Okul Kütüphanesi

Kütüphanemiz,  yıllık ders planlarına göre belirlenen ders saatlerinde anaokulu, ilkokul  ortaokul ve lise öğrencilerimiz için belirli bir plana göre kullanılmaktadır. Anaokulu ve ilkokulda sınıf öğretmenleri gözetiminde, ortaokulda ve lisede Türkçe öğretmenleri  gözetiminde gerçekleştirilen kütüphane programlarında amacımız; öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı ve kütüphane kullanma kültürü kazandırmaktır. Bunun yanı sıra bu derslerle onların bilgi okuryazarı bireyler olarak yetişmeleri için gerekli olan temel eğitimi almalarını da sağlamayı amaçlıyoruz.

     Kütüphanemiz, “Koha Kütüphane Otomasyon Sistemi” ile kataloglama ,sınıflama  ve ödünç verme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca kütüphane koleksiyonumuzda bulunan materyallerin neler olduğunu ve hangi rafta olduğu görebilmek için online olarak http://kutuphane.itugvo.k12.tr/ adresinden ulaşılabilir.

     Kütüphanemizde tüm İTÜ kütüphanelerinde olduğu gibi LC (Library of  Congress Classification Sistem) sınıflama sistemi kullanılmaktadır.

     Okulumuza kayıt yaptıran her öğrenci kütüphanemizin doğal üyesi kabul edilir ve tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, aşağıdaki yer alan kütüphane kuralları doğrultusunda ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilir.

ÜYELİK VE KURALLARIMIZ

 

 • İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Okulları tüm öğrencileri, öğretmenleri ve personeli kütüphanenin doğal üyesidirler ve kütüphaneden ödünç yayın alabilirler. 
 • Kütüphanemiz açık raf sistemine göre düzenlenmiştir. 
 • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez. 
 • Kütüphaneye okul çantasıyla girilmez. 
 • Raftan kitaplar kütüphane raf ayracı kullanılarak alınır, incelenen  kitaplar ayracın olduğu yere bırakılır. Rafta yeri karıştırılan veya unutulan yayınlar ise masaya  bırakılır.
 • Kütüphanede cep telefonu ile konuşulmaz. Kütüphanedeki bilgisayarlarda sesle diğer okuyucuları rahatsız edecek çalışmalar yapılamaz. 
 • Kütüphanede sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz. 

·         Kütüphane içerisindeki bilgisayarları öğrenciler  sadece araştırma ve ödev amaçlı kullanabilirler.

ÖDÜNÇ VERME KOŞULLARI 

 • Anaokulu ve ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerimiz, bir kitabı alışkanlık kazanma aşaması olarak 3 gün, farkındalık oluştuktan sonra ise 1 hafta süreyle ödünç alabilirler. Sürenin yetmemesi durumunda kütüphane öğretmenine bilgi vererek ek süre alabilirler. 
 • İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz ile ortaokul öğrencilerimiz 2 hafta süreyle 2 kitap ödünç alabilirler.  Kitap sayısı, araştırma amaçlı olduğunda arttırılabilir. Sürenin yetmemesi durumunda kütüphane öğretmenine bilgi vererek  “Bir kez- iki hafta” ek süre alabilirler. 
 • Okulumuzun her öğretmeni ve personelimiz 3 hafta süreyle 2 kitap ödünç alma hakkına sahiptir. Sürenin yetmemesi durumunda kütüphane öğretmenine bilgi vererek “bir kez- iki hafta” ek süre alınabilir. Araştırma amaçlı olduğunda ödünç verilen yayın sayısı ve süresi artırılabilir. 
 • Yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatımı yapılmayabilir. 
 • Kütüphaneden ödünç kitap alan tüm okuyucular, ödünç süresi bitiminde kitabı kendileri iade etmekle yükümlüdürler. 
 • Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden eserin aynısının satın alınarak kütüphaneye iadesi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için idari birimlerle iş birliği yapılarak kütüphane için uygun başka bir kitabın alınması sağlanır. 
 •  Okuyucular, ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade etmeden yenisini alamazlar. Öğrencilerimiz iade süresini geciktiklerinde “geciktirdikleri süre kadar” kütüphaneden ödünç kitap alamazlar. Otuz günü geçen gecikmelerde ise kütüphaneye bir kitap bağışı yapılması istenir.
 •  Bölüm ve zümrelerin kullanacakları özel eğitim materyalleri, eğitim yılı içinde bölümün ihtiyacı olduğu süre için ödünç verilir.

KÜTÜPHANE KULLANIM SAATLERİ

 • Ders saatlerinde kütüphane kullanımı sene başında öğretmenlerle birlikte oluşturulan haftalık kütüphane kullanım  programına uygun olarak yapılır.
 • Program dışında sınıflarını kütüphaneye getirmek isteyen öğretmenler, sınıflarını hangi gün ve saatte getirmek istediklerini önceden bildirmek suretiyle haftalık kütüphane kullanım  programında boş yer varsa  kullanabilirler.
 • Tüm teneffüs ve öğlen saatlerinde kütüphanemiz kullanıma açıktır. 

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir