Değerler Eğitimi

DEĞER NEDİR?

Değer, bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir. Değerlerin toplamı, kültürü oluşturur.

DÜNYA’DA DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ AMAÇLARI

Değerler Eğitimi, Yaşayan Değerler Eğitim (Living Values Education) Programı adı altında 1995 yılında Birleşmiş Milletlerde uluslararası bir proje olarak uygulanmaya başlanmıştır.

UNESCO tarafından desteklenmektedir.

Programın amacı temel olarak; İyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek, çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak, çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek, Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamaktır.

Türkiye’de ise, Eğitim Danışmanlığı Araştırmaları Merkezi (EDAM), Eylül 2000'de faaliyete geçmiştir. Daha çok İlköğretime yönelik çalışmaları vardır.

OKULUMUZDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN UYGULANMASI

Değerler Eğitimi Programının uygulanmasında hareket noktamız; “Daha iyi bir dünya için değerlerimizi paylaşalım” düşüncesidir.

Okulumuzda yürütülen değerler eğitimi programıyla:

· Öğrencilerin, farklı değerlerin üzerinde derinlemesine düşünmelerine, kendi düşüncelerini geliştirmelerine ve bunları kendileriyle, başkalarıyla, içinde yaşadıkları toplumla, yani en geniş anlamda dünyayla ilgili olarak ifade edip uygulamalarına yardımcı olmak

· Kendi kişisel, sosyal ve ahlaki değerlerini seçmeleri, bunları geliştirmeleri ve derinleştirmeleri için pratik yöntemleri fark etmelerini sağlamak

· Kişisel ve sosyal alanda, seçimler yapma konusunda anlayış, motivasyon ve sorumluluk duygularının gelişimini desteklemek

· Öğrencilerin büyümelerine, gelişimlerine ve seçimlerine yardımcı olup toplumla saygı, güven ve doğru bir amaçla bütünleşmeleri için cesaret duymalarını sağlamak amaçlanır.

· Değerler Eğitimi” uygulama sürecinde,  her çeyrek dönemde bir tane olmak üzere sene boyunca dört değerin ve bu değerlerle bağlantılı konuların derinlemesine ele alınması hedeflenir. Bu sayede öğrencinin söz konusu değeri özümseyebilmesi ve öğrendiklerini hayata geçirebilmesinin desteklenmesi amaçlanır. Ele alınan değer konusunda branş derslerinde de farklı etkinliklere yer verilir ve böylelikle disiplinler arası bağlantı kurulması hedeflenir.

· Her dönem sonunda bir hafta “Değerler Haftası” olarak işlenir, yapılan çalışmalar okul genelinde paylaşılır.

· Tüm sınıflarda belirlenen değerle ilgili sınıf öğretmenlerinin desteği ile etkinlikler uygulanır.

Amaç, çocukların yıl boyunca bu değerleri içselleştirmesidir. Uygulamalarımızda yaparak ve yaşayarak öğrenme esastır. Program, iç disiplini geliştirecek ve akademik başarıya da doğrudan etki edecektir.         

Değerler Eğitimi Programı kapsamında geçmiş dönemlerde yapılan çalışmalar sonucu sosyal becerilerin, duygusal gelişimin, özgüven gelişiminin yanı sıra kelime hazinelerinin, çatışma çözümleme becerilerinin de geliştiği görülmüştür.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir