Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü


Biz Kimiz? 

Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini takip etmek ve desteklemek amacıyla koruyucu, önleyici ve geliştirici çalışmalar yürütmektedir. 

Yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak bulundukları eğitim ortamından yararlanabilmeleri, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri, karar verme ve problem çözme becerilerini kazanmaları; böylece zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır. 

Bölümümüz bunların yanı sıra öğrencilerin gelişimini destekleme sürecinde öğretmen, idareci ve velilere yönelik çalışmaları planlamakta, okul- aile iletişim ve iş birliğinde dinamik bir rol oynamaktadır. 

Amacımız: 

Öğrencilerimizin ilgi alanları ve yeteneklerini fark etmelerine, bireysel farklılıklarını koruyarak yaratıcılıklarını geliştirmelerine, problem çözme mekanizmaları oluşturmalarına, sosyal beceriler kazanıp bunları yaşamlarında uygulamalarına destek olarak topluma yararlı, iletişim kurabilen, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. 

Okulumuzda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Çalışmalarımız

Ööğrencilere Yönelik Çalışmalarımız

Tüm öğrencilerimizi yakından tanımak ve bu doğrultuda takip edebilmek için okulumuzda eğitim görmek isteyen tüm aday öğrenciler ile Psikolojik Danışman ve Rehber (PDR) uzmanlarımız tarafından “Bireysel Tanıma Çalışmaları” yapılmaktadır. Bu çalışmalar, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları PDR uzmanları ve süpervizör danışmanımız ile birlikte oluşturulan ve sürekli güncellenen çalışmalardır. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerini takip etmek ve desteklemek amacıyla öğrencilerimiz ile bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar, öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak planlanmakta öğrencilerimizin sınıf ve yaş düzeylerine bakılarak oluşturulmaktadır. 

Bölümümüz; anaokulu, ilkokul ve ortaokulda: 

 • Okula uyum ve oryantasyon,
 • Bireysel ve grup çalışmaları,
 • Kendini tanıma ve ifade edebilme,
 • Arkadaş ilişkileri ve iletişim becerileri,
 • Problem çözme becerileri,
 • Sosyal- duygusal sorunlar,
 • Dikkat geliştirme çalışmaları,
 • Yaş dönemi özellikleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları,
 • Akran ilişkileri,
 • Akademik başarı ve motivasyon,
 • Verimli ders çalışma teknikleri
 • Sınav kaygısı ile baş etme
 • Eğitsel rehberlik çalışmaları
 • Mesleki rehberlik çalışmaları
 • Önleyici rehberlik çalışmaları
 • Liseye hazırlık ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) süreci
 • Öğrencilerimizi bilgilendirmek amacı ile belirli konularda çeşitli uzmanlarca yapılan sunumlar gibi alanlarda belirlenen ihtiyaca göre çeşitli çalışmaları planlamakta ve yürütmektedir. 

Velilere Yönelik Çalışmalarımız

Bölümümüz; anaokulu, ilkokul ve ortaokulda velilerimiz ile:

 • Bireysel görüşmeler,
 • Öğrencilerin bilişsel- sosyal- duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere dayalı veli görüşmeleri,
 • Aile- çocuk iletişimi,
 • Gelişim dönemlerine yönelik rehberlik görüşmeleri yapılmakta ve
 • Velilere yönelik hazırlanan sunumlar, konferanslar planlanmaktadır. 

Seminerler ve Rehberlik Bültenleri

Veli, öğretmen ve öğrencilerimize yönelik çeşitli zamanlarda bilgilendirici, yönlendirici sunum ve seminerler düzenlenmektedir. Bu çalışmalar kimi zaman okulumuz PDR uzmanları kimi zaman da alanlarında uzman olan kişiler tarafından yürütülmektedir. İhtiyaca göre şekillendirilen bu etkinliklerde öğrencilerin gelişim düzeyleri, doğru ebeveyn tutumları, verimli ders çalışma yöntemleri, bilinçli teknoloji kullanımı, arkadaşlık ilişkileri vb. birçok konuya yer verilmektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzce yıl içerisinde velilerimize yönelik bilgilendirici ve yönlendirici bültenler hazırlanmaktadır. Velilerimiz ile paylaşılan bültenlerimize okulumuz web sitesinde “Rehberlik Bültenleri” butonundan ulaşabilirsiniz. 

Bölümümüz Tarafından Yürütülen Proje ve Çalışmalar 

Sosyal Sorumluluk Projeleri: Her yıl kapsamı değişen, öğrencilerimizde empati, farkındalık geliştirmeyi hedeflediğimiz, düşündürücü ve öğretici birçok projeyi yürütmekteyiz. Birçok bölüm ile birlikte interdisipliner olarak yürütülen bu çalışmalarda, öğrencilerimizin de aktif olarak rol almalarını sağlamaktayız. Yürütülmekte olan projelerimize örnekler aşağıdaki gibidir:

      • Sosyal Sorumluluk Projesi (İhtiyaç sahibi kişilere eğitim materyali temini)
      • Engelli Vatandaşlarımızın Yaşamlarına Dair Farkındalığı Artırma Konulu Proje
      • Kardeş Okul Projesi 

Okul Öğrenci Birliği Çalışmaları: Öğrencilerimizde demokrasi bilincini yaratma ve geliştirme amacını taşıyan bu proje öğrencilerimiz ile aktif iş birliği içeren çalışmaları da beraberinde getiriyor. Her düzeyde her sınıftan demokratik yöntemler ile seçilen sınıf temsilcileri ile belirli sıklıklarla bir araya gelinerek onların gözlemlerini, önerilerini dinleme fırsatını bulmakta ve “Okula ne gibi katkıları olabilir?” sorusuna cevap aramaktayız.

Öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri süresince onların potansiyellerini fark etmelerine destek olmayı ve onların mutlu bireyler olarak gelişmelerine katkıda bulunmayı hedefleyerek bölüm çalışmalarımızı şekillendirmekteyiz.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir