Sosyal Toplum Hizmeti Programı

İTÜ GVO Özel İzmir Okulları olarak öğrencilerimizin; yaşadıkları toplumu, dünyayı tanımalarını ve ihtiyaçları fark etmelerini, insan ve çevreye karşı duyarlı olmalarını, farklılıklara saygı göstermelerini, ulusal ve evrensel yaşam kalitesini attırmaya yönelik sorumluluk duyan bireyler olarak gelişmelerini önemseriz. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibariyle başlattığımız “Sosyal Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” çalışmalarıyla, öğrencilerimizin potansiyelini açığa çıkarmayı, yaşam boyu sorumluluk bilinci kazandırmayı ve geliştirmeyi, sorgulama ve keşfetme becerisi kazandırmayı, özgüvenli olmalarını hedefliyoruz.

 

Okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerin sosyal hizmet çalışmalarında bulunması esastır.

 

Bu bağlamda öğrencilerimizin:

o Anaokulunda, 1. ve 2.sınıfta her yıl en az bir sınıf projesine,

o 3. ve 4. sınıfta her yıl en az bir grup projesine

o Ortaokulda her yıl bir sınıf ve bir grup projesine katılması beklenir.

o Lisede ise öğrencimizin grup içerisinde veya bireysel olarak, mezun oluncaya kadar toplam 50 gün karşılığı sosyal sorumluluk - hizmet çalışması yapması zorunludur. Lisedeki çalışmalar okul dışında da gerçekleştirilebilecektir.

 

Velilerimizden beklentimiz:

o Öğrenci istekliliğine destek vermeniz,

o Çalışma için ihtiyaç duyacağı araç-gereçleri temin etmeniz,

o Çalışmanın yürütüleceği hizmet alanıyla ilgili veli izin belgesini ibraz etmeniz,

o Çalışmanın gerçekleşeceği ortam ve zamanlarda ihtiyaca göre fiilen bulunmak veya ulaşım konusunda yardımcı olmanızdır.

 

Tüm çalışmalar Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü koordinatörlüğünde danışman öğretmenler tarafından yürütülecektir.

 

Danışman öğretmenlerimiz;

o Öğrencilerin proje oluşturmasına yardım etmek

o 3-10 öğrenciye gözetmenlik etmek

o Öğrencilerin günlüklerini düzenli aralıklarla denetlemek

o Öğrencilerin çalışma saatlerinin kaydını tutmak

o Gerektiğinde okul dışı kurumlarla iletişime geçmek

o Öğrencilerle düzenli olarak toplantı yapmakla görevlidir.

 

Öğrencilerimiz rehber öğretmenler tarafından 9 Kasım 2018 tarihine kadar bilgilendirilecek ve projeleri ile ilgili çalışmalara başlayacaktır. Öncelikle “Sosyal Hizmet Dosyası” nı hazırlayarak danışman öğretmenlerine teslim edeceklerdir. Belirlenen takvim doğrultusunda yapılan çalışmalar öğrenciler tarafından “Sosyal Hizmet Günlüğü” ne kaydedilerek danışman öğretmenler tarafından kontrol edilecektir. Son olarak öğrencilerimiz sosyal sorumluluk-hizmet deneyimlerini içeren “Rapor” larını teslim edecekler ve değerlendirme sonucu onaylanan çalışmaların sunumu yapılacaktır.

 

Sosyal Sorumluluk-Hizmet çalışmalarıyla ilgili takvim ilerleyen süreçte sizlerle paylaşılacaktır.

 

Çalışmaların aşağıda belirtilen alanlarda yürütülmesi önerilmektedir.

 

Çocuklar

Kimsesiz çocuklar, bedensel / fiziksel veya zihinsel engelli çocuklar, dil sorunu veya konuşma güçlüğü yaşayanlar, sokak çocukları, yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar vb.

 

Yaşlılar

Huzur evlerinde veya özel bakım evlerinde kalan yaşlılar, bakıma muhtaç olanlar, emekliler vb.

 

Kadınlar

Ev kadınları, şiddet kurbanı kadınlar, terk edilmiş kadınlar, sığınma evlerinde kalan kadınlar vb.

 

Bağımlılık

Bağımlılığın zararları, madde bağımlılığı vb.

 

Çevre

Çevrenin korunması, kirliliklerin ve bozulmaların önlenmesi, doğal ve kültürel zenginliklerin korunması, tarım ve gıda maddeleriyle ilgili sorunlarla mücadele vb.

 

Eğitim -Öğretim

Okula gönderilmeyen kızlara ve kadınların eğitimine yönelik etkinlikler, öğrenme güçlüğü (özellikle yabancı dil ve matematik alanlarında) yaşayan öğrencilerin desteklenmesi vb.

 

Sağlık

Beslenme, çocuk hastalar, engelliler, az rastlanan hastalıklar, yaşlılık, hastaneler, hijyen, fizik ve iyileştirme merkezleri vb.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir