlığı barındıran ekolojik bir sistem olduğu, yaşamımızda son derece önemli bir yere sahip olduğu gerçeği çeşitli araçlarla kavratılmaya çalışılır ve bu amaç doğrultusunda öğrencilerin ormanları ormanda öğrenmesi hedeflenir. Okullarda Orman Programı için oluşturulan Orman timi tarafından yapılan tüm çalışmalar, farklı tekniklerle, okulun diğer öğrencilerine, velilere, kısaca tüm yakın çevreye duyurulur.

 
 

İTÜ GVO Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu Okulunda Orman Projesi

     İTÜ GVO Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu olarak 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında“Orman ve Enerji” teması ile ilk kez yürütülecek olan Okullarda Orman Programının heyecanını yaşamaktayız.

     Proje kapsamında okulumuzun eğitimci kadrosundan koordinatör öğretmenlerimizi belirleyerek başladığımız çalışmalarımızda, orman komitesi ve öğrenci orman timimizi oluşturarak, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için eylem planımızı oluşturduk. Orman timimiz 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için sloganımızı “ Aklını kullan, ormandan faydalan! “ olarak belirlendi. Eylem planımız doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 

     İTÜ GVO Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu olarak bu yıl öğrencilerimizin büyük bir neşe ve iş birliği içinde “Okullarda Orman Programı”nı yürüteceğine ve bilinçleneceğine inancımız tam.

Eklenme Tarihi:03.05.2018 13:16 Düzenlenme Tarihi:03.05.2018 13:59
İTÜ Ayazağa Kampüsü Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu Maslak Sarıyer/İstanbul