Yabancı Diller Bölümü

İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak İngilizce Programı CEFR  (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır. İngilizce’nin “Tema-Bazlı”, disiplinler arası işbirliği içinde, (Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Müzik, Resim, Beden Eğitimi dersleri ile örtüştürülerek) ve ana dil öğrenme modelini baz alarak öğretilmesini hedeflemektedir.

Öğrencilerimize İngilizcenin sevdirilmesini ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılmasını amaçlamaktayız. Bunun için İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup  öğrencileri de dil kullanımına teşvik ederek ‘English Friendly Atmosphere’ (tüm alanlarda ingilizce) yaratmaktadırlar.

Derslerimizde “Topic-based” (tema bazlı) ve “Communicative Approach” (İletişimsel Yaklaşım) metodlarını aynı tarzlardaki ders kitaplarıyla destekleyerek uyguluyoruz. Derslerimizi öğrencilerin konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramatizasyon, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile destekliyoruz. Bu sayede, öğrencilerimizi dili doğal sürecinde öğrenmeleri yönünde cesaretlendiriyoruz.

Her sınıf düzeyinde öğrencilerimizin bilgi birikimlerini proje çalışmalarına aktarmalarını  hedefliyoruz. Öğrencilerin seviyelerine uygun konularda seçilen projeler, tüm akademik yıl boyunca öğretilen temalardan biriyle ilintili ve gramer yapılarının gizlenip kelime bilgisinin pekiştirildiği dramalar ile destekli olarak hazırlanmaktadır.   Bu sayede özellikle küçük yaş grupları, dilin kurallarını henüz kavrayamadıkları için dramalar ve hikâye anlatımları ile kalıp öğrenerek dili pekiştirme şansı bulmaktadırlar. Her akademik yılın sonunda ‘Portfolyo’ sunumları ile ‘Proje-Bazlı Eğitim’ çalışmalarımızı destekliyoruz.

Okulumuzda İngilizceye ek olarak 5. sınıftan itibaren Almanca veya İspanyolca öğretilmektedir. Almanca ve İspanyolca müfredat programlarımız İngilizce müfredat programımız doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Müfredat programımıza uygun olarak geliştirilip hayata geçirdiğimiz web tabanlı “Elektronik Avrupa Dil Portfolyosu” 7-9 ve 10-14 yaş modelleri, Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR) göre hazırlanmış Türkiye’deki ilk elektronik portfolyodur. Öğrencilerimiz kendi elektronik portfolyolarını kullanarak dört dil becerisinden (dinleme, okuma, konuşma ve karşılıklı konuşma, yazma) her birinde yapabildiklerini değerlendirir ve bu değerlendirmelerini öğretmen değerlendirmeleriyle karşılaşma fırsatı bulurlar. Böylece, öğrencilerimiz gelişimlerinin daha çok farkına vararak, özerk öğrenciler olma yönünde ilerlemektedirler. Avrupa Dil Portfolyosu üç bölümden oluşmaktadır:

 

1. Dil Geçmişi

 - Dil Öğrenim Öyküsü: Dil Öğrenim Sürecini Değerlendirme

- Dilsel ve Kültürlerarası Deneyimlerim

- Dil Kontrol Listesi

‘Dil Kontrol Listeleri’ hazırlanırken Avrupa Konseyi’nin hazırladığı CEF – Ortak Çerçeve Programı kendi müfredat programımız ile örtüştürülerek İngilizce müfredat programımız uluslararası bir zemine oturtulmuştur. Burada, öğrencinin dilde amaçladığımız ‘dinleme, karşılıklı konuşma ve konuşma, okuma ve yazma’ becerileri için oluşturulan ‘Yapabildiklerim’ listelerinde öncelikle kendilerini değerlendirmeleri istenecek, ardından da öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir.

Dil kontrol listelerinde temel alınan seviyeler Avrupa Konseyi’nin ‘Ortak Çerçeve’ programına göre A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimizin 1 – 3. sınıflarda A1 düzeyinde, 4., 5. sınıflarda ve 6. sınıfın ilk döneminde A2 düzeyinde, 6. sınıfın ikinci dönemi ve 7. - 8. sınıflarda ise B1 düzeyinde olmaları beklenmektedir.

 

2. Dosya

‘Dosya’ bölümünde ise öğrencinin farklı dillerde yaptığı çalışmaların örneklerinin kayıtları tutulmaktadır.

  

3. Dil Pasaportu

‘Dil Pasaportu’ bölümünde öğrenciler, portfolyonun “Dil Geçmişi” kısımında kendilerini değerlendirdikleri ‘Dil Kontrol Listelerini’, ‘Kendini Değerlendirme’ tablosuna aktarmaktadır.

Avrupa Dil Portfolyosu Kullanımının Öğrencilerimize Kazandıracakları:

1. Öğrencinin dil öğrenme sürecinin sorumluluğunu alması hedeflenerek özerk öğrenen olabilmesine imkân vermesi

2. ADP öğrencinin yalnızca okulda öğrendiği dillerin değil, okul dışında öğrendiği dilsel deneyimlerinin de kayıt altına alınması hedeflendiği için çok dillilik üzerinde durularak olabildiğince çok dil öğrenme konusunda motivasyonun arttırılması

3. Dil Pasaportu’nun tüm Avrupa’daki denklik ve serbest dolaşım süreçlerini kolaylaştırması

4. ‘Nasıl dil öğrenirim?’ bölümü ile hedeflenen, çoklu zekâ teoremine göre farklı öğrenme stilleri olan öğrencilerin öğrenme stil ve süreçlerini keşfetmelerine ve bu farkındalığın diğer branşlardaki öğrenme süreçlerine olumlu katkısı

Avrupa Dil Portfolyosu’nun yanı sıra, İngilizce müfredat programımız, öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers for Other Languages) sınavlarına hazırlar.

 

 

SINIFLAR

          Cambridge ESOL Sınavları

          Avrupa Konseyi Dil Seyiyesi

 

 

İlkokul 2. Sınıflar

Starters

A1 (Breakthrough)

 

 

İlkokul 3. Sınıflar

Movers

A1 (Breakthrough)

 

 

İlkokul 4. Sınıflar

Flyers

A2 (Waystage)

 

 

Ortaokul 1. Sınıflar

Flyers/KET

A2 (Waystage)

 

 

Ortaokul 2. Sınıflar

KET

A2 (Waystage)

 

 

Ortaokul 3. Sınıflar

KET/PET

A2-B1 (Threshold)

 

 

Ortaokul 4. Sınıflar

PET

B1 (Threshold)

 

 

Hazırlık Sınıfları

PET

B1+ (Threshold)

 

 

9. sınıf

FCE

B2

 

 

10. sınıf

FCE

B2+

 

 

11. sınıf

 

TOEFL

 

 

12. sınıf

 

TOEFL ve YDS

 


Kurumumuzda haftalık İngilizce Ders Saatleri


Anaokulu;

Orta grup

10   saat

Hazırlık grupları

10   saat


İlkokul;

1. sınıflar

10  saat

2. ve 3. sınıflar

10  saat

4. sınıflar

11  saat


Ortaokul;

1. sınıflar

9  saat

2. sınıflar

9  saat

3. sınıflar

9  saat

4. sınıflar

9  saat


Lise;

 

Hazırlık

22 saat

9. Sınıf

8 saat

10. Sınıf

6 saat TOEFL

11. Sınıf

4 saat TOEFL

12. Sınıf

YDS hazırlık ve TOEFL

 

Anaokulunda İngilizce

İTÜ GVO Özel İzmir Anaokulunda yabancı dil öğretiminde “İletişimsel Yaklaşım” (Communicative Approach) ve “Bütüncül Fiziksel Tepki Yöntemi” TPR (Total Physical Response) kullanılmaktadır.

Bu yaklaşımlar, doğal dil edinim sürecinde bu yaş grubundaki çocukların İngilizceden zevk almalarını ve İngilizceyi eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktadır. Gerçek hayata ilişkin birçok konu çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önüne alınarak uygulanır ve her çocuğun öğrenme farklılıkları dikkate alınır.

Böylelikle öğrenciler İngilizceyi eğlenceli ve hareketli oyunlarla farkında olmadan öğrenirler.

İTÜ GVO İzmir Özel Anaokulundaki öğrenciler, İngilizce etkinliklerinde yoğun olarak teknolojiden faydalanır. İngilizce dersliğimizde interaktif oyunlar, internet ve görsel medya araçları kullanılır. Bu yıl sınıflarımızda Engage Literacy Learning okuma platformu, Minigon ve Picaro programları kullanılmaktadır.

İlkokulda İngilizce


Öğrencilerimize İngilizcenin sevdirilmesini ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılmasını amaçlamaktayız. Bunun için İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup öğrencileri de dil kullanımına teşvik ederek “English friendly atmosphere” (uygun ortam) yaratmaktadırlar.

Sınıf içi çalışmalarımız proje temelli olup amacımız, öğrencilerimizin hazırladıkları projeleri hedef dili kullanarak anlatabilmesidir. Bu nedenle derslerde sıklıkla proje sunumlarına yer verilir.

Derslerimiz, öğrencilerin konuları içselleştirmesini sağlayan çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el-işi çalışmaları, dramatizasyon, ikili ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir. İngilizce Bölümü olarak hedefimiz, öğrencilerimize öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu aşılamaktır.

Ortaokulda İngilizce

Ortaokul İngilizce derslerimizde “Topic-based” (Tema Bazlı) ve “Communicative Approach” (İletişimsel Yaklaşım) metotları aynı tarzlardaki ders kitaplarıyla destekleyerek ve “Çoklu Zekâ Teoremi”ne göre uygulanmaktadır.

Amacımız; öğrencilerimizin hedef dili kullanarak ve hedef dilin kültürü hakkında bilgi sahibi olarak farklı bakış açılarının varlığını anlamasıdır. Yabancı dil derslerinde hedefimiz; sorgulayan, sürekli öğrenmeyi hedefleyen, eleştirel düşünebilen, araştırmayı seven, problem çözme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.

Derslerimizde eğitici materyallerin ve farklı öğrenme türleri ve becerilerini göz önünde bulundurularak planlanan etkinliklerin çeşitliliğine önem verilmektedir. Derslerimizde teknolojik araçların kullanımına yer verilerek öğrencilerin ilgisini arttırmak ve öğrencilerin yaş gruplarına göre ilgi alanlarına uygun güncel konularda fikir sahibi olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

 

 Lise’de İngilizce

Yabancı diller lise programında dersler; çok kültürlü anlayışa yönelik, öğrenci merkezli, güçlü iletişim odaklı ve çağdaş teknolojilerden yararlanarak etkileşimli bir ortamda yürütülmektedir. Öğrenciler, Avrupa Dil Pasaportu’nun dil düzeyleri ile örtüşen Cambridge ESOL sınavına ve IELTS sınavına hazırlanmaktadır. İTÜ GVO İzmir Özel Lise’sinde öğrenciler sene başında verilen yerleştirme sınavı ile Hazırlık ve 9. Sınıfa yerleştirilirler. Sınavdan 70 puan ve üzeri alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olurlar. Hazırlık sınıflarında uygulanan yoğunlaştırılmış İngilizce programı ile öğrencilerin CEFR B1seviyesine ulaşmaları beklenir. 9. Sınıfta metin çözümleme ve akademik yazma, edebi eser inceleme gibi alanların yanı sıra öğrenciler dil bilgisi ve kelime dağarcığını geliştirmeye yönelik programa devam ederler. 10. sınıfta öğrencilerimiz TOEFLsınavına hazırlık programına başlar ve 11. Sınıfın sonunda TOEFL sınavına girerler. 12. Sınıfta YDS sınavına girecek öğrencilere yönelik çalışmalar yapılır

İngilizce programı “Communicative Approach” (İletişimsel Yaklaşım) temellidir ve bu metod aynı tarzlardaki ders kitaplarıyla desteklenerek ve “Çoklu Zekâ Teoremi”ne göre uygulanmaktadır.

MEB tarafından Avrupa Ortak Dil Programı’na uygun olarak hazırlanmış Ortaöğretim Kurumları İngilizce hedef kazanımları baz alınarak öğrencilerin zihinsel gelişim düzeylerine uygun, bilişsel alanla (okuduğunu anlama, yorumlama, karşılaştırma vb.) ilgili, duyuşsal alanla (kültürler-arası hoşgörü, dil öğrenmekten zevk alma vb.) ilgili, psiko-motor alanla (dil kullanımı ile ilgili kasların geliştirilmesi, iletişimde vücut dilinin kullanılması, jest ve mimikler, vb) ilgili, iletişimsel becerileri geliştirmeye yönelik, dört dil becerisini dengeli biçimde geliştirmeye yönelik, hedef dili konuşan ülkelerin kültür değerlerini ayırt etme ve hedef dilin yaşadığı kültürü tanıma gibi kültürler arası yetiyi geliştirmeye yönelik, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olacak ve onlara kendilerini değerlendirme olanağı tanıyan, öğrencilerin iş birliği yaparak, birlikte sorumlulukları paylaşarak çalışabilecekleri öğrenme ortamlarına imkân sağlayan, dört dil becerisini geliştirirken özellikle üretime dayalı beceriler aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır,

Okulumuzda uygulanmakta olan İngilizce Programı ofis saati uygulamaları, MUN (Model Birleşmiş Milletler) kulübü, İngilizce Drama Kulübü, İngilizce Münazara Kulübü, Proje Sunumları, İngilizce okul gazetesi, kitap incelemeleri ve sunumları, uluslararası projeler, bilgi yarışmaları, tematik power point sunum günleri, ESU Public Speaking Yarışması, ESU Debating Championship, World Scholar’s Cup, okulumuz öğrencilerinin başlatmış olduğu ‘Global Classroom’ gibi etkinlik ve projelerle desteklenir.

 

 Online Programlar

 Öğrencilerimizin dil gelişimlerini destekleyecek çeşitli online programlar kullanılmaktadır. Tüm programlar müfredat programına entegre edilerek uygulanmaktadır.

Online programlarda öğrencilerin dil gelişimi hem öğretmenler, hem de öğrenciler tarafından takip edilmektedir. Öğrencilerimizin, bu programlar ile kendi dil gelişim süreçlerinin farkına vararak özerk öğrenci olmaları da hedeflenmektedir

 

Anaokulu Hazırlık Grubunda Kullanılan Online Programlar

Picaro 

Picaro programında günlük dildeki doğal iletişimi geliştirmek amacıyla oyunlarda, gerçek hayattan hikaye ve objelere yer verilmiştir. Programın amacı; öğrencilerimizin dinleme ve konuşma başta olmak üzere, dil ve problem çözme becerilerini ilerletmek ve öğrencilerimizin bağımsız öğrenme yetisini geliştirmede katkı sağlamaktır.

 

Engage Literacy

  Engage Literacy okuma-dinleme ve konuşma becerilerine yönelik kitapların bulunduğu dijital bir kütüphanedir. Öğretmenlerimiz bu program aracılığıyla öğrencilerimize keyifli ve eğitici bir kitap okuma ortamı sağlarlar.

 

Anaokulu Orta Grupta Kullanılan Online Programlar

Minigon                                                                                                  

Minigon, Erdil Yaşaroğlu’nun çizimini yaptığı Minigon Kitap Serisi’nin internet ortamında çocukların kendi hikâyelerini oluşturabildiği bir programıdır. Başlangıç olarak sınıflarda kullanılan program, kullanıcıların onlarca arka plan resmini, yüzlerce Minigon karakterini, çeşitli araçlar ve farklı karakterleri kullanarak kendi hikaye kitaplarını oluşturmasını hedefler. Öğrenci bu hikâyeleri ses kayıt özelliği ile her sayfada seslendirme yaparak da oluşturabilir. Minigon World ile amaç henüz yeteri seviyede okuma yazma bilmeyen çocukların seslendirme yöntemiyle de kitaplarını hazırlayabilmeleri, İngilizce öğrenimlerini daha eğlenceli hale getirmek ve kitapta işlenen konuları bu yolla pekiştirmektir.

 

İlkokul 1. Sınıflarımızda Kullanılan Online Programlar 

Raz-Kids Dijital Kütüphane

Dünyanın 165’ten fazla ülkesinde 7 milyon öğrenci tarafından kullanılan, içeriğinde 1000’den fazla elektronik kitap bulunan, CODiE, Beacon, Teachers Choice gibi saygın sektörel ödüller ile başarısı kanıtlanmış İngilizce okuma platformudur.

 

İlkokul 2. 3. ve 4. Sınıflarımızda Kullanılan Online Programlar

Little Bridge

Little Bridge programı, öğrencilerimizin hedef dili eğlenceli bir şekilde tekrar edebilme ve pratik yapabilme amacıyla tasarlanmıştır. Program, öğrencilerimizin kendi karakter ve odalarını oluşturmalarına ve kendi evcil hayvanlarını besleme ve ona değişik oyunlar öğretmelerine imkân sağlayarak öğrencilerin hedef dili eğlenceli bir biçimde içselleştirmelerine katkı sağlar.

Scholastic Literacy


Pro Dijital Kütüphane ilgi çekici interaktif kitaplarda oluşan bir okuma platformudur. İnternet erişimi olan her yerde kullanılabilen program hem sınıf içinde toplu okuma çalışmalarında, hem de öğrencinin okul dışında kullanabileceği,  okuma alışkanlıklarını ve İngilizce seviyelerini geliştirmeyi amaçlayan bir programdır.

  

Ortaokul 1. Sınıflarımızda Kullanılan Online Programlar

Raz-Kids Dijital Kütüphane

Dünyanın 165’ten fazla ülkesinde 7 milyon öğrenci tarafından kullanılan, içeriğinde 1000’den fazla elektronik kitap bulunan, CODiE, Beacon, Teachers Choice gibi saygın sektörel ödüller ile başarısı kanıtlanmış İngilizce okuma platformudur.

 

Ortaokul 2 ve 3. Sınıflarımızda Kullanılan Online Programlar

Big Universe, içerisinde 30’un üzerinde tanınmış yayınevinin toplamda 5.000’den fazla kitabı bulunan seviyelendirilmiş çevrimiçi dijital bir kütüphanedir. Öğretmenlerimiz, çeşitli dil standartlarına, kitap türlerine, yaş aralığına, sınıflara ve formatlara göre öğrencilerimize okumaları gereken kitapları belli aralıklarla belirlerler , aynı zamanda öğrenciler ilgi alanlarına hitap edecek kitapları seçip serbest okuma çalışması da yapabilirler.

Seçmeli Yabancı Dil Dersleri

İspanyolca 

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca, Ortaokul 1. sınıftan itibaren seçmeli yabancı dil dersi olarak öğretilmektedir. 

CEFR’a (Common European Framework of Reference for Languages) göre uluslararası bir zeminde yürütülen İspanyolca öğretim programı Avrupa Konseyi tarafından akredite edilmiş Avrupa Dil Portfolyosu 10-14 Yaş Modeli ile uygulanmaktadır. 

Seçmeli İspanyolca dersleri;

Ortaokul 1. sınıflarda haftada 2,

Ortaokul 2. sınıflarda 2,

Ortaokul 3. sınıflarda 2,

Ortaokul 4. sınıflarda 2

Hazırlık sınıflarında 4

9. sınıfta haftada 2 saat olarak verilmektedir.

 

Öğretmenlerimiz, yabancı dilin etkin kullanımı ve aktarılması amacıyla sınıf içerisinde ve dışında tamamen İspanyolca konuşarak öğrenciler ile sadece ikinci hedef dilde iletişim içerisinde olmaktadırlar. İspanyolca derslerinde öğrencilerin işlenen konuları içselleştirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramatizasyon, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları yapılmaktadır.  Bu sayede, öğrencilerimiz, dili doğal sürecinde öğrenmeleri yönünde cesaretlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin Cervantes Enstitüsü’nün lise ve ortaokullarda İspanyolca eğitimi alan öğrenciler için gerçekleştirdiği A1 dil seviyesindeki DELE sınavlarına katılımı desteklenmektedir.

 

Almanca 

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almanca, Ortaokul 1. sınıftan itibaren seçmeli yabancı dil dersi olarak öğretilmektedir.

Seçmeli Almanca dersleri;

Ortaokul 1. sınıflarda haftada 2,

Ortaokul 2. sınıflarda 2,

Ortaokul 3. sınıflarda 2,

Ortaokul 4. sınıflarda 2

Hazırlık sınıflarında 4

9. sınıfta haftada 2 saat olarak verilmektedir.

Almanca öğretim programı, İngilizce ve İspanyolca derslerinde olduğu gibi, Avrupa Konseyi CEFR’a (Common European Framework of Reference for Languages) doğrultusunda hazırlanmış ve uluslararası bir zeminde yürütülmektedir.  Avrupa Dil Portfolyosu A1 dil seviyesi kazanımları Almanca derslerine entegre edilerek uygulanmaktadır.

Almanca derslerinde İngilizce ve İspanyolca derslerinde olduğu gibi, dilin etkin kullanımını sağlamak amaçlanmıştır. Almanca derslerinin genellikle projeye dayalı, interaktif ve öğrenci merkezli etkinliklerle içselleştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Kulüp Çalışmalarımız

Anaokulu İngilizce Drama Kulübü

Anaokulu düzeyinde yürüttüğümüz İngilizce Drama kulübü çalışmalarımız ile öğrencilerimiz müzik, drama, dans ve el becerilerini kullanarak İngilizce öğrenme süreçlerine katkı sağlarlar ve görev dağılımı yaparak çeşitli becerilerini sahneleyecekleri bir gösteri planlarlar. Öğrencilerimiz, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde belirli okul etkinliklerinde ve törenlerde görev alarak çalışmalarını sergilerler. 

 Ortaokul ve Lise MUN Kulübü

Ortaokul ve lise seviyesinde yürüttüğümüz MUN Kulübü, temelinde gerçek Birleşmiş Milletlerin çalışma modelini örnek almış bir öğrenci kulübüdür.  Kulübün amacı, öğrencilerimizin Birleşmiş Milletler Organizasyonu’nun çalışma ilkeleri doğrultusunda farklı ülkelerin temsilciliklerini yaparak dünya sorunlarına farkındalık kazanmak, bu sorunlara çözüm önerileri getirmek ve de münazaralar aracılığı ile çalıştıkları farklı komitelerde yasa tasarıları hazırlayıp bunların genel kurula sunulmasını sağlamak ve bu şekilde seslerini gerçek Birleşmiş Milletler Organizasyonu’na duyurmaktır. Öğrencilerimiz bütün bu çalışmalar sırasında İngilizce münazara yapabilme yeteneklerini geliştirmekte, dildeki akıcılıklarını pekiştirmekte, topluluk önünde konuşmalar yaparak öz güvenlerini geliştirmekte, aynı zamanda da sosyalleşmektedirler.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir