Anadolu Lisesi Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yardım etmeyi amaçlamaktadır. Disiplinler arası yürütülen çalışmalar; kendini tanıyan, kendine güvenen ve sorumluluk alabilen, gerçekçi hedefler belirleyen ve bunlar için çaba gösteren, karar verme ve problem çözme becerisine sahip, ilgi ve yeteneklerini fark edip geliştirebilen, sosyal becerilere sahip ve etkili iletişim kurabilen bireyler olmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Eğitsel, mesleki, bireysel ve grup rehberliği olarak yürütülen çalışmalarda ortaöğretim döneminde özellikle mesleki rehberlik çalışmaları önem kazanmaktadır. Genç bir yandan kendini tanıyıp geliştirmeye çalışırken bir yandan da geleceğini planlayıp kariyerine yön vermeye çalışmaktadır. Bu çalışmalar yürütülürken öğrencilerimizin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikler de dikkate alınmaktadır.

Bölümümüz öğrencilere yönelik çalışmaların haricinde öğretmen, idareci ve velilere yönelik çalışmaları da planlamakta, okul- aile iletişimi ve iş birliğinde dinamik bir rol oynamaktadır. 

 

Öğrencilere Yönelik Çalışmalarımız

Tüm öğrencilerimizi yakından tanımak ve bu doğrultuda takip edebilmek için okulumuzda eğitim görmek isteyen tüm aday öğrenciler ile Psikolojik Danışman ve Rehber (PDR) uzmanlarımız tarafından “Bireysel Tanıma Çalışmaları” yapılmaktadır. Bu çalışmalar, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları PDR Uzmanları ve Süpervizör desteği ile birlikte oluşturulan ve sürekli güncellenen çalışmalardır. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerini takip etmek ve desteklemek amacıyla öğrencilerimiz ile bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapmaktadır. Bu amaçla yıl boyunca;

Okula uyum ve oryantasyon,

Bireysel ve grup çalışmaları,

Kendini tanıma ve ifade edebilme,

Arkadaş ilişkileri ve iletişim becerileri,

Problem çözme becerileri,

Sosyal- duygusal sorunlar,

Akran ilişkileri,

Akademik başarı takibi ve motivasyon çalışmaları

Verimli ders çalışma teknikleri

Sınav kaygısı ile baş etme

Hedef belirleme

Üst öğretim kurumları hakkında bilgilendirme

Üniversite gezileri

Meslek tanıtımları

Öğrencilerimizi bilgilendirmek amacı ile belirli konularda çeşitli uzmanlarca yapılan sunumlar gibi alanlarda belirlenen ihtiyaca göre çeşitli çalışmaları planlamakta ve yürütmektedir. 

Velilere Yönelik Çalışmalarımız

Okul - aile  işbirliği son derece önemlidir. Velilerle kurulan etkili iletişim okulda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkililiğini arttırmaktadır. Bu amaçla velilerimiz ile;

Öğrencileri tanımak için bireysel görüşmeler,

Öğrencilerin bilişsel- sosyal- duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere dayalı veli görüşmeleri,

Gelişim dönemlerine yönelik görüşmeler,

İhtiyaca göre sunumlar, konferanslar planlanmaktadır. Bu etkinliklerde öğrencilerin gelişim düzeyleri, doğru ebeveyn tutumları, verimli ders çalışma yöntemleri, bilinçli teknoloji kullanımı, arkadaşlık ilişkileri vb. birçok konuya yer verilmektedir.

Bunlara ek olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüzce yıl içerisinde velilerimize yönelik bilgilendirici ve yönlendirici bültenler hazırlanmaktadır. Velilerimiz ile paylaşılan bültenlerimize okulumuz web sitesinde “Rehberlik Bültenleri” butonundan ulaşılabilmektedir. 

 

Bölümümüz Tarafından Yürütülen Proje ve Çalışmalar 

Sosyal Sorumluluk Projeleri: Her yıl kapsamı değişen Sosyal Sorumluluk Projeleri ile öğrencilerimizde empati, farkındalık geliştirmeyi hedeflediğimiz düşündürücü ve öğretici birçok projeyi yürütmekteyiz. Birçok bölüm ile birlikte interdisipliner olarak yürütülen bu çalışmalarda, öğrencilerimizin de aktif olarak rol almalarını sağlamaktayız. Yürütülmekte olan projelerimize örnekler aşağıdaki gibidir:

Sosyal Sorumluluk Projesi (EÇEV - Bir Dilek Tut - Kardeş Okul Projesi)


Okul Öğrenci Birliği Çalışmaları: Öğrencilerimizde demokrasi bilincini yaratma ve geliştirme amacını taşıyan bu proje öğrencilerimiz ile aktif işbirliği içeren çalışmaları da beraberinde getirmektedir. Her düzeyde her sınıftan demokratik yöntemler ile seçilen sınıf temsilcileri ile belirli aralıklarla bir araya gelinerek onların gözlemlerini, önerilerini dinleme fırsatını bulmakta ve “Okula ne gibi katkıları olabilir?” sorusuna cevap aramaktayız.

Değerler Eğitimi : Akademik başarısı yüksek bireyler yetiştirmek kadar temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmeyi  de hedefliyoruz. Öğrencilerimizin  kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak amacıyla okulumuzda her yıl farklı değerleri işliyoruz.

Mesleki Gölge Etkinliği : Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz meslek tanıtımlarına ek olarak öğrencilerimizin merak ettikleri ya da seçmeyi düşündükleri bir mesleği  bizzat çalışma ortamında gözlemleyip daha yakından tanıdıkları bir etkinliktir.  Ortaöğretim dönemi süresince her yıl gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz daha gerçekçi bir hedef belirleyebilmektedir.

Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günü :  Mesleki rehberlik çalışmaları gencin bundan sonraki yaşamını  sağlıklı bir şekilde yönlendirebilmesi için son derece önemlidir. Bu amaçla il içi ve il dışı olarak düzenlediğimiz üniversite gezilerine ek olarak okulumuz bünyesinde de birçok üniversiteyi ve meslek elemanını öğrencilerimizle buluşturarak daha fazla  üniversiteyi tanımalarını, kendilerini tanıdıkça, ilgi ve yeteneklerini fark edip geliştirdikçe yeni mesleklerle  ilgili bilgi almalarını hedefliyoruz.  

Öğrencilerimizin potansiyellerini fark etmelerine, doğru hedefler belirlemeleri ve bunları gerçekleştirmelerine destek olmayı, onların mutlu bireyler olarak gelişmelerine katkıda bulunmayı amaçlayarak bölüm çalışmalarımızı şekillendirmekteyiz.

ANASAYFA  |  K12NET  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 201İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir