Bilişim Teknolojileri Bölümü

Günümüzde bilgi hızla değişmekte ve önemi hızla artmakta, buna bağlı olarak teknoloji kavramı da hızla değişmekte ve ilerlemektedir. Bilgi, iletişim ve teknoloji kavramlarının birleşmesinden oluşan bilişim teknolojileri de,  hızlı değişimiyle,  hayatımızın her alanıyla iç içe geçmiş durumdadır. Tüm bu değişimlere ayak uydurabilmek için toplumların bireylerden beklediği beceriler de değişmektedir.

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde eğitimde de değişim ve gelişim hızlı olmakta ve çocukların gelişimi için pek çok alternatif oluşmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerimize 21. yy becerilerinde de yer aldığı üzere bilişim teknolojileri becerileri kazandırmak ve bu teknolojilerden en verimli şekilde yararlandırabilmek amacıyla gerekli olan teknolojik altyapı okulumuzda özenle düzenlenmiş; derslerimizde de öğrencilerimize hem bu alanda gerekli yeterlilikleri en güncel haliyle edinmelerini desteklemek hem Maker Hareketi ve STEM akımı ile çocukların güncel teknolojilerle tanışması ve bu doğrultuda yeni beceriler edinmeleri sağlamak hem de dijital dünyaya uygun birer birey olmalarını hedeflemekteyiz. Aynı zamanda öğrencilerimizin bu yeterliliklerini kullanırken bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla zaman zaman “Google” gibi sektörün öncü firmalarıyla iş birliği yaparak okulumuzda düzenlediğimiz seminerlerle “bilinçli internet ve teknoloji kullanımı” gibi konularda öğrencilerimizi bilgilendirmekteyiz.

Okulumuzdaki Bilişim Teknolojileri Temel Öğretim Programı  

Anaokulunda; bilişim teknolojileri dersi, öğrencilerimizin yaşamında önemli yer tutacak olan “bilişim teknolojileri” ile erken yaşlarda tanışmalarını sağlar ve bu teknolojileri tüm yaşamları boyunca verimli şekilde kullanabilmeleri için gerekli olan altyapıyı hazırlar. 

Öncelikle, el göz koordinasyonu ve temel bilgisayar kullanım becerileri kazandırılan öğrencilerimiz, anaokulu öğretim programındaki hedef kazanımlara uygun hazırlanmış “Matematik, Bilim, Canlılar, Trafik, Resim Yapıyorum vb.” gibi içeriklere sahip eğitsel yazılımları kullanırlar. 

Öğretim programlarındaki kazanımlara göre hazırlanan etkinliklerde, öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmeleri hedeflenmiştir. Oyun temelli öğrenme sayesinde bu bilgiler, kalıcı davranışlara dönüşmektedir.

İlkokul ve ortaokulda, bilişim teknolojileri dersi aşağıdaki temel yeterlilikleri öğrencilerimize kazandırmayı hedefler:

1. Bilişim okuryazarlığı kazanımı ile öğrencilerimiz;

• Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve güvenli biçimde kullanmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri sergileyebilir.

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kültürel, sosyal açıdan bireysel ve toplumsal katkıları konusunda bilinçlenebilir ve olumlu tutum geliştirebilir.

• Yaşam boyu öğrenme ve bağımsız öğrenebilme konusunda kişisel sorumluluk alabilir.

• Bilişim etiği, gizlilik ve güvenlik konularında duyarlı davranabilir.

2. Bilişim teknolojilerini kullanarak iletişim kurma, bilgi paylaşma ve kendini ifade etme kazanımı ile öğrencilerimiz;

• Bilişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurabilir, fikir ve projelerini gerçekleştirebilir.

• Bilgi ve fikirlerini farklı hedef kitlelerin anlayacağı biçimde düzenleyip medya aracılığı ile paylaşabilir.

• Farklı gruplarla iletişim kurarak sanal ortamlara ilişkin sosyal ve kültürel anlayış geliştirebilir.

• Sosyal medyayı etkili biçimde kullanabilir ve yönetebilir.

3. Araştırma, bilgiyi yapılandırma ve iş birliği içinde çalışma kazanımları ile öğrencilerimiz:

•Bilgiye erişebilir, bilgiyi analiz edebilir ve bilgiden bilgi üretmenin gücünü ve önemini kavrayabilir.

• Bilgiyi yapılandırma süreçlerinde farklı araç ve yaklaşımları kullanabilir.

•Çeşitli sanal ortamları, medya ve yazılım türlerini kullanarak ortak ürün ve projeler üretebilir.

4. Problem çözme, programlama ve özgün ürün geliştirme kazanımları ile öğrencilerimiz:

• Bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji geliştirebilir, çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilir.

• Yazarlık ve programlama dillerini tanıyabilir.

• Sistemleri ve konuları incelemek için model, benzeşimler ve canlandırmalar oluşturabilir.

-Öğrencilerimiz Europe Code Week ve Hour of Code gibi uluslararası etkinliklerine katılmaktadırlar. 

Ayrıca MAKER hareketi doğrultusunda okulumuzda robotik ve ahşap atölyelerinden oluşan bir MAKER alanı kurulmuştur. Ortaokul ve lise öğrencilerimiz bu atölyelerden en güncel teknolojilerle yararlanabilmekte; Arduino, Çizgi İzleyen Robot, Sumo Robot gibi elektronik ve robotik konularında ve ahşap atölyesinde tasarım, mekatronik gibi alanlarda çeşitli ahşap ürünleri üreterek çalışabilmektedir.

Bilişim Teknolojileri dersi dışında okulumuzda açılan çeşitli Bilişim Teknolojileri Kulüpleri ile öğrencilerimiz farklı alanlarda da eğitim alabilmektedir: İlkokul düzeyinde Kodu Game Lab, web site ve blog hazırlama; ortaokul düzeyinde Maker hareketi ile Arduino, Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot ile elektronik ve robotik konularında çalışma ve çeşitli yarışmalara katılma; lise düzeyinde AppInventor ile mobil uygulama geliştirme, 3D tasarım ve 3D yazıcı ile baskı ve Arduino, Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot ile elektronik ve robotik konularında çalışma ve çeşitli yarışmalara katılma. 

Okulumuzda İTÜGVONET adlı bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır. İdareci, öğretmen, veli ve öğrenciler sistemi kullanmakta sistem aracılığı ile velilerimiz ve öğretmenlerimiz arasında etkili bir iletişim kurulmaktadır. Öğrencilerimiz, notlarını ve kendileriyle ilgili tüm bilgileri görebilmektedir. Ayrıca velilerimiz; bu sistem üzerinden çocuklarıyla ilgili not, devamsızlık gibi bilgileri günlük olarak takip edebilmekte, etkinlik ve duyurulara hızlı bir şekilde ulaşmakta, ders öğretmenleri ile kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedirler.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir