Beden Eğitimi Bölümü

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel İzmir Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Beden Eğitimi Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda sporu ve spor kültürünü yaşam biçimi hâline getirmiş, bu doğrultuda paylaşımcı, katılımcı, özgüveni yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, takım ruhu gelişmiş, erdemli bireyler yetiştirmektir.

Hedeflerimiz: 
• Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmak.
• İş birliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme özelliklerini geliştirmek.
• Yerinde ve çabuk karar verme becerisini geliştirmek.
• Serbest zamanı doğru biçimde kullanmayı, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları kazandırmak.
• Rekabeti- kazanma ve kaybetme olgusu içerisinde- başarıya taşıyabilme becerisini geliştirmek.
• Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanmak.
• Ulusal bayramların anlamını ve önemini kavratmak, törenlerde görev alma olgusunu kazandırmaktır.

Anaokulu “Hareket Etkinliği Dersi” Programımız

Hareket etkinliği dersinin amacı; çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimiyle öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanabilir. Hareket etkinliği, çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket becerilerinin (yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge) geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Bu etkinlikler süresince çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı, motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir. Çocukların motor gelişim düzeylerinin belirlenerek farklı etkinliklerin hazırlanıp uygulanması, kazanımlara dayalı bir eğitim programının oluşturulması önemlidir. Bizler de bu çerçevede eğitimlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Genel Kazanımlar:

• Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
• Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
• Belirli bir yüksekliğe çıkar.
• Belirli bir yüksekliğe tırmanır.
• Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner.
• Belirli bir yükseklikten atlar.
• Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
• Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
• Atılan nesneleri yakalar.
• Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
• Küçük nesneleri toplar.
• El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
• Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
• Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
• Çift ayakla ileri/geri sıçrar.

Kulüplerimiz:

Cimnastik: Cimnastik vücudun fiziksel yapısını düzeltme ve geliştirme amacıyla vücudu düzenli hareket ettirme sanatıdır. Okulumuzda öğrencilerimize hem sosyal hem de fiziksel alanda birçok olumlu özellik kazandırmanın yanı sıra öğrencilerin gelişimini de destekleyip öğrenirken eğlenmelerini amaçlıyoruz.

Modern Dans: Modern Dans; hayatı kalıplar içinde görmek yerine, bu kalıpları kırarak yaratıcılığı ön plana çıkaran, öğrenciye vücudunu ifade edebilmesinin ve iletişim aracı olarak kullanabilmesinin yollarını gösteren bir kulüptür.

Öğrencilerimiz, müzik eşliğinde çeşitli figürlerle koreografik dans oluşturarak bu dansları çeşitli gösterilerde sergilerler. Bu çalışmalar öğrencilerimizin duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Bale: Bale Kulübü, klasik bale adımlarını ve tekniklerini öğreten, teorik ve uygulamalı çalışmalar ile koreografi çalışmaları yapan ve müzik kulağını geliştiren kulüp çalışmasıdır. Amacımız, doğru duruş şeklini vücudumuza oturtabilmek, kendinden emin, yaratıcı, disiplinli bireyler yetiştirebilmektir. Bale; öğrencilerimizin sanatla iç içe, bilgili, toplumda sanatın yerinin ve öneminin bilincinde bireyler olmalarını sağlamaktadır.

İlkokul “Oyun ve Fiziki Etkinlikler” Programımız

İlkokuldaki “Oyun ve Fiziki Etkinlikler” dersinde öğrencilerimizin performanslarını geliştirici etkinliklere yer verilir. Amacımız;öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, belirli bir spor branşına yönlendirmek, sporcu-öğrenci ve iyi bir spor seyircisi olarak spor faaliyetlerine katılmalarını sağlamak, onların gelişim özelliklerini de göz önünde tutarak birey ve toplum yönünden sağlıklı, mutlu, dürüst ve kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken, yaşam boyu spor ilkelerini benimsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarının gerektirdiği davranışları kazanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Genel kazanımlar:

• Genel düzen ve sıralanmalar ile ilgili alıştırmaları yapar.
• Çizgi üzerinde yürüme, sekme ve sıçrama çalışmalarını yapar.
• Belirli bir mesafeyi kollarını ve dizlerini çekerek koşar.
• Ritmi kavrar, öğrendiği hareketleri uygular.
• Cimnastikle vücudunu ısıtır ve esnetme hareketlerini doğru bir şekilde yapar.
• Bireysel ve eşli olarak top alıştırmaları yapar.
• Çeşitli nesnelerin üzerinden atlayıp altından geçerek koşar.
• Cimnastik ile ilgili duruşları yapar.
• Grupla birlikte oynanan oyunlara katılır.
• Müzik ve ritme uygun doğaçlama figürler yapar.

Basketbol: Basketbol Kulübü’nde öğrencilerimiz, temel teknikleri (top sürme, stoplar, pas, şut vb.) ve basketbol oyun kurallarını öğrenir. Ayrıca bir takım sporu olan basketbol, öğrencilerimizde dayanışma, paylaşma ve sosyalleşme gibi erdemlerin gelişmesine yardımcı olur.

Voleybol: Voleybol kulübümüzde öğrenciler öncelikle birlik olmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı, görev ve sorumluluk almayı öğrenirler. Amacımız; voleybolda temel pas çeşitlerini ve tekniklerini, hücum ve savunma şekillerini, oyun kurallarını öğretmektir.

Cimnastik: Cimnastik vücudun fiziksel yapısını düzeltme ve geliştirme amacıyla vücudu düzenli hareket ettirme sanatıdır. Okulumuzda öğrencilerimize hem sosyal hem de fiziksel alanda birçok olumlu özellik kazandırmanın yanı sıra, öğrencilerimizin gelişimini de destekleyen cimnastik etkinliğimizde, öğrenirken eğlenmelerini amaçlıyoruz.

Bale: Bale Kulübü, klasik bale adımları ve teknikleri öğreten, teorik ve uygulamalı çalışmalar ile koreografi çalışmaları yapan ve müzik kulağını geliştiren bir kulüp çalışmasıdır. Amacımız, doğru duruş şeklini vücudumuza oturtabilmek, kendinden emin, yaratıcı, disiplinli bireyler yetiştirebilmektir. Öğrencilerimizin sanatla iç içe, bilgili, toplumda sanatın yerinin ve öneminin bilincinde bireyler olmalarını sağlamaktadır.

Modern Dans: Modern Dans, hayatı kalıplar içinde görmek yerine, bu kalıpları kırarak yaratıcılığı ön plana çıkarır ve öğrenciye vücudunu ifade edebilmesinin ve iletişim aracı olarak kullanabilmesinin yollarını gösterir. Öğrencilerimiz, müzik eşliğinde çeşitli figürlerle koreografik dans oluşturarak bu dansları çeşitli gösterilerde sergilerler. Bu çalışmalar öğrencilerimizin duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak öz güvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Ortaokul “Beden Eğitimi ve Spor Dersi” Programımız

Ortaokuldaki “Beden Eğitimi ve Spor Derslerimizde amacımız, öğrencilerimizin fiziksel etkinliklere düzenli katılımını sağlamak, dersin temel bilgi ve becerilerini, ilke ve kurallarını, stratejik ve taktiksel hareket etmeyi, spor organizasyonlarını ve olimpiyat bilgisini, becerisini geliştirmektir. Öğrencilerimiz yetenekleri ve geliştirdikleri özellikleri doğrultusunda okulumuzdaki takımlara yönlendirilmektedirler.

Genel Kazanımlar:

• Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirmek
• Sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak.
• Boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilmek.
• İş birliği içinde (grup içinde) çalışma ve davranma alışkanlığı kazandırmak.
• Sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilmek.
• Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilmek
• Çeşitli sporlara ve etkinliklere özgü hareket becerilerini geliştirmek.
• Spor dallarına özgü kavramları açıklar.
• Alıştırma ve oyunlarla öğrencilerimizin hız, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat, çabukluk, koordinasyon gibi özelliklerinin geliştirilmek. 
• Hareket stratejileri ve taktik gelişim özelliklerinin gelişimini tamamlar.
• Hareket beceri gelişiminin farkına varır ve nedenlerini bilir.
• Fiziksel etkinliklerde ne zaman ve nasıl beslenmesi gerektiğini açıklar.
• Öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi, ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi olmalarını sağlamak 
• Fiziksel, bilişsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak.
• Eleştirel düşünme, yaratıcı problem çözme, karar verme, hedef koyma, araştırma, etrafıyla iletişim ve öz yönetimi konularında kendilerini geliştirmelerini sağlamak.

Voleybol: Voleybol dersinde öğrenciler öncelikle birlik olmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı, görev ve sorumluluk almayı öğrenirler. Amacımız; voleybolda temel pas çeşitlerini ve tekniklerini, hücum ve savunma şekillerini, oyun kurallarını öğretmek.

Basketbol: Basketbol dersinde öğrencilerimiz, temel teknikleri, taktik ve basketbol oyun kurallarını öğrenir. Ayrıca bir takım sporu olan basketbol, öğrencilerimizde dayanışma, paylaşma ve sosyalleşme gibi erdemlerin gelişmesine yardımcı olur.

Atletizm: Atletizm dersinde öğrencilerimiz sporun temeli olan atmalar, atlamalar, koşular, çıkışlar ve bayrak koşuları gibi çalışmaları yaparak atletizm branşında temel hareket becerisi ve koordinasyon becerisinde gelişim sağlarlar bu sayede tüm branşlara hazır bulunuşluk düzeyini geliştirmiş olurlar.

Futsal: Futsal çalışmalarında öğrencilerimiz temel hareket ve koordinasyon becerilerini geliştirmeyi öğrenir. Takım sporu olan futsal dayanışmayı, paylaşmayı, işbirliği ve birlikte hareket edebilme gibi olguları geliştirerek sağlıklı bireylerin oluşumunda önemli bir yer alır.

Eskrim; satranç gibi, birkaç hamle sonra ne yapılması gerektirdiğini düşündüren, bunun çok kısa sürede olması gerektiğinden zamanında karar verme, dikkat, sürat, dayanma gücü gibi kişisel refleks ve yeteneklerin gelişmesine yararlı bir spordur. "


Masa tenisi; ani doğru karar verebilme yeteneği kazandıran çabukluk ve dayanıklılık sağlayan, çok yoğun dikkat gerektirdiğinden bireylerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duyabileceği ince ayrıntıları yakalaya bilme yeteneği kazandıran bir spordur. Masa tenisinin karakteri dolayısıyla, oynayanlara kazandırdığı refleks kabiliyeti ile hayatlarında ve işlerinde yardımcı olduğu görülmektedir. Tam bir centilmenlik ve dürüstlük gerektiren bir spor olması, bu centilmenliği insanların kazanılmış bir alışkanlık olarak günlük hayatlarında da uygulayabildikleri görülmüştür."Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Dersi;


Öğrencilerimizin fiziksel, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini sağlamayı,

Öğrencilerimizin kendilerine güven duymalarını, görev ve sorumluluk almalarını, dostça oynamalarını ve yarışmalar yapmalarını sağlamayı,

Takım ruhu oluşturmayı,

Toplumsal ilişkiler konusunda daha verimli olabilmeyi amaçlar.

Bunun için;

Temel motor hareketleri geliştirici çalışmalar yapılır.

Genel spor bilgisi verilir.

Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda branşlara yönlendirmeler yapılır.

Sınıflar arası basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, badminton branşlarında müsabakalar yapılır.

Okul takımlarında olan öğrenciler, okullar arası müsabakalarda okulunu en iyi şekilde temsil eder.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir