Kurumsal

İnsan Kaynakları


İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak çalışanlarımızın gelişimine yatırım yapmak, çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak, yöneticilerin ve çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek, nitelikli, başarılı ve küresel bir iş gücü oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün ana sorumluluğudur.

Temel Amaçlarımız

 • İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarını geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlere sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı,
 • Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği bir işveren olmayı,
 • Sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında iyi örnek olmayı,
 • Seçme ve yerleştirmede proaktif yaklaşımla geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Kuruluşumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda sürekli öğrenen ve gelişen organizasyon yapısıyla değişimlere hazır olmasını sağlamak,
 • Sektörün özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını sağlamak,
 • İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun, çalışanın ve işverenin haklarını eşit düzeyde koruyan ve kollayan uygulamalar geliştirmek,
 • Çalışanlarımızın motivasyonunu yükseltmeyi amaçlayan, profesyonel iş ortamını oluşturmak,
 • Yetkinlikleri üst seviyede olan çalışanlarımızı değerlendirerek kariyer planlaması yapmak ve gelişim fırsatlarını yaratmak,
 • Eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, kuruluş değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak ve aramızda kalmalarını sağlamaktır.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak başarımızın sürekliliğini sağlayabilmek için insan kaynakları sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması, yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ile bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarımız doğrultusunda değerlendirilmesi, çalışanların ve organizasyonun gelişimi için şirket içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması İnsan Kaynakları Politikamızın önceliğidir.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları insan kaynakları vizyonunun değişmez unsurlarından biri de çalışan memnuniyeti yaratmak ve aidiyet duygusu oluşturmaktır. Bu doğrultuda İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak çalışan bağlılığını artırmak için uygulanan politikalar;

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren kurum kültürü oluşturmak ve bu bilinci yaygınlaştırmak,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini değerlendirerek, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları politikalarına göre geliştirmek,
 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları geliştirmek ve yeni uygulamalar kazandırmak,
 • Kurumun etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi sürdüren bir çalışma ortamı sağlamak İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün hedefidir.

Performans Yönetimi
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları akademik kadro için itugvo.net sisteminde kurgulanmış performans yönetimi uygulanmaktadır. Performans yönetimini uygulama amaçlarımız;

 • Çalışanlarımızın yıl içerisinde göstermiş oldukları performansı gözlemleyerek yetkinliklerini değerlendirmek,
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerine göre eğitim dönemi içerisinde sürdürülebilir başarılarını arttırmalarını sağlamak,
 • Kurumsal değerlerimizi korumak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın gelişimini desteklemek,
 • Aidiyet duygusunu geliştirerek çalışan sürekliliğini sağlamaktır.

Bu kapsamda performans yönetimi süreci, İnsan Kaynakları Müdürlüğü yönetiminde Okul Müdürlüğü-Çalışan işbirliği ile yılda bir defa yürütülmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, hayata geçirdiği insan kaynakları uygulamalarıyla çalışanlarına hızlı ve etkin şekilde destek vermekte; gelişim odaklı yaklaşım ile eğitim kurumları arasında farkını ortaya koymakta, bilgi ve farkındalığı yüksek gelecek nesillerin yetiştirilmesinde de büyük rol oynamaktadır.

Bu kapsamda İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak kurumumuza başvurmak isteyen adaylar, çalışmayı düşündükleri pozisyonu belirten ön yazı ile ik@itugvo.k12.tr adresine öz geçmişlerini gönderebilirler.

İzmir Okullarımız için başvuruların izmir@itugvo.k12.tr adresine yapılması gerekmektedir.

Başvuru yapan adaylarımızın değerlendirme sürecinde, ilgili pozisyon için belirlenen iş gereklilikleri ve kurumsal değerlerimiz dikkate alınmaktadır.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat