REHBERLİK HİZMETLERİMİZ

Anasayfa »  Destek Birimleri > Rehberlik Hizmetlerimiz

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak siz velilerimizle işbirliği içinde öğrencilerimizin sağlıklı büyüyüp gelişmelerine destek olmayı, çıkabilecek sorunların büyümeden aşılmasını sağlamayı hedeflemekteyiz. Okulumuzda Psikolojik Danışma Hizmetleri; öğrenciye, öğretmene ve veliye yönelik çalışmaları içerir. Öğrenciye yönelik hizmetlerde öğrencinin eğitim-öğretim ortamında kendi performansı doğrultusunda en yüksek verimi alması, karşılaştığı sorunlarda kendi yetilerini kullanabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi planlanmaktadır.


AMACIMIZ


Öğrenci-aile-okul üçgeninde sağlıklı iletişimin sağlanmasına yardımcı olarak;
- bireyin sosyal, duygusal, zihinsel gelişimine katkıda bulunmak.
- Öğrencilerin değişik alanlardaki potansiyellerini fark etmelerini ve geliştirmelerini sağlayarak, en yüksek eğitim-öğretim performansına ulaşabilmeleri için destek vermek
- Okula yeni başlayan ve devam eden öğrencilerin yapılarına uygun sınıflara yerleştirilmesini sağlamak ve uyum sürecinde yardımcı olmak
- Problem oluşmadan önlemek bilinciyle, öğrencilerin bireysel gelişim süreçlerinde onları gözlemlemek ve tanımak
- Öğretmen ve aile işbirliği yaparak, yaşanan problemlere anında müdahale etmek

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi Nedir?

Rehberlik ve psikolojik danışmanlığın; kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda öğrenciye yapılan profesyonel yardım ve destek faaliyeti olduğu düşünülürse bireyde şu alanları desteklemesi beklenir: Kendini tanıma Yetenek ve değerlerini fark edip, geliştirme, Çevrede kendine açık olan fırsatları öğrenme, Çevre ile sağlıklı ilişkiler kurabilme

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için şu ilkelere dikkat etmesi gerekir:


- Faaliyetler tüm öğrencilere yöneliktir. Çünkü amaç bütün öğrencilere ulaşmaktır.
- Belli bir program dahilinde hareket edilmektedir. Program öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, fiziksel gelişimlerinin temelidir.
- Öğrenciler sürekli gelişme sürecinde olduklarından gözlenen davranışlar kalıcı değil, değişebilir niteliktedir.
- Psikolojik Danışma Hizmetleri okuldaki eğitimsel süreçler bütünlüğünün bir parçasıdır.
- Psikolojik Danışma programının geliştirilmesinde, okuldaki tüm personelin katılımı ve işbirliği sağlanmazsa beklenen verim alınamayacaktır.

Yıl İçerisinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimince Yapılan Çalışmalar


Öğrenci bireysel görüşmeleri:


-Öğrenciler ihtiyaç duydukları her an rehber öğretmenleri ile görüşme yapabilmektedirler.
-Rehber öğretmenler, öğretmen, aile ve kendi gözlemleri doğrultusunda öğrencilerle görüşmelere devam etmektedirler.
-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimince; kayıt öncesi okula kayıt yaptıracak öğrencilere yönelik olarak bireysel görüşmeler yapılmaktadır.
Öğrenciyi tanıma çalışmaları:
-Gelişim özellikleri dikkate alınarak öğrenciyi tanımaya yönelik yapılan gözlem, etkinlik, envanter çalışmaları.
- Grup çalışmaları.


Bu çalışmalar sınıflarda yapılan kendini ve duygularını tanıma ve ifade etme (Drama etkinlikleri, role playing...), dikkat geliştirme, yaratıcılık geliştirme, sosyal beceri geliştirme, çatışma çözme, iletişim becerileri, verimli ders çalışma aktiviteleri ile desteklenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda yıl içinde rehberlik çalışmaları yaş grupları dikkate alınarak, çeşitli grup oyunları, bireysel etkinlikler, envanter, ve testler kullanılarak değerlendirilmektedir. Öğrencilerle yapılan bireysel gelişmeler; derslerde yapılan gözlemler, veli, öğretmen ve idareden alınacak bilgiler doğrultusunda sürdürülmektedir.

Velilere yönelik çalışmalar:


-Öğrencilerin gelişimsel süreçleri, sosyal duygusal, bilişsel ve akademik performansları doğrultusunda yapılan veli görüşmeleri.
- Periyodik aralıklarla hazırlanan, velilerimizi bilgilendirici bülten çalışmaları.
-Öğrenci, veli ve öğretmenlerin ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda uzman kişiler tarafından verilen eğitici seminerler.


Öğretmen ve okul personeline yönelik çalışmalar:

-Sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile yapılan rehberlik görüşmeleri. -Sınıf içi yaşantılara destek verme.
-Göreve yeni başlayan öğretmenlerin okula uyum süreçlerinde aktif rol alarak, bireysel ve grup etkinliklerinde bulunur.
-Hizmet içi eğitim çalışmaları.
-Bilgi ve doküman sağlama.
-Bireysel danışmanlık.

Geri Dön

ANASAYFA  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 2014 Ayazağa Yerleşkesi: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Maslak / İstanbul 

Beylerbeyi Yerleşkesi: Beylerbeyi Mah. Vakıf Tarla Altı Sok. No: 1 Üsküdar / İstanbul

İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir