İTÜ GELİŞTİRME VAKFI

Anasayfa »  

Genel Hükümler

Madde 1- VAKFIN ADI: Öngörülen amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, Kamuya yararlı hizmetlerde bulunmak üzere kurulan Vakfın adı "İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI" olup, aşağıdaki maddelerde kısaca "İTÜ GELİŞTİRME VAKFI" ve/veya "VAKIF" adıyla anılacaktır.

 

Madde 2- VAKFIN HUKUKİ DURUMU: "Vakıf" bu resmi senette kuruluş tarzları belirtilen idare organlarından başka hiçbir yere bağlılığı olmayan, ancak 903 sayılı kanun ile tayin edilmiş bulunan teftiş makamının denetimine tabi, muhtar ve tüzel kişiliğe haiz ve gelirlerinin tamamını kamu görevi niteliğindeki işlerin yapılmasına ve hizmetlerin yerine getirilmesine tahsis etmiş bulunan ve kamu yararına çalışan bir kurumdur.

 

Madde 3- VAKFIN YÖNETİM MERKEZİ VE TEŞKİLATI:Vakfın kuruluş Yönetim Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü/Ayazağa-İSTANBUL adresindedir. Bu merkez Yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Vakıf Merkez ve adresinin değiştirilmesi durumunda, Vakıf senedinde değişiklik yapılması gerekme, ancak ilgili mercilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Vakıf amacını gerçekleştirmek için, Yönetim Kurulu kararı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile Türkiye dahilinde başka şubeler, temsilcilikler, bürolar açabilir. Vakıf yürürlükteki Vakıflar tüzüğü uyarınca Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü ve Başbakanlığın izni ile Yurt Dışında da şubeler, temsilcilikler ve bürolar açabilir.

 

Madde 4. VAKFIN AMACI: Vakfın başlıca amaçları şunlardır:

  1. Memleketimizin her köşesinde gerek kamu kesiminde gerekse özel sektörde büyük bir özveri ile çalışmış ve çalışmakta olan bütün eğitim, sağlık, kültür ve bilimsel araştırma ve geliştirme konularında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak; maddi ve manevi bakımdan desteklemek suretiyle bu camianın kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak,

  2. Eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma geliştirme tesisleri ile huzurevi, dinlenme, konaklama, beslenme, eğlenme ve spor merkezleri kurmak , kurulmasına yardımcı olmak ve bu tesis ve merkezleri çalıştırmak;

  3. Eğitim ve Bilimsel araştırma ve geliştirme konularında başarılı olan, yurdumuz için faydalı olan çalışma ve buluşları ile temayüz etmiş bilim adamı, öğretmen ve araştırmacılara maddi destekte bulunmak, çalışkan veya ekonomik güçlük içinde bulundukları yönetim kurulunca tesbit edilen öğrencilere burs vermek,

  4. Bütün eğitim müesseselerinin mevcut binalarının ve arazilerinin korunmasına, değerlendirilmesine ve yeni tesislerin yapılmasına yardımcı olmak,

  5. Bilim ve Teknoloji Tarihi Merkezi ve benzer müesseseleri kurmak ve işletmektir.

Geri Dön

ANASAYFA  |  İTÜGVONET  |  WEBMAIL  |  TANITIM FİLMİ  |  İLETİŞİM

İTÜ GVO © 2014 Ayazağa Yerleşkesi: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Maslak / İstanbul 

Beylerbeyi Yerleşkesi: Beylerbeyi Mah. Vakıf Tarla Altı Sok. No: 1 Üsküdar / İstanbul

İzmir NESAN Yerleşkesi: Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9 Gaziemir - İzmir