İlkokul Rehberlik

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak koruyucu, önleyici, geliştirici rehberlik anlayışıyla öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerini izlemeye ve desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimizin yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak kendini tanıma, geliştirme, karar verme, problem çözme ve kendini gerçekleştirme gibi becerilerin kazandırılması; zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal açıdan bir bütün olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim sürecinde yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve farkında olmadıkları yetilerini en uygun şekilde kullanmalarına ve bunları geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak yalnızca öğrencilerle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilere yönelik çeşitli çalışmalar da yürütmekteyiz.


Bölümümüz Tarafından Yürütülen Proje ve Çalışmalar 

Sosyal Sorumluluk Projeleri: Her yıl kapsamı değişen Sosyal Sorumluluk Projeleri ile öğrencilerimizde empati, farkındalık geliştirmeyi hedeflediğimiz düşündürücü ve öğretici birçok projeyi yürütmekteyiz. Birçok bölüm ile birlikte interdisipliner olarak yürütülen bu çalışmalarda, öğrencilerimizin de aktif olarak rol almalarını sağlamaktayız. Yürütülmekte olan projelerimize örnekler aşağıdaki gibidir:

Sosyal Sorumluluk Projesi (EÇEV – Bir Dilek Tut Kardeş Okul Projesi )


Okul Öğrenci Birliği Çalışmaları: Öğrencilerimizde demokrasi bilincini yaratma ve geliştirme amacını taşıyan bu proje öğrencilerimiz ile aktif işbirliği içeren çalışmaları da beraberinde getirmektedir. Her düzeyde her sınıftan demokratik yöntemler ile seçilen sınıf temsilcileri ile belirli aralıklarla bir araya gelinerek onların gözlemlerini, önerilerini dinleme fırsatını bulmakta ve “Okula ne gibi katkıları olabilir?” sorusuna cevap aramaktayız.


Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları: Her öğrenciye; kendine özgü yetenek, ilgi, mesleki değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamaları ile uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetlerin verilmesidir.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları:  Eğitim sürecinde her öğrenciye; mesleki tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin verilmesidir.

Bireysel Rehberlik Çalışmaları:  Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin verilmesidir.

Bu amaçlar doğrultusunda;

Okula uyum ve oryantasyon,

Bireysel ve grup çalışmaları,

Kendini tanıma ve ifade edebilme,

Arkadaş ilişkileri ve iletişim becerileri,

Problem çözme becerileri,

Sosyal- duygusal sorunlar,

Dikkat geliştirme çalışmaları,

Yaş dönemi özellikleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları,

Akran ilişkileri,

Akademik başarı ve motivasyon,

Verimli ders çalışma teknikleri,

Sınav kaygısı ile baş etme,

Eğitsel rehberlik çalışmaları,

Mesleki rehberlik çalışmaları,

Önleyici rehberlik çalışmaları,

Liseye hazırlık ve Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) süreci,

Öğrencilerimizi bilgilendirmek amacı ile belirli konularda çeşitli uzmanlarca yapılan sunumlar gibi alanlarda belirlenen ihtiyaca göre çeşitli çalışmaları planlamakta ve yürütmektedir. 

 

Velilere Yönelik Çalışmalar

Bireysel görüşmeler,

Tanıma çalışmaları, anne ve baba tanışma görüşmeleri, tanışma toplantıları,

Öğrencilerin bilişsel- sosyal- duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere dayalı veli görüşmeleri,

Aile- çocuk iletişimi,

Velilere yönelik hazırlanan sunumlar, konferanslar planlanmakta,

Öğrenciyle ilgili ya da velinin kendi ihtiyaç duyduğu konularla ilgili bireysel danışmanlık ve grup çalışmaları,

Uzmanların konuk olarak katıldığı “Veli Konferansları” ,

Aylık bültenler yürütülmektedir.

 

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

‘Öğretmen Oryantasyonu’ çalışmaları,

‘Sınıf Rehber Öğretmenliği’ çalışmaları,

‘Danışman Öğretmenlik’  çalışmaları,

‘Bireysel Eğitim Programı’ çalışmaları,

Öğretmen Bültenleri,

Öğrencilerle ilgili bireysel ve toplu görüşmeler yapılmaktadır.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir