Bilişim Teknolojileri Bölümü

Bilişim | Eğitim Teknolojileri Bölümü

Teknolojinin hızla ilerlediği ve yaşamı etkileyerek ihtiyaçlarımızı değiştirdiği günümüzde eğitimde de değişim ve gelişim hızlı olmakta, 21. yüzyıla hazırladığımız çocuklarımızın da gelişimi için pek çok alternatif oluşmaktadır.

21. yy becerilerinde de yer aldığı üzere, çocuklarımıza bilişim teknolojileri becerileri kazandırmak ve bu teknolojilerden en verimli şekilde yararlandırabilmek amacıyla okulumuzda “Bilişim Teknolojileri” derslerimizi, öğrencilerimize hem bu alanda gerekli yeterlilikleri en güncel haliyle edinmelerini desteklemek hem kodlama ve STEM akımı ile çocukların güncel teknolojilerle tanışması ve bu doğrultuda yeni beceriler edinmeleri desteklemek hem de dijital dünyaya uygun birer birey olmalarını sağlamak amacıyla yapılandırdık.

Öğrencilerimizin yeterliliklerini kullanırken bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla zaman zaman “Google” ve “Common Sense” gibi sektörün öncü firmalarıyla iş birliği yaparak okulumuzda düzenlediğimiz eğitimlerle “Bilinçli İnternet ve Teknoloji Kullanımı” gibi konularda öğrencilerimizi bilgilendirmekteyiz. Aynı doğrultuda veli eğitimleri de düzenlemekteyiz.

Bilişim teknolojileri bölümü öğretmenlerimiz Google Certified Educator sertifikasına sahiptir.

Ayrıca okulumuzda kodlama çalışmalarını önemsiyor ve anaokulundan liseye tüm seviyelerde çeşitli etkinlikler düzenliyor, öğrencilerimize kodla ifade etme şansı tanıyoruz. Bir uygulama, bir oyun, bir web sitesi hazırlıyor, etkileşimli bir hikâye oluşturuyoruz ya da bir robot tasarlayıp hareket ettiriyoruz ve onların dijital dünyayı anlamalarına ve bu dünyada aktif olmalarına yardımcı oluyoruz.

Okulumuzdaki Bilişim Teknolojileri Temel Öğretim Programı  

Anaokulunda; Bilişim Teknolojileri dersi, öğrencilerimizin yaşamında önemli yer tutacak olan “Bilişim Teknolojileri” ile erken yaşlarda tanışmalarını sağlar ve bu teknolojileri tüm yaşamları boyunca verimli şekilde kullanabilmeleri için gerekli olan altyapıyı hazırlar. 

Öncelikle, el göz koordinasyonu ve temel bilgisayar kullanım becerileri kazandırılan öğrencilerimiz, anaokulu öğretim programındaki hedef kazanımlara uygun hazırlanmış “Matematik, Bilim, Canlılar, Trafik, Resim Yapıyorum, Kodlama vb.” gibi içeriklere sahip eğitsel yazılımları kullanırlar. 

Öğretim programlarındaki kazanımlara göre hazırlanan etkinliklerde, öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmeleri hedeflenmiştir. Oyun temelli öğrenme sayesinde bu bilgiler, kalıcı davranışlara dönüşmektedir.

Diğer seviyelerde; Bilişim Teknolojileri dersi bilişim okuryazarlığı, bilişim etiği, internet ve bilgi güvenliği, dijital pasaport, bilişim teknolojilerini kullanarak iletişim kurma, bilgi paylaşma ve kendini ifade etme, bilgiye erişme ve bilgi üretme, yaşam boyu öğrenme ve bağımsız öğrenebilme, bilişim teknolojilerinin bireysel ve toplumsal katkıları, sanal ortamlara ilişkin sosyal ve kültürel anlayış geliştirme, sosyal medyayı etkili biçimde kullanma, çeşitli ortamları kullanarak ürün ve proje üretme, bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji geliştirme ve çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanma, çevrim içi uygulamalar, kodlama, programlama, 3D tasarım ve baskı, animasyon hazırlama ve sanal sınıf ortamları gibi konuları kapsamaktadır. Bunun yanında kulüplerimiz aracılığıyla farklı teknolojik konularda öğrencilerimize potansiyellerini ortaya çıkaracakları ve geliştirecekleri fırsatlar sunulmaktadır.

Dijital vatandaşlık ve etik konusu önemle üzerinde durulan bir konudur. Anasınıfından liseye tüm sınıf seviyelerinde “dijital gizlilik ve güvenlik, dijital kimlik, internette doğru bilgiye erişim, bilginin güvenliği, doğru ve etkili arama yapma, intihal, sanal zorbalık” gibi konular işlenmektedir. Ayrıca dijital vatandaşlık haftasında da hem öğrencilerle hem de velilerle çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Dijital vatandaşlık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar uluslararası düzeyde bu konuda en önemli kuruluş olan “Common Sense” tarafından akredite edilmiştir. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz Common Sense Educator sertifikasına sahiptir.

Dijital vatandaşlık konusunda  https://www.commonsensemedia.org/ sayfasından  pek çok kaynağa ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimiz Europe Code Week ve Hour of Code gibi uluslararası etkinliklere katılmaktadırlar. Kodlama alanında çeşitli uluslararası sertifikalar edinmektedirler.

Okulumuzda İTÜGVONET adlı bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır. İdareci, öğretmen, veli ve öğrenciler sistemi kullanmakta sistem aracılığı ile velilerimiz ve öğretmenlerimiz arasında etkili bir iletişim kurulmaktadır. Öğrencilerimiz, notlarını ve kendileriyle ilgili tüm bilgileri görebilmektedir. Ayrıca velilerimiz; bu sistem üzerinden çocuklarıyla ilgili not, devamsızlık gibi bilgileri günlük olarak takip edebilmekte, etkinlik ve duyurulara hızlı bir şekilde ulaşmakta, ders öğretmenleri ile kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedirler.


Eğitim Teknolojileri Öğretmen Eğitimleri

Eğitim teknolojileri alanında gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri, öğretmenlerimizin bu alanda kendilerini güçlü hissetmelerini sağlayacak, sınıf içinde ve dışında teknoloji kullanımlarını destekleyecek şekilde uygulanmaktadır.


Kodlama - Programlama

Bilişim Teknolojileri bölümü olarak kodlama öğretmeyi, kodlamayı ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve ilgi çekici bir hale getirmeyi ve öğrencilerimizin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarıyla disiplinlerarası çalışmalar yapabilmesini hedeflemekteyiz.

Kodlama çalışmalarını çok önemsiyoruz; çünkü teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bir dünyada kodlamayı öğrenmek demek bu hizmetlerin nasıl çalıştığını anlamak demektir. Bilişimsel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek demektir.  Günümüz ve geleceğin vazgeçilmezi olan programlamanın temelidir ve bilgisayarca düşünmeyi öğretir. Kodlamayı öğrenmek, hızla değişen dünyayı anlamaya, teknolojinin nasıl çalıştığına dair anlayışı genişletmeye ve yeni fikirleri keşfetmek ve yenilikler için beceri ve yetenekler geliştirilmesine yardımcı olur.

Bu doğrultuda, okulumuzda “Kodlama Saati” ve “Avrupa Kodlama Haftası” etkinlikleri başta olmak üzere tüm sınıf seviyelerinde kodlama çalışması yapılmaktadır:

Anaokulu ve ilkokul seviyelerinde öğrencilerimizin el göz koordinasyonu kurma becerilerinin gelişimine de destek vererek Code.org, The Foos, Kodable ve Google Blockly uygulamaları, MakeBlock ve Scratch blok tabanlı programları başta olmak üzere öğrencilerin yaş seviyelerine uygun farklı kodlama platformları kullanılmaktadır.  Ayrıca ilkokul seviyesinde yer alan “Kodu Oyun Laboratuvarı” kulübü ile öğrencilerle oyun tasarlama ve üretme, Junior FLL kulübü ile de robotik kodlama çalışmaları yapılmaktadır.

Ortaokul seviyesinde öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak Code.org, LightBot, Google Blockly, Code Combat with Python uygulamaları ve Scratch, Scratch for Arduino blok tabanlı programları başta olmak üzere farklı kodlama platformları kullanılmaktadır.  Ortaokul “MakerSpace Robotik” ve FLL kulübü ile robotik kodlama çalışmaları da yapılmaktadır.

Lise seviyesinde “Kodlama Saati” ve “Avrupa Kodlama Haftası” etkinlikleri kapsamında Code.org, Code Combat with Python ve Compute.it uygulamaları kullanılmakta ve Python programlama dili üzerine çalışılmaktadır. Lise “MakerSpace Robotik” kulübü ile Arduino programı kullanılarak robotik kodlama çalışmaları da yapılmaktadır.


Robotik

Robotik çalışmaları, öğrencilerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi, sosyal sorumluluklarının farkında olmayı, takım çalışmasında katkı sunabilmeyi, çevresindekilere ve doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmayı ve tasarlayıcı - üretici olmalarını hedefleyen çalışmalardır.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde açılan “MakerSpace Robotik ve 3D Baskı” atölyelerinde çeşitli robotik çalışmaları yapılmaktadır. Bir eğitim-öğretim yılı boyunca süren bu atölyelerde hem ilkokul hem ortaokul hem de lise öğrencilerimiz Arduino elektronik kiti ile temel elektronik-programlama ve 3D tasarım-baskı ile tanışıyor ve hem robot tasarlama hem de robot programlama konularında deneyim sahibi oluyorlar.

Atölye dersleri temel elektronik çalışmaları ile başlamakta, temel düzeyde Arduino programlama öğrenildikten sonra elektronik programlama çalışmalarıyla devam etmektedir. Kulüp kapsamında 3D tasarım ve baskı çalışmaları da yapılmakta ve öğrencilerimiz kendi devre ve robot mekanik parçalarını tasarlayıp, üretebilmektedirler. Öğrencilerimiz Arduino elektronik devre kartı kullanarak kendi elektronik devrelerini tasarlayıp kendi robotlarını hazırlamakta ve çizgi izleyen robot, arazi robotu, sumo robot, drone, robot kol ve çeşitli bluetooth – wifi kontrollü robotik uygulamaları başta olmak üzere pek çok elektronik devre ve araç üretmektedirler.

İlkokul seviyesinde öğrencilerimizin el becerilerinin gelişmesi, kontrol ve bilgisayar sistemlerinde tecrübe kazanmaları ve ufak yaştan itibaren robotik sistemlerinin mantığını anlamalarını desteklemek amacıyla “Makey Makey” elektronik kiti kullanılmakta ve öğrencilerimizle “İletkenlik Atölyesi” çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bu atölyelerde iletkenlik konusunda temel bilgileri ve iletken maddeleri nasıl dokunmatik nesnelere çevirebileceklerini öğrenirler.

Ayrıca ilkokul seviyesinde JFLL ve ortaokul seviyesinde FLL kulüpleri ile öğrencilerimiz, Lego ve WeDo parçaları kullanarak özgün bir şekilde robot tasarlama ve üretme, robot programlama çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilerimiz her yıl düzenlenen FLL (First Lego Ligi) yarışmasında, belirlenen tema ile ilgili görevleri yapabilmekte amacıyla kendi robotlarını geliştirir ve diğer robotlarla yarışırlar.

Atölye çalışmaları okulumuzda bu amaç için kurulan MakerSpace Atölyesi’nde gerçekleştirilmektedir ve yıl içinde gerçekleşecek çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanılmaktadır.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir