Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Gizlilik ve Çerez Politikası

Kültürel Sosyal ve Sağlık ve Tesisleri İnşa ve İşletme Anonim Şirketi (“Kurum) olarak https://www.itugvo.k12.tr/ (“Site”) hizmetlerinden yararlanan tüm ziyaretçilerin, velilerin, öğrencilerin ve çalışanların (“Kullanıcı”) kişisel verilerini her zaman korumayı taahhüt ediyoruz. Site ve web uygulamaları aracılığıyla toplanan ve kişisel veri niteliğinde olan çerezlerin tanımlanması ve kullanımlarının açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu 

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Reşitpaşa Mah. İti Ayazağa Yerleşkesi Ferhunde Birkan Binası No:2-A Sarıyer İstanbul adresinde mukim Kurum tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. 

Çerez nedir?

Çerez: Çerez Site’deki aktiviteleriniz hakkında bilgi toplamak, analiz yapmak ve Site’nin uyumlu ve düzgün çalışması adına veri toplamak amacıyla kullanılabilecek küçük bir metin dosyasıdır. 

Kullanıcının çerezleri kabul etmesi halinde cihazına bir çerez yerleştirilir veya Kullanıcı daha önce Site’yi ziyaret ettiyse ve bu çerezlere onay verdiyse çerezler kullanılabilir. Site’yi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Tarayıcınız vasıtasıyla çerezleri engelleyebilir veya kişiselleştirebilirsiniz. Ancak çerezlerin engellenmesi halinde Site’nin bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz. Yine tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak bu çerezler otomatik olarak silinmeyebilir. Bu tür çerezlerin nerede saklandığını ve nasıl silinebileceğini belirlemek için lütfen tarayıcı ayarlarınızı kontrol edin. (Detayları aşağıda belirtilmiştir.)

Çerezlerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda kategoriler halinde detaylıca açıklanan çerezler Kurum tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen hukuki sebepler gözetilerek işlenmektedir. Buna göre çerezler türlerine göre Site’nin veya mobil uygulamanın ilgili bölümlerinde yer alan faaliyetler kapsamında Kurum veya Kurum adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun; 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince Kullanıcı’nın açık rızası olması halinde, 5. maddenin 2. fıkrasının ç bendi gereğince veri sorumlusu sıfatına sahip Kurum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde, 5. maddenin 2. fıkranın e bendi gereğince bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması halinde, 5. maddenin 2. fıkranın f bendi gereğince kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde elektronik ortamda işlemektedir.

Sitede hangi çerezleri kullanıyoruz?

Kullanılması Zorunlu Çerezler: Bu tip çerezler Site’nin düzgün çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Site’nin güvenli bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi ve sorunsuzca kullanılabilmesi için bu tip çerezlerin kullanılması zorunludur. Bu tip çerezler Kullanıcı’ya pazarlama yapmak, internette nerede olduğunuzu hatırlamak veya Kullanıcı’yı takip için herhangi bir veri toplamaz. Bu tip çerezler vasıtasıyla toplanan verileri Site’nin kullanılması ve korunması için gerekli olduğundan devre dışı bırakılması mümkün değildir. 

İşlevsel Çerezler: Bu tür çerezler Site ve mobil uygulamada kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır. 

Performans / Analitik çerezler: Bu tip çerezler Site içerisinde dolaşan Kullanıcı’nın davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümü sağlar. Bu çerezler, Site’nin iyileştirilmesi için kullanılmaktadır ve ayrıca Site’nin ziyaretçi sayılarını tahmin etmek, anahtar arama kelimelerini tespit etmek ve Site gezinme durumunu izlemek için kullanılır. Bu çerezler Site’nin çalışma şeklinin geliştirilmesine yardımcı olduğu gibi Kullanıcı’nın aradığını kolayca bulmasını ve kendisine özgü içerikler ürütmesine de yardımcı olur. 

Reklam / Pazarlama çerezleri: Bu tür çerezler reklam ve pazarlama amacıyla kullanılır ve Kullanıcı’nın çevrim içi hareketlerini takip ederek kişisel ilgi alanlarını saptar ve buna göre Kullanıcı’ya reklam gösterilmesini hedefler. Çerezler yoluyla elde edilen bilgileri, diğer bilgilerle eşleştirilerek kişiye özel kampanya ve ürünler sunar ve daha önceden istenmediği belirtilen içerikleri sunmaz. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere çerezler Site aracılığıyla veya kullanılan tarayıcı vasıtasıyla kişileştirilebilir. Site içerisinde kullandığımız çerezler ve bunları kullanma amaçları hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

 

Çerez Türü

Çerez Adı

Kaynak

Amaç

Saklama Süresi 

Performans - Analitik

_ga

itugvo.k12.tr

Google Analytics, bu çerezi ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını izlemek üzere ayarlar. Çerez, bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir sayı atar.

1 yıl 1 ay 4 gün

Performans - Analitik

_gid

itugvo.k12.tr

Google Analytics, bu çerezi ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak ve aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturmak için ayarlar. Toplanan verilerden bazıları ziyaretçi sayısını, kaynaklarını ve anonim olarak ziyaret ettikleri sayfaları içerir.

1 gün

Performans - Analitik

_gat_UA-*

itugvo.k12.tr

Google Analytics, bu çerezi kullanıcı davranışını izlemek için ayarlar.

1 dakika

Performans - Analitik

_fbp

itugvo.k12.tr

Facebook, bu çerezi, Facebook'ta veya Facebook reklamları tarafından desteklenen bir dijital platformda, web sitesini ziyaret ettikten sonra reklam görüntülemek üzere ayarlar.

1 yıl 1 ay 4 gün

Çerezler nasıl devre dışı bırakılır veya silinir?

Tarayıcınızda tüm veya bazı çerezleri reddetmenize izin veren ayarı etkinleştirerek çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, tarayıcı ayarlarınızı kullanılması zorunlu olanlar dahil tüm çerezleri devre dışı bırakacak şekilde ayarlamanız halinde Site’ye tümüyle veya kısmen erişemeyebilirsiniz. Bir çerezi veya çerez kategorisini devre dışı bırakmak, çerezi tarayıcınızdan silmez. Bu işlemi tarayıcınızda ayrıca yapmanız gerekecektir.

Çerez ayarlarınızda değişiklik yapmak istiyorsanız, lütfen tarayıcınızın 'Seçenekler' veya 'Tercihler' menüsünü inceleyiniz. Alternatif olarak, daha fazla bilgi için tarayıcınızdaki 'Yardım' seçeneğine tıklayın. Popüler tarayıcıların çerez ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bağlantıları inceleyiniz:

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesinde belirtildiği şekilde Kullanıcı’nın açık rızası olması halinde veyahut da Kurum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kişisel veri aktarmanın zorunlu olması hallinde yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır. Bunlar haricinde hiçbir koşulda Kurum tarafından kişisel verileriniz herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmaz. 

Kullanıcı Olarak Haklarınız 

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Kurum’a daha önce bildirilen ve Kurum sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu bulunması zorunludur.

Başvurunuzu ik@itugvo.k12.tr mail adresi üzerinde Kurum’a iletebilirsiniz. Ayrıca www.itugvo.k12.tr internet sitesinde yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Reşitpaşa Mah. İti Ayazağa Yerleşkesi Ferhunde Birkan Binası No:2-A Sarıyer İstanbul adresine yukarıdaki başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde başvurucudan ek bilgi talep edilebilir.  Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat