Kayıt Bilgileri

Değerli Veli,

2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı için Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi Hazırlık ve 9. sınıflarımıza Aday Öğrenci Ön Kayıt işlemleri devam etmektedir.

Ön kayıt işlemleri için, aday öğrenci velilerinin, okula gelerek veya okul web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Ön Kayıt Bilgi Formu” nu doldurmaları gerekmektedir.

Formların Bilgi İşlem ve Kayıt birimimize ulaşmasından sonra yapılacak programa göre aday öğrencilere “Bireysel Tanıma ve Düzey Belirleme Çalışmaları” için randevu verilecektir.

 

KAYIT KABUL İLE İLGİLİ BİLGİLER

Okulumuza kayıtlı öğrencilerin yeni öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri:

Okulumuz bünyesinde kayıtlı bulunan öğrencilerin işlemleri “ Kayıt Yenileme Takviminde” belirtilen sürelerde yapılır.

 

Bireysel Tanıma Çalışmaları ve Düzey Belirleme Sınavları;


Bireysel Tanıma Çalışmaları:

1- Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul için başvuruda bulunan tüm aday öğrencilere uygulanır.

2- Okul PDR Uzmanları, yas ve sınıf düzeyine göre hazırlanan bireysel tanıma çalışmalarını uygulamak amacıyla öğrenciyle görüşür.

3- Aday öğrenci velisi, danışma biriminde, okul PDR Birimi tarafından hazırlanan bilgi formunu doldurur.

4- İlkokul 1. Sınıf aday öğrencileri sadece bireysel tanıma çalışmalarına gireceklerdir.

5- Aday öğrenci velisi, bekleme süresi içinde okulu daha yakından tanıma isteği olursa görevli kayıt kabul komisyonu üyeleri tarafından okulda ders yapılmayan birimler gezdirilir, okul kitapçığı verilir ve gereken bilgiler aktarılır.

 

Düzey Belirleme Çalışmaları/ Sınavları:

1- İlkokul 2. ve 3. sınıflara başvuruda bulunan öğrencilerin akademik düzeylerini belirlemek amacıyla, ölçme ve değerlendirme birimi tarafından hazırlanan Düzey Belirleme Çalışmaları yapılır.

Bu sınıflar düzeyindeki çalışmalar Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve İngilizce derslerinden oluşur.

2- İlkokul 4. Sınıflar ile Ortaokul sınıflarına başvuruda bulunan öğrencilerin, akademik düzeylerini belirlemek amacıyla, ölçme ve değerlendirme birimi tarafından hazırlanan Düzey Belirleme Sınavı yapılır.

Bu sınıflar düzeyindeki sınavlar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İngilizce derslerinden oluşur.

3- Düzey Belirleme Sınavı, aday öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyindeki öğretim programlarına göre hazırlanır.

4- Düzey Belirleme Sınavı, belirlenen sınav salonunda gözetmen öğretmenler eşliğinde uygulanır.

5- Düzey Belirleme Sınavının, planlanması, uygulanması ve sonuçlandırılmasından okul müdürlüğü sorumludur.


Lise Kayıt Kabul Komisyonu

Kayıt kabul komisyonu üyeleri, okula öğrenci kabulünde uygulanan çalışmalardan ve sonuçlarının değerlendirilmesinden sorumludur.

Kayıt Kabul Komisyonu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

Müdür Yardımcıları (Okul Tanıtımı, Kayıt Kabul İşlemleri, Kabul Sınavları)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

Halkla İlişkiler ve Kayıt sorumluları

Öğrenci işleri


Hazırlık Sınıfına Öğrenci Kabulü:

Lise hazırlık sınıflarına; TEOG -YEP puanı ile öğrenci alınır.

8. Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak Sınavlarına girmiş ve okulun belirlediği taban puan ve üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir. Kontenjanı dolduracak sayıda, ön kayıt sistemi ile “Aday Öğrenci Bilgi Formu” (Ek C1) doldurularak ön kayıt başvurusu yapılacaktır. Aday kayıtlar, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde kesin kayıta dönüştürülecektir.


Anadolu Lisesi Kayıtlarla İlgili Esaslar

1.1. Kayıt kabullerde öğrenci velileri Resimli Kimlik ve e-okul sistemine giriş için gerekli belgeleri ibraz edeceklerdir.

1.2. Ön kayıtlar, elektronik ortamda veya bizzat okula giderek okulda sağlanacak elektronik ortamda yapılabilecektir.

1.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda TEOG sınav sonuçlarına göre sırasıyla;

Türkçe sınavları toplam puanına,

Matematik sınavları toplam puanına,

Fen ve Teknoloji sınavları toplam puanına,

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavları toplam puanına,

Bunların eşit olması durumunda yaşı küçük adaya öncelik verilir.

1.4. Ön kayıt sonucunda okula kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebepten dolayı kaydını geri alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ücretlerin iadesiyle ilgili 56.maddesi hükümlerine göre yapılır.

Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemine denk gelmişse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır.

Okullar açıldıktan sonraki dönemde herhangi bir okuldan kaydını alan öğrencinin ödediği ücretin iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin güncel hükümlerine göre yapılır.


İzmir İTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu’ndan Gelecek Öğrenciler İçin:


Ortaokul Yıl sonu puan ortalaması ve YEP puanına göre sıralı listeden ve ön kayıt yaptıran öğrenciler arasından, 14-30 Haziran–2016 tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmaları planlanmıştır.

Belirtilen süre içinde, kayıt işlemlerini yaptırmayan öğrencilerin yerine sıralamadaki öğrenciler, kayıt için çağrılacaktır.  Kesin kayıt tarihleri içinde, kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler,  kontenjan kalırsa ön kayıt yaptırarak TEOG –YEP puanına göre Özel Okullar Başvuru Kılavuzu'nda yer alan Başvuru-Sınav ve Kayıt Takvimi'ne uygun olarak kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.


Yeterlilik Sınavları:

Hazırlık sınıfına kaydolan öğrenciler, İngilizce ve Türkçe dersinden; ders yılının başlamasından önce belirlenen tarihte yeterlilik sınavına alınırlar. Her iki dersten de en az 70 ve üzerinde puan alan öğrenciler, dokuzuncu sınıfa devam ederler.


  

Hazırlık Sınıfını Başka Okullarda Tamamlamış Öğrenciler

a)   Okulumuzun 9. sınıflarına kontenjan dâhilinde, okulların hazırlık sınıfını tamamlamış ve nakil koşullarına uyan öğrenciler, Haziran ve Ağustos ayı içerisinde belirlenen tarih ve zamanda, “Aday Öğrenci Bilgi Formu” (Ek C1) doldurulması sağlanır ve sınava alınırlar. Sınav ve mülakat sonuçlarına göre, öğrencinin nakil durumu belirlenir. Nakli kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç 5 iş günü içinde yapılır.

b)   Nakil sınavı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatlerinin dağılımına uygun oranda ve test olarak hazırlanır. Ayrıca, her seviyede İngilizce Seviye Belirleme Sınavı yazılı ve sözlü olarak verilir.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (Yazılı ve sözlü)

Türkçe Seviye Belirleme Sınavı

c)   Yurt dışından denklik belgesi ile hazırlık sınıflarına müracaat eden öğrencilere; İngilizce ve Türkçe Seviye Belirleme Sınavına ilaveten 8. sınıf düzeyinde anadil dersi Türkçe 20 soru, Matematik 20 soru ve Fen Bilgisi 10 soru olmak üzere 50 soruluk bir test sınavı uygulanır.


İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Lise Hazırlık ve 9. Sınıf Öğrenci Burs Koşulları

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı YEP’e göre kontenjan dahilinde sağlanan burs oranları aşağıda belirtilmiştir.

 

500 puan hesaplamasına göre:

490 ve üzerinde puana sahip olan adaylara % 100 eğitim bursu

489,999 - 485 puan aralığında olan adaylara % 75  eğitim bursu

484,999 – 480 puan aralığında olan adaylara % 60  eğitim bursu

479,999 – 470 puan aralığında olan adaylara % 50 eğitim bursu

469,999 – 460 puan aralığında olan adaylara % 40 eğitim bursu

459,999 – 450 puan aralığında olan adaylara % 30 eğitim bursu

verilecektir.

Bursluluk hakkı kontenjanlar ile sınırlıdır. Ücretli kayıt ve burs kontenjanlarının dolmuş olması durumunda elde edilen kayıt ve burs hakkının geçerliliği bulunmamaktadır.

Aday öğrencinin YEP’e göre kazandığı burs hakkı kontenjanı dolmuşsa bir alttaki burs oranı ile kayıt gerçekleştirilebilir.

Bu sebepler ile başvuruların en kısa sürede yapılması tavsiye edilmektedir.

 

Yurt dışından gelen öğrencilerin kayıt ve kabulleri :

Yurt dışında öğrenim gören aday öğrenciler, bulundukları ülkenin eğitim ataşeliğinden veya İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yurt dışı denklik bürosundan alacakları denklik belgesi ile uygun bulunan sınıflara başvuruda bulunabilirler.

Yurt dışında öğrenim gören aday öğrenciler, okulumuza yapılan başvuru sonrasında okul PDR birimi tarafından “bireysel tanıma çalışmalarına” alınırlar. Ayrıca aday öğrencilere akademik düzeyin belirlenmesi amacıyla “düzey belirleme sınavı ” uygulanır.

Öğrenci kabulleri değerlendirme sonuçlarına göre yapılır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları

İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi

Kayıt Kabul Komisyonu

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir