Eğitim

ANA KUCAĞINDAN İTÜ’YE

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Atatürk ilkeleriyle laik, demokratik cumhuriyetimizin temel değerlerini benimsemiş, bilgiye erişme becerisine sahip, verimli çalışma alışkanlığı kazanmış, yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen, sanata ve insana duyarlı, etik değerlere saygılı, ilkeli ve öz güven sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
 

Anaokulu


Öğrencilerin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak, uygulanan gelişmiş eğitim programları ve etkinlikleri aracılığı ile akademik ve sosyal yönden araştıran, sorgulayan ve dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirmeye dayanmaktadır. Bu nedenle; öğrenmeyi öğrenmek, disiplinlerarasılık, takım çalışması, yaratıcılık ve ideali aramak kavramları felsefemizin vazgeçilmezidir.

Okulumuzda günümüzün uluslararası ve küresel dünyasında rekabetçi ve yetkin bir konuma ulaşabilmek için ; Yeni ve öncü bilgiyi bulmak, yaratmak, geliştirmek ve bilgiyi beceriye dönüştürmek için aralıksız akademik çalışmalar yapılmaktadır. 

GEMS (Fen ve Matematikte Büyük Keşifler)
Heyecan verici, etkili Fen ve Matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS çalışmaları öğrencilerin fen ve matematiğe karşı olan ilgilerini arttırmakta, bu derslerde kullanılan becerilerin gelişmesini sağlamaktadır.

California Üniversitesi Lawrance Hall of Science Fen Merkezi'nde geliştirilen GEMS üniteleri, fen bilimleri eğitiminde “Gözetimli Keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli Keşif Yöntemi;  bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgulayarak bilim insanlarının aslında nasıl çalıştıklarının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Okulumuza özgü zenginleştirilmiş eğitim programları çerçevesinde uyguladığımız GEMS programı, öğrencilerimizi problem çözme konusunda yaratıcılığa yöneltmekte, bağımsız düşünme becerilerini ve sorgulama becerilerini geliştirmektedir.

Yabancı Dil
Anaokullarımızda yabancı dil olarak İngilizce eğitimi verilmektedir. İTÜ GVO'da İngilizceyi görev temelli bir programla öğrenerek içselleştiren, İngilizce dil laboratuvarında zengin materyallerle dili maksimum seviyede kullanma becerisi geliştiren, anaokulu temel programları ile paralel konu-kavram ortaklığı sunan sistem içinde gelişen, ikinci dil kullanma becerisi ile öğrendiklerini sahneleme motivasyonuna ve yeterliliğine sahip bir anlayışla yabancı dil eğitimi verilmektedir.

Karakter Eğitimi

 • Liderlik yapabilen, lideri takip edebilen, etkili iletişim kurabilen,
 • Sorumlulukları paylaşabilen ve yaratıcılık becerilerinin gelişimi için projeler yapan,
 • Akademik başarılarının yanı sıra etik ilke ve kurallara uygun davranışlar sergileyen,
 • Adalet ve demokrasiyi benimseyen,
 • Ulusal ve evrensel isani değerler edinerek “iyi insanlar” olarak yetişmektedir.

Ölçme Değerlendirme

 • Akademik ve bireysel gelişimleri alternatif değerlendirme yöntemleri ile (Portfolyo çalışmaları, Rubrikler, Öğrenci Gelişim Raporları ve Anektodlar) belirlenmektedir.
 • Çocukların gelişimleri hakkında ailelerine düzenli olarak bilgi verilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • Çocukların ilk sosyal deneyimlerini güvenli şekilde gerçekleştirmek amacı ile çocuğa uygun olan oryantasyon programını hazırlamak ve uygulamak,
 • Öğrencinin sosyal, duygusal, zihinsel gelişimine katkıda bulunmak,
 • Bireysel farklılıkları ve psikolojik süreçleri anlamaya yönelik empati odaklı yaklaşmak
 • Problem oluşmadan önlemek bilinciyle öğrencilerin bireysel gelişim süreçlerinde onları gözlemlemek ve tanımak,
 • Kendilerini gerçekleştirme sürecinde aile ile birlikte koşulsuz desteklemek,
 • Öğrenci – aile – okul üçgeninde sağlıklı iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Sanat, Spor ve Sosyal Kulüpler
Öğrencilerimizin; 

 • Sanat ve spor alanlarında estetik değerlerle tanışan,
 • Yetenekleri ve ilgi alanları konusunda farkındalık geliştirmeye başlayan,
 • İlgi ve yeteneklerine uygun oyun ve etkinliklerle eğlenen bireyler olmaları hedeflenmektedir. 
   

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat