İNSAN KAYNAKLARI

Anasayfa »  

İş Başvurusu

 

Adaylar, çalışmayı düşündükleri pozisyonu belirten ön yazı ile ik@itugvo.k12.tr ve/veya mahmut@kulturelas.com  e-mail adreslerine özgeçmişlerini gönderebilirler.  İzmir Okullarımız için başvuruların izmir@itugvo.k12.tr adresine yapılması gerekmektedir.

 

Başvurular veri tabanında tutularak gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilecektir. 

 

Ayrıca adaylar www.kariyer.net üzerinden şirketimize ait açık pozisyonlara dair ilanlara ulaşabilirler.

 

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Kuruluşumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda sürekli öğrenen  ve gelişen organizasyon yapısıyla değişimlere hazır olmasını sağlamak,

 • Sektörün özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra  stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların  oluşturulmasını sağlamak,

 • Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırıcı profesyonel iş ortamını ve  kariyer gelişim fırsatlarını yaratmak,

 • İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak  şirketimizin yönetim gücüne değer katmak,

 • Eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık,  enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, kuruluş değerlerini  benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak ve aramızda kalmalarını  sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nı geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlere  sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı,

 • Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,

 • Seçme ve işe almada proaktif yaklaşımla geleceğe yönelik iş gücü  ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Organizasyonel Gelişim

 • Organizasyonun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için insan  kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar  doğrultusunda yapılandırılması;

 • Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve bugün ve  gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi;

 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için şirket içi görevlendirme,  transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması İnsan Kaynakları’nın  önceliğidir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri  için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;

 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir  kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak  ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek;

 • Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak  amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek İnsan Kaynakları’nın ana  sorumluluğudur.

Çalışan Bağlılığını Artırma

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren  bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,

 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,

 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam  arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak İnsan Kaynakları’nın  hedefidir.

Geri Dön

ANASAYFA  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 2014 Ayazağa Yerleşkesi: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Maslak / İstanbul 

Beylerbeyi Yerleşkesi: Beylerbeyi Mah. Vakıf Tarla Altı Sok. No: 1 Üsküdar / İstanbul

İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir