Görsel Sanatlar Bölümü

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel İzmir Okulları Görsel Sanatlar Bölümü olarak amacımız; öncelikle öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, dersi severek işlemelerini sağlamak, çeşitli resim tekniklerini tanıyarak birer sanat izleyicisi olarak yetişmelerini sağlamaktır. 

Hedeflerimiz:

• Duygu, düşünce, izlenim, algı ve yaratıcılıklarını estetik bir yolla ifade edebilme becerisi kazandırmak.
• Sanatı evrensel düşünebilme becerisi ve öz güven kazandırmak.
• Yaratıcı düşünme ve tasarlama yeteneği kazandırmak.
• Bakmak ve görmek arasındaki ilişkiyi kavratabilmek.
• Kültür, sanat etkinliklerine ilgi duyan ve katılan bireyler yetiştirmek.
• Sanatsal bakış açısını geliştirmek ve estetik duyarlılık kazandırmak.
• Sanat eserlerine değer veren ve koruyan bireyler yetiştirmek.

Ders programımız, MEB Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı doğrultusunda düzenlenir, kullanılan materyal teknik yaratıcılık ve uygulamalarla zenginleştirilir. Derslerimiz, her çocuğun yaratıcı yönünü ve ilgi alanını ortaya çıkartılacak şekilde planlanır ve bu planlamada öğrencilerin bireysel farklılıkları esas alınır.

Anaokulu Görsel Sanatlar Dersi

Anaokulumuzda uygulanan Görsel Sanatlar dersleri temel sanat eğitimi, öğrencinin yetenek ve yaş grubuna uygun olarak kazandırılır.  Hedefimiz, öğrencilerimize uygulamada çok yönlü bir bakış açısı kazandırmak, küçük yaşlardan itibaren sanatı sevdirebilmek, öğrencilerimizin doğayı ve sanatı anlamalarını sağlamaktır. Ders içeriğimiz, dünya sanat tarihinden sanatçı örnekleri, resim teknikleri, seramik, üç boyutlu çalışmalar, ebru, baskı teknikleri, faklı boyama teknikleri, kolaj teknikleri ile zenginleştirilmiştir.

İlkokul Görsel Sanatlar Dersi

İlkokul öğrencilerimiz için hazırlanan etkinlikler, öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır. Seramik, resim, ebru sanatı tasarımları, teknik ve malzeme farkına göre yoğurma maddeleri, boyama teknikleri, baskı teknikleri, artık malzemelerle çalışmalar bunlardan bazılarıdır.

Ortaokul Görsel Sanatlar Dersi

Ortaokul öğrencilerimizle her sınıf düzeyinde uygun teknik ve yöntemlerle çalışılır. Sanat tarihi bilgisiyle desteklenen çalışmalarımızdan bazıları şunlardır: baskı teknikleri, kolaj, renkli resim teknikleri, iki ve üç boyutlu çalışmalar, tasarım çalışmaları, proje tabanlı uygulamalar, mozaik, strafor düzenlemeler, desen, doku, afiş çalışmaları…

Bütün bu çalışmalara ek olarak ders dışı etkinlikler çerçevesinde sosyal kulüplerimiz, belirli gün ve haftalar kapsamında okulumuzda açılan sergilerimiz görsel sanatlar eğitimi felsefesine uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Lise Görsel Sanatlar Dersi

Plastik sanatların her alanına hakim olabilen,

Duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilen,

Estetik duyarlılığı ve el becerileri gelişmiş,

Sanatla yoğrulmuş, çevreye bakış açısı ona göre gelişmiş,

Yaratıcı, sorgulayan, eleştiren, öz güveni gelişmiş, özgür düşünceli ve kişilikli nesiller yetiştirmeyi hedefler.

Bunun için;

Temel resim bilgisi verilir.

Ortak fikir üretme ve karar verme yetisini geliştirmek, paylaşma ve arkadaşlık duygularını geliştirmek için grup çalışmaları yapılır.

Resim sergileri düzenlenir ve çeşitli sergiler gezilir.

Üç boyutlu çalışmalar yapılır.

Dersler seramik ve resim atölyelerinde yapılır.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir