İnsan Kaynakları

İş Başvurusu

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın bireyi olmak isteyen adaylar iş başvurusunda bulunmak için iki yol izleyebilirler:

1. Özel İstihdam Büroları Üzerinden Başvuru

Adaylar, www.kariyer.net üzerinden şirketimize ait açık pozisyonlara dair ilanlara ulaşabilirler.

2. Kurumsal Web Sitesi Üzerinden Başvuru

Adaylar, www.itugvo.k12.tr üzerinden şirketimize ait açık pozisyonlara dair ilanlara ulaşabilirler.

 

Ayrıca adaylar, çalışmayı düşündükleri pozisyonu belirten ön yazı ile izmir@itugvo.k12.tr  e-mail adreslerine de özgeçmişlerini gönderebilirler. Başvurular veri tabanında tutularak gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilecektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Kuruluşumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda sürekli öğrenen  ve gelişen organizasyon yapısıyla değişimlere hazır olmasını sağlamak,

 • Sektörün özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra  stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların  oluşturulmasını sağlamak,

 • Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırıcı profesyonel iş ortamını ve  kariyer gelişim fırsatlarını yaratmak,

 • İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak  şirketimizin yönetim gücüne değer katmak,

 • Eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık,  enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, kuruluş değerlerini  benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak ve aramızda kalmalarını  sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nı geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlere  sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı,

 • Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,

 • Seçme ve işe almada proaktif yaklaşımla geleceğe yönelik iş gücü  ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Organizasyonel Gelişim

 • Organizasyonun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için insan  kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar  doğrultusunda yapılandırılması;

 • Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve bugün ve  gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi;

 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için şirket içi görevlendirme,  transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması İnsan Kaynakları’nın  önceliğidir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri  için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;

 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir  kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak  ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek;

 • Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak  amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek İnsan Kaynakları’nın ana  sorumluluğudur.

Çalışan Bağlılığını Artırma

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren  bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,

 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,

 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam  arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak İnsan Kaynakları’nın  hedefidir.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir