Kayıt

Burs Olanakları ve İndirimler


Ayazağa ve Beylerbeyi Kampüsü Burs Olanakları ve İndirimler 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ayazağa ve Beylerbeyi Kampüsü burs olanakları ve indirim oranları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Mezun indirimi
İTÜ Mezunlarının çocuklarına ve torunlarına ilan edilen eğitim ücreti üzerinden Ekrem Elginkan Lisesi, Dr. Sedat Üründül Anaokulu, Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulunda %10, Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda %20 mezun indirimi uygulanır.

Peşin ödeme indirimi
Yapılacak peşin ödemelerde eğitim ücreti üzerinden;
Mart ve Nisan ayı sonuna kadar yapılacak peşin ödemelerde %8
Mayıs ayı sonuna kadar yapılacak peşin ödemelerde %4 indirim uygulanır . 

Kardeş indirimi
Kardeş indirimi olarak ilan edilen eğitim ücreti üzerinden;
1. Çocuk için tam ücret,
2. Çocuk için %10, 
3. Çocuk için ise %20 indirim yapılır. 

BURSLAR

Başarı Bursu 

İlkokul ve Ortaokul Başarı Bursu 

  • Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ile Özel Beylerbeyi İlkokulu’nu bitiren öğrencilerden Özel Dr. Natuk Birkan Ortaokulu ve Özel Beylerbeyi Ortaokulu’na Ortaokuluna kayıt yaptıran öğrenciler için yıl sonu başarı puanlarına bakılarak ilk 10 öğrenciye başarı bursu verilir.  Bu burslar 1. olan öğrenciye eğitim ücreti üzerinden %20, geri kalan 9 öğrenciye %10 indirim olarak uygulanır. Bu başarı bursu ortaokul 1. sınıfta geçerli olup, 2. 3. ve 4. sınıflarda geçerli değildir. Ortaokul geçiş başarı burslarında, yararlanmak için öğrencilerin en az iki öğretim yılı İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bünyesindeki ilkokullarda öğrenim görmüş olması zorunludur.
  • Ortaokul sınıflarında öğrenim görmekte olan ve yıl sonu ağırlıklı puan (not) ortalaması 95,00 ve üzerinde olan öğrencilerden; her düzey birincisine %30 her düzeyde 50 ve üzerinde öğrenci mevcudu olması durumunda her düzey ikincisine %20, her düzey üçüncüsüne %10 başarı bursu verilir. Başarı bursu, öğrencinin aldığı başka bir bursu varsa, o burs uygulandıktan sonra geri kalan miktar üzerinden hesap edilerek ilave burs olarak verilir.

Ekrem Elginkan Lisesi Başarı Bursu 

  • İTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokullarını 1.'likle bitirip Ekrem Elginkan Lisesine kayıt yaptıran öğrencilere lise eğitimleri süresince %100, 2.'likle bitirenlere  %75, 3.'lükle bitirenlere %50 oranında eğitim bursu verilir.
  • Ekrem Elginkan Lisesi hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve burs başvurusunda bulunan öğrencilere, MEB merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip, Okul Burs Komisyonunun onayladığı oranlarda öğrencinin MEB merkezi sınavdan aldığı puanın karşılığına denk gelen miktarda burs verilir.
  • 9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerden; ekonomik durumuna bakılmaksızın yıl sonu puan ortalamasına bakılarak belirlenen her düzey sınıf birincisine %30, düzey her düzey ikincisine %20 ve düzey her düzey üçüncüsüne %10 başarı bursu verilir. Eşitlik halinde her bir öğrenciye burs verilir. Bu burslar “Ekrem Elginkan Başarı Bursu”  olarak adlandırılır. Bu burs, sadece bir sonraki yıl için geçerlidir.
  • Ekrem Elginkan Lisesi öğrencilerinin burs alabilmeleri ve var olan burs durumlarının ileri ki sınıflarda devam edebilmesi için, eğitim ve öğretim yılında “Disiplin Cezası” almaması ve yıl sonu ağırlıklı puan ortalaması 85.00’in altına düşmemesi gerekir.

Sporcu Başarı Bursu 
İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında öğrenim gören sporcu öğrencilere bir sonraki yıl geçerli olmak üzere;

  • Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonaların da ilk 3 dereceye giren sporcu öğrencilere %100,
  • Ferdi ya da takım sporlarında A veya B kategorisi milli sporculuk hakkı elde eden öğrencilere, katıldıkları organizasyonun niteliği dikkate alınarak elde ettikleri başarı doğrultusunda Burs Komisyonunun yapacağı değerlendirmeye istinaden burs ya da ödül kararı verilir.

Tüm burs ve indirimler eğitim ücreti üzerinden hesap edilir ve bir akademik yıl için geçerlidir.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat