Anaokulu Rehberlik

Anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünün amacı; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticiler ile her zaman işbirliği içinde olup, öğrencilerimizin gelişimleri için gerekli en iyi şartları yaratırken, onların kendileri için en yararlı olanı seçmelerine yardımcı olmak ve yeni yetişen nesli yaşama en doğru biçimde hazırlamaktır. Öğrencilerin bilişsel, fiziksel, sosyal-duygusal ve davranışsal özelliklerini tanımak, takip etmek ve geliştirmek amaçlarımız arasında yer almaktadır.


İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında öğrenciler davranışsal gelişimleri açısından etiketlendirilmez, mevcut olumlu yönleri pozitif geribildirimle pekiştirilir. Öğrencinin hazırlık grubunda geçirdiği yıl içerisinde problem çözme becerilerinin gelişmesi, kendini ve okulu tanıması, yaratıcı düşüncenin ve fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, kendini tanıyan, kendine güvenen ve sorumluluk alabilen, karar verme ve problem çözme becerilerine sahip, etkili iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek önceliğimizdir.


Öğrenciye Yönelik Bireysel Rehberlik Çalışmaları


Öğrencilerin yaşıtlarına göre gelişiminin değerlendirilmesi ve takip edilmesi amacıyla yapılan bireysel görüşmeler, öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda velilerin ve öğretmenlerin aktarmış olduğu değerlendirmeler ile başlatılmakta ve sürdürülmektedir. Okula uyum ve adaptasyon sürecinde desteklenmesi gereken öğrenciler ile bireysel çalışmalar yapılmaktadır.


Öğrenciye Yönelik Grup Rehberlik Çalışmalar

İTÜ Değerler Eğitimi Programı” kapsamında, sınıf içi çalışmalar yürütülmektedir. İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Değerler Eğitimi Programıyla yürütülen uygulamalar ile öğrencilerimizin kişisel ve sosyal alanlarda gelişimlerini desteklemek, motivasyonlarını ve sorumluluk duygularını arttırmak amaçlanmıştır.  “Değerler Eğitimi Programı” ile her çeyrek dönemde bir tane olmak üzere yıl boyunca dört değerin ve bu değerlerle bağlantılı konuların derinlemesine ele alınması hedeflenmektedir.

Sınıf içi yapılan gözlemlerde öğrenciyi doğal ortamında ve grup içinde sosyal çevresi ile birlikte gözlemleyerek tanımak ve anlamak amaçlanmaktadır.


Bölümümüz Tarafından Yürütülen Proje ve Çalışmalar 

Sosyal Sorumluluk Projeleri: Her yıl kapsamı değişen Sosyal Sorumluluk Projeleri ile öğrencilerimizde empati, farkındalık geliştirmeyi hedeflediğimiz düşündürücü ve öğretici birçok projeyi yürütmekteyiz. Birçok bölüm ile birlikte interdisipliner olarak yürütülen bu çalışmalarda, öğrencilerimizin de aktif olarak rol almalarını sağlamaktayız. Yürütülmekte olan projelerimize örnekler aşağıdaki gibidir:

Sosyal Sorumluluk Projesi (EÇEV – Bir Dilek Tut Kardeş Okul Projesi )


Okul Öğrenci Birliği Çalışmaları: Öğrencilerimizde demokrasi bilincini yaratma ve geliştirme amacını taşıyan bu proje öğrencilerimiz ile aktif işbirliği içeren çalışmaları da beraberinde getirmektedir. Her düzeyde her sınıftan demokratik yöntemler ile seçilen sınıf temsilcileri ile belirli aralıklarla bir araya gelinerek onların gözlemlerini, önerilerini dinleme fırsatını bulmakta ve “Okula ne gibi katkıları olabilir?” sorusuna cevap aramaktayız.


Velilere Yönelik Rehberlik Çalışmaları

Velilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda veya Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu sistemi ile velilerimizle görüşülmektedir.

Bireysel görüşmelerin yanı sıra, velilerimize yönelik çalışmalarımızın arasında bültenler hazırlamak, seminerler düzenlemek de yer almaktadır.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir