Müzik Bölümü

Okulumuz, müzik eğitimi ile öğrencilerimizin müzik beğenilerini ve kültürlerini oluşturmayı, ifade yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi, onları estetik anlayışa sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedeflere uygun öğrenme ortamını sağlamak ve planlanan öğretimi uygulamak amacıyla okulumuzda Müzik Dersi Öğretim Programı öğrenme alanlarına ek olarak tüm dünyada yaygınlık kazanmış olan “Orff “ öğretisi çerçevesinde “Müzik ve Hareket Eğitimi”ne büyük önem verilmektedir.

Orff öğretisinin temel basamakları; dil, müzik, hareket ve danstır. Bunların ortak dili ise ritimdir. Orff yaklaşımı ile yapılan müzik eğitimi, temel olarak tüm öğrencilerin oyun ortamında potansiyelleri ölçüsünde derse katıldıkları, birlikte keşfederek, deneyerek öğrendikleri doğal bir süreçtir. Süreç içerisinde müzikal kombinasyonların öğrenciler tarafından araştırılarak, keşfedilerek ve basit çalgılarla eşlik edilerek meydana getirilmesi önemli bir noktadır. Bu yaklaşımda öğrenciler birlikte müzik yapmanın keyfine varırlar. Ritim, ezgi, armoni, nüans gibi temel müzik öğelerini yaparak, yaşayarak öğrenirler.

Okulumuzda Orff yaklaşımı çerçevesinde müzik ve hareket eğitimi, okul öncesi dönemi itibariyle başlamaktadır. Müzik eğitimi bireyin çok yönlü gelişimine olumlu katkılar sağladığından ve okul öncesi dönem de bireyin en hızlı geliştiği dönem olduğundan Orff öğretisinin yanı sıra ritim çalışmaları, şarkılı oyunlarla canlandırmalar, solo ve koro şeklinde söylenen şarkıların yanı sıra her ay bir besteciyi tanıma,  müzik dinleme etkinliklerine de yer verilmektedir.

İlkokul 1. sınıf seviyesinde Orff çalışmaları ağırlıklı olarak sürdürülmekteyken, öğrencilerimizle birlikte şarkı söyleme ve ritim çalışmaları devam etmektedir. İlkokul 2, 3.sınıf seviyesinde ise çalışmalarımıza ek olarak temel nota eğitimine, solfej okuma-yazma, koro, solo şarkı söyleme ve müzik dinleme etkinliklerine yer verilmektedir. 

İlkokul 4.sınıf ve Ortaokul 1, 2, 3.sınıf seviyelerinde müzik derslerinde Keman,Gitar,Yan Flüt,Piyano,Perküsyon alanlarında branş eğitimi verilmektedir. Ortaokul 4.sınıf seviyelerinde müzik kültürü, her ay bir besteci tanıma, nota eğitimi, koro ve solo olarak şarkı söyleme ve müzik dinleme etkinlikleriyle devam etmektedir.   

Müzik dersi öğretim programının öğrenme alanları da şunlardır:

Dinleme-Söyleme-Çalma
Müziksel Algı ve Bilgilenme
Müziksel Yaratıcılık
Müzik Kültürü

Bütün bu çalışmalara ek olarak ders dışı etkinlikler çerçevesinde korolarımız ve sosyal kulüplerimiz, belirli gün ve haftalar kapsamında okulumuzun müzik eğitimi felsefesine uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Lise Seviyelerinde;

Toplum içinde kendini müzik kültürü ve bilgisi ile ifade edebilen,

Müziğin farklı dallarına dair fikir sahibi olan,

Bu alanda yeteneği doğrultusunda öz güveni gelişmiş,

Ana ritim enstrümanlarını kullanabilen ve yaratabilen,

Kendi müzik tarihi ve kültürüne hakim, aynı zamanda dünya müzikleri hakkında bilgi sahibi öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

Bunun için;

Kaliteli müzik dinleme ve izleme alışkanlığını geliştirmek için derslerde; operalar, klasik müzik konserleri, Türk ve yabancı popüler sanatçılar/gruplardan seçilmiş örnekler izletilir.

Önemli gün ve törenlerde solo ve grup çalışmalarından oluşan performanslar seslendirilir.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir