Ortaokul Rehberlik

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmaları çeşitli aşamalarda yürütülür. Öğrencilere yönelik bireysel, eğitsel ve mesleki rehberliğin yanında, grup rehberliği ve sınıf rehberliği faaliyetleri de uygulanır. Velilerimiz ve öğretmenlerimizle sistematik paylaşım toplantıları, seminerler ve bireysel görüşmeler bölümümüzün etkinlikleri arasındadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak yalnızca öğrencilerle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilere yönelik çeşitli çalışmalar da yürütmekteyiz.

Rehberliğin veli-öğrenci-öğretmen üçgeninde gerçekleşmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, velilerimizin ve öğretmenlerimizin çözüm ortağı olarak algılandığı okulumuzda, çalışmaların işbirliği içerisinde yürütülmesine özen gösterilir. Anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim sürecinde öğrencilerin yeti ve becerilerinden en üst düzeyde yararlanmalarına ve farkında olmadıkları yetilerini en uygun şekilde kullanmalarına ve bunları geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bireyin kendini anlaması, sorunlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içinde olması, kendini gerçekleştirmesi için destek sunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüzün çalışmaları şu başlıklar altında toplanabilir:


Bölümümüz Tarafından Yürütülen Proje ve Çalışmalar 

Sosyal Sorumluluk Projeleri: Her yıl kapsamı değişen Sosyal Sorumluluk Projeleri ile öğrencilerimizde empati, farkındalık geliştirmeyi hedeflediğimiz düşündürücü ve öğretici birçok projeyi yürütmekteyiz. Birçok bölüm ile birlikte interdisipliner olarak yürütülen bu çalışmalarda, öğrencilerimizin de aktif olarak rol almalarını sağlamaktayız. Yürütülmekte olan projelerimize örnekler aşağıdaki gibidir:

Sosyal Sorumluluk Projesi (EÇEV – Bir Dilek Tut Kardeş Okul Projesi 

Okul Öğrenci Birliği Çalışmaları: Öğrencilerimizde demokrasi bilincini yaratma ve geliştirme amacını taşıyan bu proje öğrencilerimiz ile aktif işbirliği içeren çalışmaları da beraberinde getirmektedir. Her düzeyde her sınıftan demokratik yöntemler ile seçilen sınıf temsilcileri ile belirli aralıklarla bir araya gelinerek onların gözlemlerini, önerilerini dinleme fırsatını bulmakta ve “Okula ne gibi katkıları olabilir?” sorusuna cevap aramaktayız.


Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları: Her öğrenciye; kendine özgü yetenek, ilgi, mesleki değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamaları ile uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetlerin verilmesidir.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları:  Eğitim sürecinde her öğrenciye; mesleki tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin verilmesidir.

Bireysel Rehberlik Çalışmaları:  Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin verilmesidir.

Bu amaçlar doğrultusunda;

Tanıma çalışmaları,

Oryantasyon çalışmaları,

Okula adaptasyon çalışmaları,

Akademik başarıyı arttırma amaçlı çalışmalar,

Verimli ders çalışma teknikleri,

Motivasyon çalışmaları,

Sınav kaygısı ile baş etme,

Bireysel danışmanlık çalışmaları ve grup çalışmaları,

Konferans, seminer ve bülten çalışmaları,

Mesleki rehberlik ( Kariyer Danışmanlığı) çalışmaları,

Bireysel ve grup çalışmaları,

Kendini tanıma ve ifade edebilme,

Akran ilişkileri,

Problem çözme becerileri geliştirme,

Sosyal- duygusal problemler,

Dikkat eksikliği giderme ile ilgili çalışmalar,

Gelişim dönem özellikleri ile ilgili çalışmalar,

Eğitsel rehberlik çalışmaları,

Mesleki rehberlik çalışmaları,

Önleyici rehberlik çalışmaları,

Liseye hazırlık ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) süreci ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

 

Velilere Yönelik Çalışmalar

Bireysel görüşmeler,

Tanıma çalışmaları, anne ve baba tanışma görüşmeleri, tanışma toplantıları,

Öğrencilerin bilişsel- sosyal- duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere dayalı veli görüşmeleri,

Aile- çocuk iletişimi,

Velilere yönelik hazırlanan sunumlar, konferanslar planlanmakta,

Öğrenciyle  ilgili ya da velinin kendi ihtiyaç duyduğu konularla ilgili bireysel danışmanlık ve grup  çalışmaları,

Uzmanların konuk olarak katıldığı “Veli Konferansları” ,

Aylık bültenler yürütülmektedir.

 

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

‘Öğretmen Oryantasyonu’ çalışmaları,

‘Sınıf Rehber Öğretmenliği’ çalışmaları,

‘Danışman Öğretmenlik’  çalışmaları,

‘Bireysel Eğitim Programı’ çalışmaları,

Öğretmen Bültenleri,

Öğrencilerle ilgili bireysel ve toplu görüşmeler yapılmaktadır.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir